Piet-Hein Boekel

Coronacrisis: 11 juridische dingen waar je als ondernemer nu goed op moet letten

Piet-Hein Boekel

Hoe zorg je als ondernemer dat je tijdens de coronacrisis ook op juridisch gebied je zaken goed op orde hebt? Onze CEO Piet-Hein Boekel geeft alvast deze 11 aandachtspunten.

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben grote impact op kleine en grote bedrijven. De werkzaamheden, en daarmee de omzetten, vallen soms helemaal stil. Waar het een paar weken geleden nog goed ging, moeten gezonde bedrijven nu ineens waken voor mogelijk een faillissement.

Nederland verkeert door het coronavirus kortom in een crisis. Wat is nu juridisch slim om op orde te hebben? Benjamin Franklin zei het al: “By failing to prepare, you are preparing to fail.”

1. IP-rechten
Staan alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnamen etc) “veilig” in een holding of IP vennootschap, waar een curator niet bij kan?

2. Schriftelijke licentieovereenkomst
Heb je een schriftelijke licentieovereenkomst tussen de holding of IP vennootschap en de werkmaatschappij gesloten, waarin onder meer staat dat in geval van faillissement de licentieovereenkomst per direct komt te vervallen?

3. Betalingsonmacht Belastingdienst
Heb je de betalingsonmacht tijdig gemeld aan de Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds? Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid! Heb je deze site gecheckt?

4. Jaarrekening op tijd
Is de jaarrekening tijdig gedeponeerd ex artikel 2:248 BW? Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid!

5. Boekhouding op orde
Is de boekhouding op orde waaruit de rechten plichten van de vennootschap blijken overeenkomstig artikel 2:9 BW)? Heb je de volgende stukken op orde: aandeelhoudersregister, aandeelhoudersovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, freelanceovereenkomsten, huurovereenkomsten, kredietovereenkomsten, leaseovereenkomsten, IT overeenkomsten, etc?

6. Verplichtingen
Ga je geen verplichtingen aan waarvan je weet of moest weten dat de vennootschap ze niet kan nakomen?

7. Leningsovereenkomsten
Heb je schriftelijke (intercompany) leningsovereenkomsten tussen de desbetreffende vennootschappen?

8. Aandeelhoudersovereenkomst
Heb je een schriftelijke aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst?

9. Aansprakelijkheid holding
Let je op bij een fiscale eenheid tussen je holding en werkmaatschappijen dat de holding aansprakelijk kan zijn voor niet betaalde belastingen van de werkmaatschappijen?

10. Privé-borgstelling
Probeer je privé-borgstellingen zo veel mogelijk te vermijden?

11. Crediteuren-akkoord
Kun je een eventueel een crediteuren-akkoord bereiken?

Blijf in beweging
De maatregelen die Nederland momenteel heeft genomen om het coronavirus te bestrijden, zullen naar verwachting nog lang nodig zijn. Ik snap dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Blijf in ieder geval in beweging, wees creatief, kijk een paar stappen vooruit en wees voorbereid!

Piet-Hein Boekel
boekel@legalmatters.com
088-6288388