Kansspel als promotie: wat zijn de spelregels?

We worden er vrijwel elke dag mee geconfronteerd: de verleiding om bijvoorbeeld een product aan te schaffen vanwege de kans op het winnen van een leuke prijs. Een dergelijke actie is aan te merken als een promotioneel kansspel. Ook een ‘’like&win-actie” op social media is een promotioneel kansspel. Organiseer jij wel eens promotionele kansspelen dan is het goed om te weten dat hieraan voorwaarden zijn verbonden door de Kansspelautoriteit.

Promotioneel kansspel
Een promotioneel kansspel is een kansspel bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten. De consument staat er niet direct bij stil, maar aanbieders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om dit soort campagnes te mogen voeren.

Er is geen vergunning nodig voor het organiseren van een promotioneel kansspel, maar er zijn dus wel spelregels waaraan de organisator zich moet houden. Deze voorwaarden kunnen geraadpleegd worden in de Gedragscode promotionele kansspelen (voor de Engelstalige versie: Code of conduct for promotional games of chance 2014).

Wij hebben de belangrijkste voorwaarden waar aan moet worden voldaan voor je op een rijtje gezet:

  • er mag aan de deelnemer geen inleg gevraagd worden (gratis deelname);
  • per product, dienst of organisatie mag maximaal één keer per jaar een promotioneel kansspel worden aangeboden;
  • een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard (maximale periode is één jaar) en mag maximaal 20 trekkingen bevatten;
  • aan een promotioneel kansspel mogen geen andere kosten verbonden zijn dan door de deelnemer daadwerkelijk gemaakte communicatiekosten (maximaal 45 eurocent);
  • er moeten algemene voorwaarden worden opgesteld en aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt;
  • het prijzenpakket mag maximaal 100.000 euro bedragen;
  • bij deelname door een minderjarige is de toestemming van een ouder noodzakelijk. Als het promotionele kansspel zich richt op minderjarigen moet de aanbieder bovendien zorgvuldig en terughoudend zijn en de prijzen afstemmen op de jeugdige doelgroep.

Klein promotioneel kansspel
Een alternatief kan zijn om een ‘klein’ promotioneel kansspel te organiseren waarvoor geen algemene voorwaarden hoeven te worden opgesteld. Daarnaast geldt geen limiet aan het aantal trekkingen. Het prijzenpakket mag dan maximaal 4.500 euro bedragen.

Let dus goed op!
Een leuke winactie op social media is wellicht zo op poten gezet en kan zeker een goede manier zijn om jouw producten of diensten aan de man te brengen, maar realiseer je dat je maken hebt met deze voorwaarden. Als je niet aan de gedragscode voldoet overtreed je de Wet op de kansspelen en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Wil je een actie organiseren die mogelijk gezien kan worden als promotioneel kansspel? Twijfel je of je aan alle voorwaarden voldoet? Of heb je andere vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met mij op per e-mail boekel@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Piet-Hein Boekel

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

De beroemde rode knop uit Miljoenenjacht deal or no deal

De beroemde rode knop uit Miljoenenjacht: deal or no deal?

By Meike Dobbelaar | April 3, 2019

Het is een bekend televisie-incident: de finalist uit Postcode Loterij Miljoenenjacht die in 2013 naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ op de befaamde rode knop drukt. Met de druk op de knop sloot de finalist een deal voor 125.000 euro. Alhoewel de finalist direct opmerkt dat hij een vergissing maakt, laat de notaris niet toe het…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

By Meike Dobbelaar | February 27, 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst moeten de wil en verklaring van beide partijen met elkaar overeenstemmen. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarin je geen behoefte meer hebt aan de afspraken met de ander. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een overeenkomst onder invloed van een zogenaamd…

De Wet Affectieschade 4 vragen en antwoorden

De Wet Affectieschade: 4 vragen en antwoorden

By Meike Dobbelaar | January 23, 2019

Affectieschade: wat is het eigenlijk? Affectieschade is de immateriële schade die iemand lijdt doordat een persoon – waarmee men een affectieve band heeft – door toedoen van een ander ernstig gewond raakt of overlijdt. Deze immateriële schade kan bestaan uit leed, verdriet of gederfde levensvreugde. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de artikelen 6:107…

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

By Michel Zaaijer | January 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…