De man met de hamer: koop is koop!

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak die de rechtbank Amsterdam onlangs behandelde.

Koop op een veiling
Wat was er aan de hand? Gedaagde organiseerde een veiling van sloepen, speedboten en watersportbenodigdheden. Alle zaken die gedaagde op de veiling verkocht, waren opgenomen op een lijst en voorzien van een korte omschrijving. Vitalizee, een van de bezoekers van de veiling, kocht voor € 6.800,00 een speedboot op deze veiling. Deze speedboot was verder niet voorzien van een omschrijving.

Na afloop van de veiling zond gedaagde de koopovereenkomst direct aan Vitalizee en betaalde Vitalizee de koopprijs. Daarna ontstond discussie over wat er nou precies was gekocht. Volgens Vitalizee was dit een speedboot mét de op de afbeelding zichtbare trailer. Gedaagde liet aan Vitalizee weten dat de trailer niet bij de koop was inbegrepen. Als dat namelijk wel het geval was dan was dit in de omschrijving van de speedboot opgenomen, aldus gedaagde. Vitalizee ging ervan uit dat de trailer was inbegrepen vanwege de afbeelding. Vitalizee voelde zich misleid en wilde de trailer alsnog ontvangen of haar geld terug.

Geen overeenkomst of dwaling
Vitalizee gaat naar de rechter en stelt dat tussen partijen geen overeenkomst bestaat, althans dat de overeenkomst ongeldig is omdat zij gedwaald heeft tijdens de totstandkoming van de overeenkomst. Volgens Vitalizee wilde zij een speedboot mét trailer kopen en mocht zij ervan uitgaan dat zij kocht wat op de foto te zien was. Volgens gedaagde blijkt uit de advertentie dat het gaat om een speedboot en niet om een speedboot ‘met trailer’. Daarom kan er volgens gedaagde geen sprake zijn van dwaling. Daarnaast heeft Vitalizee nooit gebruik gemaakt van de vooraf georganiseerde kijkdag om de boot te onderzoeken en vragen te stellen.

Oordeel kantonrechter
Volgens de rechter staat in ieder geval vast dat Vitalizee een bod heeft gedaan op de speedboot en dat dit bod door de gedaagde is aanvaard. Daarmee is de koop een feit geworden. Nergens blijkt uit dat de wil van Vitalizee gericht was op het kopen van een speedboot mét trailer. Dat Vitalizee niet goed gekeken heeft wat er precies te koop werd aangeboden, komt voor haar eigen rekening.

Ook als de wil van Vitalizee niet gericht was op het kopen van een speedboot zonder trailer, geldt dat een geldige overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Gedaagde mocht er namelijk op vertrouwen dat Vitalizee een bod deed op de betreffende speedboot. Ook van dwaling is geen sprake, aldus de kantonrechter. Gezien de omschrijving van de verschillende speedboten, mocht Vitalizee er niet op vertrouwen dat het ontbreken van de tekst ‘zonder trailer’ zou betekenen dat de boot mét trailer geleverd zou worden. Gedaagde heeft ook nooit medegedeeld dat de speedboot met trailer geleverd zou worden. De vorderingen van Vitalizee worden afgewezen.

Klik hier voor de uitspraak.

Wat kun je hiervan leren?
Kortom: ook als wil en verklaring niet overeenstemmen kan er rechtsgeldig een overeenkomst tot stand komen als de ander erop mocht vertrouwen dat er wel wilsovereenstemming is.  Een grote tegenvaller voor Vitalizee. Ook laat deze uitspraak goed zien dat de rechter een grote verantwoordelijkheid bij de koper neerlegt om te onderzoeken wat je koopt en kenbaar te maken wat je wilt kopen. Houd hier rekening mee!

Vindt jouw wederpartij dat er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen? Wordt er een beroep gedaan op dwaling? Of heb je andere vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met mij op per e-mail vandevenne@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Babette van de Venne

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

By Roos Sibbes | July 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

By Bodil Koppejan | July 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

By Babette van de Venne | July 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

By Babette van de Venne | April 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…