Een tweedehands Porsche 911: een kat in de zak?

De koop en verkoop van tweedehands auto’s leidt helaas regelmatig tot juridische geschillen. Een tweedehands auto is nu eenmaal geen nieuwe auto. Een koper mag daarom minder van een tweedehands auto verwachten dan van een nieuwe. Bovendien ben je als koper verplicht om de auto die je koopt te onderzoeken. Toch lijken kopers zich daar niet altijd bewust van de zijn, met alle gevolgen van dien. Onze jurist civiel recht Matthijs Roos legt dit uit aan de hand van een zaak over een Porsche 911.

Prijzige Porsche
In deze zaak kocht de koper een dure Porsche van de verkoper. In de procedure die plaatsvond stelde de koper dat hij de aankoop van de Porsche onder andere als een beleggingsobject beschouwde. De verwachting was immers dat de waarde van een Porsche in de loop der tijd stijgt. Enige jaren na aankoop van de Porsche was het dan ook een zeer onaangename verrassing voor de koper dat niet alle onderdelen van de Porsche authentiek waren. De koper stelde daarom dat de Porsche niet voldeed aan de verwachtingen die door de verkoper gewekt zouden zijn bij het sluiten van de overeenkomst. Naast de ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van de koopsom – maar liefst € 225.000,00 – vorderde de koper de gederfde winst van de verkoper.

Hoe zit het ook alweer?
Als een zaak ‘non-conform’ is, betekent dit dat de verkochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst. Wat de koper mocht verwachten, is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper deed over de zaak. Een koper kan zich niet op non-conformiteit beroepen als het hem bekend was – of kon zijn – dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Oordeel rechtbank
Terug naar de Porsche-zaak. De rechtbank vindt dat de koper geen beroep op non-conformiteit kan doen. In tegenstelling tot wat de koper stelt, bestrijdt de verkoper namelijk dat hij gezegd heeft dat de Porsche geheel origineel was. Hier gaat de rechter in mee. De koper wist namelijk dat de Porsche niet geheel origineel was, nu de koper ook wist dat de auto gerestaureerd was en er onderdelen vervangen waren. Ook staat – anders dan de koper stelt – volgens de rechtbank niet onomstotelijk vast dat het chassisnummer vervalst is. Nu de koper de Porsche als beleggingsobject wilde gebruiken, lag het op de weg van koper om zelf goed en gedegen onderzoek te doen. Over deze onderzoeksplicht van de koper merkt de rechtbank het volgende op.

Onderzoeksplicht
Van de Porsche – een bijzonder model uit 1973 – was geen historische documentatie voorhanden. De koper wilde de Porsche kopen voor zijn verzameling, maar ook als beleggingsobject. De koper zag de originaliteit van de Porsche als een belangrijke voorwaarde voor de koop. Het chassisnummer, dat volgens de koper onjuist was, zag de koper als een wezenlijk element hiervan. Hierom geldt des te meer dat de koper nadere vragen had moeten stellen (over het chassisnummer) en nader onderzoek had moeten doen. Dit deed de koper niet. Om deze reden verspeelde koper zijn recht om een beroep op non-conformiteit te doen.

Wat kun je hiervan leren?
Al met al een domper voor de koper. Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat er bij een koper een grote verantwoording rust om een en ander zelf goed te (laten) onderzoeken. Bij de koop van kostbare zaken, zoals in dit geval een dure auto, is het dan ook altijd aan te raden voor de koop een onderzoek/expertise uit te (laten) voeren. Hoewel een dergelijk onderzoek veel geld kan kosten, is dit (zoals uit bovenstaande zaak blijkt) belangrijk en zeker niet overbodig!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een non-conforme zaak gekocht of verkocht? Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een koopovereenkomst? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

By Roos Sibbes | July 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

By Bodil Koppejan | July 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

By Babette van de Venne | July 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

By Babette van de Venne | April 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…