Ruzie om een tosti: werknemer gooit volle slagroombus naar collega

Heeft jouw werknemer het wel heel bont gemaakt? Als er sprake is van een dringende reden kun je als werkgever een werknemer op staande voet ontslaan. Maar zoals al blijkt uit onze eerdere blogs over dit onderwerp, is het geven van een ontslag op staande voet niet zonder risico’s. Uit de praktijk blijkt dat een ontslag op staande voet in veel gevallen niet rechtsgeldig is. Dit type ontslag heeft vertrekkende gevolgen voor de werknemer en is daarom alleen geldig als is voldaan aan de strenge eisen de wet stelt. Onze arbeidsrechtjurist Daisy Kruijver legt uit.

Ontslag op staande voet en de dringende reden
De eisen die de wet stelt aan een ontslag op staande voet zijn:

  1. er moet sprake zijn van een dringende reden voor ontslag;
  2. het ontslag moet onverwijld (direct) worden gegeven; en
  3. onder gelijktijdige mededeling van de reden aan de werknemer.

De meest voorkomende dringende redenen bij ontslag op staande voet in de praktijk zijn fraude en diefstal. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan gesjoemel met declaraties, verstrekken van onterechte kortingen, het onjuist opgeven van gewerkte uren of het verduisteren van bedrijfseigendommen. Bij fraude of diefstal tast een werknemer het vertrouwen van de werkgever ernstig aan. In veel gevallen oordeelt de rechter dan ook dat het een geldige dringende reden vormt voor het ontslag op staande voet. Ook alcohol- of drugsgebruik, agressie of geweld kunnen een dringende reden voor ontslag op staande voet vormen.

Onenigheid over een tosti leidt tot ontslag op staande voet
Deze laatste reden was onlangs aanleiding voor de eigenaar van een coffeeshop in Amsterdam om één van zijn werknemers op staande voet te ontslaan. Wat gebeurde er? Op enig moment vond er een woordenwisseling plaats tussen de werknemer en een collega. De aanleiding was het verzoek van de collega om een tosti te maken. De werknemer pakte hierop een volle metalen slagroombus en gooide deze door de keuken. Daarbij liepen de betreffende collega en een andere collega lichte verwondingen op. Twee dagen later deelde de werkgever aan de werknemer mede dat hij dit gedrag niet tolereerde, en ontsloeg hij de werknemer op staande voet.

De werknemer is het niet eens met het ontslag en verzoekt de rechtbank Amsterdam om het ontslag te vernietigen. De werknemer stelt dat er geen sprake is van een dringende reden. Volgens de werknemer maakt de werkgever ook niet duidelijk op welke gedragen het ontslag op staande voet is gebaseerd.

Oordeel rechtbank
De rechtbank beoordeelt eerst of er een dringende reden is voor het ontslag op staande voet.  Vaststaat dat de werknemer een gevulde slagroombus door de keuken gooide, terwijl daar collega’s stonden. Volgens de rechter is ook duidelijk dat het voorval met de slagroombus de aanleiding was voor het ontslag op staande voet.

De verzachtende omstandigheden die de werknemer aanvoert, namelijk de belediging van de werknemer door collega’s en de fysieke gesteldheid van de werknemer, betekenen niet dat er geen sprake is van een dringende reden. Het gevolg van het gooien van de slagroombus – namelijk dat collega’s letsel oplopen – is daarvoor te ernstig. Door de slagroombus gericht te gooien, nam de werknemer het risico op de koop toe dat zijn collega’s door de bus geraakt zouden worden en daaraan letsel zouden overhouden. Dit gebeurde ook. Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar en levert in beginsel een dringende reden voor ontslag op staande voet op, aldus de rechter. Omdat het ontslag ook voldoet aan de andere criteria, stelt de rechter de werkgever in het gelijk.

Hoewel de wet dus strenge eisen stelt aan een ontslag op staande voet, zijn sommige gedragingen ontoelaatbaar, en hoef je als werkgever niet te twijfelen over de aanwezigheid van de dringende reden. Het verwonden van andere werknemers gaat vanzelfsprekend te ver. Hopelijk leert deze werknemer hiervan!

Klik hier voor de uitspraak, en hier en hier voor onze meest recente blogs over ontslag op staande voet.

Heeft jouw werknemer het te bont gemaakt? Twijfel je of er sprake is van een dringende reden? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

De beroemde rode knop uit Miljoenenjacht deal or no deal

De beroemde rode knop uit Miljoenenjacht: deal or no deal?

By Meike Dobbelaar | April 3, 2019

Het is een bekend televisie-incident: de finalist uit Postcode Loterij Miljoenenjacht die in 2013 naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ op de befaamde rode knop drukt. Met de druk op de knop sloot de finalist een deal voor 125.000 euro. Alhoewel de finalist direct opmerkt dat hij een vergissing maakt, laat de notaris niet toe het…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

By Meike Dobbelaar | February 27, 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst moeten de wil en verklaring van beide partijen met elkaar overeenstemmen. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarin je geen behoefte meer hebt aan de afspraken met de ander. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een overeenkomst onder invloed van een zogenaamd…

De Wet Affectieschade 4 vragen en antwoorden

De Wet Affectieschade: 4 vragen en antwoorden

By Meike Dobbelaar | January 23, 2019

Affectieschade: wat is het eigenlijk? Affectieschade is de immateriële schade die iemand lijdt doordat een persoon – waarmee men een affectieve band heeft – door toedoen van een ander ernstig gewond raakt of overlijdt. Deze immateriële schade kan bestaan uit leed, verdriet of gederfde levensvreugde. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de artikelen 6:107…

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

By Michel Zaaijer | January 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…