5 situaties waarin je een zieke werknemer kunt ontslaan

5 situaties waarin je een zieke werknemer kunt ontslaan

Een zieke werknemer mag je niet ontslaan vanwege zijn ontslagbescherming. Er geldt namelijk een opzegverbod tijdens ziekte. Dit verbod geldt zowel voor werknemers met een vast contract als voor werknemers met een tijdelijk contract. Maar in sommige situaties kun je een zieke werknemer tóch ontslaan.

Een werknemer mag niet worden ontslagen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte. Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod niet meer en kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Heb je een tijdelijk contract gesloten met je werknemer dan eindigt dat contract gewoon op de afgesproken einddatum ook al is de werknemer ziek. Gedurende de loop van het contract ben je wel verplicht het loon door te betalen. Denk er overigens wel aan om tijdig, minimaal één maand voor het einde van het contract, aan je werknemer te laten weten of je het contract al dan niet verlengt. Dit is sinds 1 januari 2015 verplicht.

De hoofdregel luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet. Er zijn dus situaties denkbaar waarin je toch een zieke werknemer mag ontslaan. Dit zijn de vijf belangrijkste:

1. Je werknemer moet bereid en in staat zijn passende arbeid te verrichten. Als hij passende arbeid weigert maar daartoe wel in staat is dan geldt het ontslagverbod niet meer. Je kunt dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

2. Je werknemer weigert mee te werken aan redelijke instructies omtrent de re-integratie van jou of de bedrijfsarts. Het ontslagverbod vervalt. Je kunt dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

3. Je werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van pak die ziet op zijn re-integratie. Ook in die situatie vervalt het ontslagverbod en kun je dus een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Bedenk in de drie bovengenoemde situaties altijd wel dat je eerst moet kijken of je naar een minder zware sanctie kan grijpen om de werknemer ergens toe te bewegen, zoals loonopschorting of loonstopzetting.

4. Je hebt al vóór de ziekteperiode van de werknemer een ontslagvergunning bij het UWV ingediend en die is toegewezen. De zieke werknemer kun je dan ontslaan.

5. Het gaat wat minder met je bedrijf. Soms ontkom je er dan niet aan om een of meerdere werknemers te ontslaan. Dat heet dan ontslag om ‘bedrijfseconomische redenen’. Ook een zieke werknemer kun je nu nog om die reden ontslaan. Je kunt daarvoor naar het UWV of de kantonrechter. Heb je ontslagvergunning van het UWV verkregen dan moet je het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog wel aan de kantonrechter voorleggen, omdat het opzegverbod nog steeds geldt. Je kunt het verzoek tot ontbinding ook rechtstreeks aan de kantonrechter voorleggen. Dat is nu de eenvoudigste weg, maar dan loop je wel het risico dat je een beëindigingsvergoeding moet betalen.

Geen afscheid van zieken

Op 1 juli veranderen deze regels als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Vanaf dan kun je geen afscheid meer nemen van zieke werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen. Het wordt namelijk verplicht om ontslagvergunningen wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Alleen de rechter is niet meer bevoegd om ontbindingsverzoeken omtrent bedrijfseconomische redenen in behandeling te nemen. Het gevolg is dat het opzegverbod van kracht blijft, ook al heb je toestemming van het UWV. Dat betekent dat je dus niet meer van een zieke werknemer af kunt ondanks dat het slecht gaat met je bedrijf. De wetgever vindt kennelijk dat een zieke werknemer extra bescherming nodig heeft. Hoe dit in de praktijk zal uitwerken, is nog niet duidelijk. Ga je je bedrijf sluiten, dan kun je een zieke werknemer wel ontslaan.

Momenteel is het UWV bezig met het schrijven van beleid omtrent het nieuwe ontslagrecht. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de regels rondom het ontslaan van zieke werknemers. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij je natuurlijk op de hoogte!

Is de smart speaker de doodsteek voor de advocatuur

Is de smart speaker de doodsteek voor de advocatuur?

By Piet-Hein Boekel | 27 May 2019

Vroeger was alles beter. Verlang je ook niet terug naar die goede oude tijd? Vroeger…

Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon hoe zit dat

Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon: hoe zit dat?

By Charlotte van Eeden | 15 May 2019

Als een werknemer werkt, moet je hem loon betalen. Je zou daarom denken dat een…

Werknemer wil geen ‘grote mensen contract ’ en komt terug op opzegging

Werknemer wil geen ‘grote mensen contract’ en komt terug op opzegging

By Jolien Mooij | 08 May 2019

Een werknemer kan om diverse redenen ontslag nemen. Om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen, moet…

Een tweedehands Porsche 911 een kat in de zak

Een tweedehands Porsche 911: een kat in de zak?

By Matthijs Roos | 08 May 2019

De koop en verkoop van tweedehands auto’s leidt helaas regelmatig tot juridische geschillen. Een tweedehands…

#3, Vakblad Aannemer, geluidsopname

Geluidsopname als bewijs: mag dat?

By Matthijs Roos | 07 May 2019

Het komt vaak voor dat partijen hun standpunt bewijzen door het laten horen van een…