De kogel is door de kerk: per 1 januari 2020 ziet het arbeidsrecht er (weer) anders uit

Nadat de Tweede kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (in het kort: WAB) op 5 februari van dit jaar aannam, heeft nu ook de Eerste kamer met de wet ingestemd. De Eerste kamer uitte veel kritiek op de nieuwe arbeidswet en Minister Koolmeer van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest nog veel vragen beantwoorden. Ondanks de kritiek stemt een meerderheid van de Eerste kamer toch met de wet in. Het is definitief: de wet treedt in werking op 1 januari 2020.

De WAB moet zorgen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele dienstverbanden. De wet moet werkgevers meer stimuleren om werknemers in vaste dienst te nemen. De wijzigingen zijn niet enorm, maar de wet kan bij inwerkingtreding direct gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe regels. Er gelden straks andere regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie. Hieronder bespreek ik de belangrijkste veranderingen.

Ketenregeling
Na invoering van de WWZ (de vorige wijziging van het arbeidsrecht) in 2015, hadden werknemers na twee jaar dienstverband recht op een vast contract. Met invoering van de WAB is dit weer drie jaar. Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever binnen die periode met een werknemer mag afspreken voordat er een recht is op een vast contract, blijft drie. De tussenpoos om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken blijft zes maanden.

Transitievergoeding
Nu krijgen werknemers bij ontslag een transitievergoeding als zij tenminste twee jaar in dienst zijn. Door invoering van de WAB heeft de werknemer direct vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op de vergoeding. De berekening van de transitievergoeding verandert. Over de hele duur van het dienstverband ontvangt de werknemer straks een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Een werknemer ontvangt daarnaast de transitievergoeding over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst in plaats van dat er wordt afgerond op halve dienstjaren.

Ontslag
Ontslag is nu alleen mogelijk als sprake is van één van de acht in de wet genoemde ‘redelijke ontslaggronden’. Eén van deze gronden moet volledig zijn vervuld om ontslag mogelijk te maken. Met de WAB wordt het ontslagrecht iets versoepeld en wordt een extra grond geïntroduceerd, namelijk de cumulatiegrond. Deze grond maakt ontslag mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden. Bij gebruik van de cumulatiegrond kan de rechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen.

Oproepkrachten
Om meer balans te brengen tussen vast en flexibel werk wijzigen de regels voor het werken met oproepkrachten. De werkgever moet de oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract jaarlijks een aanbod doen voor vaste uren. Dit aanbod baseert de werkgever op de gemiddeld gewerkte uren in het voorgaande jaar. De werkgever moet een oproepkracht voortaan minimaal vier dagen van tevoren  oproepen (hier kan in een cao van worden afgeweken).

WW-premie
Om werkgevers te stimuleren werknemers een vast contract aan te bieden, gaan werkgevers voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie betalen dan voor werknemers met een flexibel contract. De werkgever wordt dus beloond voor het in vaste dienst nemen van werknemers.

Terwijl je misschien net gewend was aan de wijzigingen die zijn ingevoerd met de WWZ, staan er dus alweer nieuwe veranderingen voor de deur. Dit heeft natuurlijk consequenties voor jou als werkgever en het is noodzakelijk om je HR beleid en documenten hierop aan te passen. Om ervoor te zorgen dat je helemaal up-to-date bent en blijft hebben wij een ‘legal fitheidstest’ ontwikkeld op het gebied van arbeidsrecht. Als je hieraan wilt deelnemen ontvangen wij graag al jouw arbeidsrechtdocumenten. Wij checken dan of je over alle benodigde documenten beschikt en bekijken of we op het eerste gezicht al grote verbeterpunten zien. Ook screenen wij dan één arbeidsovereenkomst naar keuze voor je.

Wil je deelnemen aan deze legal fitheidstest? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…