Werknemer liegt tijdens een sollicitatieprocedure. En dan?

Het zal je overkomen: je denkt de perfecte kandidaat te hebben gevonden voor je vacature. Maar na een aantal maanden kom je erachter dat dat perfecte plaatje is gebaseerd op een leugen. Wat doe je dan? Het Hof in Arnhem vond het voldoende grond voor een ontslag op staande voet. Wat er precies gebeurde, legt onze arbeidsrechtjurist Léonie Rodenburg uit.

De feiten
In 2017 zocht de werkgever  een technisch supportmedewerker en dacht die te hebben gevonden in de werknemer. Al kort na indiensttreding kwam de werkgever erachter dat de werknemer niet de vereiste kwaliteiten had.  De werknemer raakte overspannen, waarna de werkgever zich grondiger verdiepte in zijn achtergrond. Wat bleek: de werknemer maakte zijn cv toch iets mooier dan het in werkelijkheid was.

Ontslag op staande voet vernietigd
De werknemer bleek niet te beschikken over de hbo-diploma’s die hij op zijn cv noemde, hij overdreef het aantal jaar werkervaring en de referenties die hij op zijn site noemde waren niet van hem.  De werkgever zag hierin voldoende reden voor een ontslag op staande voet. Maar de kantonrechter was het niet eens met dit ontslag. Dit omdat de werkgever niet kon bewijzen dat partijen tijdens het sollicitatiegesprek spraken over het belang van de diploma’s en referenties. Om die reden vernietigde de kantonrechter het ontslag.

Welles – nietes
De werkgever liet het er niet bij zitten en stapte naar het hof. De werkgever stelde dat in de vacature duidelijk stond dat een afgeronde hbo-opleiding een vereiste was voor de functie van technisch supportmedewerker. Daarnaast stelde de werkgever dat dit vereiste ook duidelijk was besproken tijdens de sollicitatiegesprekken, en dat de werknemer zowel op zijn cv als tijdens de gesprekken aangaf dat hij over het benodigde diploma beschikte. De leidinggevende verklaarde tot slot dat hij het cv punt voor punt doornam met de werknemer.

De werknemer stelde dat hij tijdens het laatste sollicitatiegesprek sprak over de hbo-opleiding, en dat de werkgever zou hebben aangegeven dat het geen probleem was dat hij de opleiding niet afrondde.

Hof volgt werkgever
Het hof vindt het verhaal van de werknemer, dat de hbo opleiding pas ter sprake is gekomen in het derde gesprek en dat dit geen belemmering vormde, ongeloofwaardig. Mede gelet op de duidelijke tekst van de vacature. Ook hecht het hof veel waarde aan de verklaring van de leidinggevende dat hij het cv punt voor punt langsliep en dat partijen toen bespraken dat de opleiding, die op het cv van de werknemer stond, is afgerond. Tot slot is het hof van mening dat het de werknemer kan worden aangerekend dat hij heeft gelogen over zijn referenties. Het hof is dus van mening dat er voldoende grond aanwezig is om het ontslag op staande voet in stand te laten. De werknemer krijgt ongelijk.

Conclusie
Als een werknemer heeft gelogen tijdens een sollicitatieprocedure, dan kan dat een grond zijn voor ontslag. De werkgever in deze casus is uiteindelijk ook in het gelijk gesteld, maar wij kunnen ons voorstellen dat dit wel veel tijd (en geld) heeft gekost. De werkgever moest namelijk zelfs in hoger beroep. Veel slimmer is het natuurlijk dan ook om vooraf goed en gedegen onderzoek te doen. Voorkomen is beter dan genezen!

Klik hier voor de uitspraak.

Heeft jouw werknemer gelogen tijdens de sollicitatieprocedure? Is er een andere reden voor een mogelijk ontslag op staande voet? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…