Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon: hoe zit dat?

Als een werknemer werkt, moet je hem loon betalen. Je zou daarom denken dat een werknemer geen recht heeft op loon als hij niet werkt. Maar dat is niet altijd het geval. Een werknemer behoudt het recht op loon – ook al verricht hij geen werkzaamheden– als hij deze werkzaamheden niet verricht door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt. Wat je je daarbij kunt voorstellen, legt onze arbeidsrechtjurist Charlotte van Eeden uit aan de hand van de volgende zaak.

Wat speelde zich af?
Een werknemer trad per 15 mei 2018 als Service Engineer in dienst bij de werkgever. In de e-mails, die werknemer en werkgever naar elkaar stuurden voor het tekenen van de arbeidsovereenkomst, stond dat de functie ‘service engineer offshore’ was en dat de werknemer ‘voornamelijk op locatie bij klanten internationaal werkzaam’ was. Werkzaamheden op locatie in Zaandam (onshore) zouden ‘af en toe’ voorkomen.

Dat de werknemer voornamelijk offshore werkzaam was, bleek wel de eerste drie maanden nadat hij was aangenomen. In die periode werkte hij namelijk voor ongeveer 75% van de tijd offshore, en 25% van de tijd onshore. Voor de tijd dat de werknemer offshore werkte, ontving hij ook een offshoretoeslag.

Na de eerste drie maanden zette de werkgever de werknemer steeds minder vaak in voor offshore-klussen. Op 31 oktober 2018 spraken partijen daarover met elkaar. In dat gesprek uitte de werkgever kritiek op het functioneren van de werknemer. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou hij niet verlengen. Hoewel de werknemer zich per e-mail beschikbaar stelde voor offshore-klussen, liet de werkgever juist weten hem niet meer te sturen op offshore-klussen.

Over oktober 2018 betaalde de werkgever geen offshoretoeslag. Nadat de werknemer betaling van deze toeslag vorderde, riep de werkgever hem op voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. De werknemer gaf geen gehoor aan dit verzoek: zijn bedongen arbeid bestond immers niet uit het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. De werkgever schortte de loonbetaling op, en ging daarna zelfs over tot het stopzetten van het loon. De werknemer spande een procedure aan, waarin hij onder andere het loon inclusief de offshoretoeslag vorderde.

Wat vindt de rechter?
De rechter stelt vast dat partijen overeenkwamen dat de werknemer als service engineer offshore werkzaam was, en dat hij voornamelijk offshore werkzaam zou zijn. Werken op locatie zou slechts af en toe plaatsvinden. De rechter stelt ook vast dat partijen aan deze afspraak uitvoering gaven in de eerste drie maanden van het dienstverband. De werknemer heeft – gelet op de offshoretoeslag – een financieel belang bij het offshore verrichten van werkzaamheden, aldus de rechter. De toeslag bedroeg namelijk in de eerste drie maanden gemiddeld bijna € 1.400,- bruto per maand.

Dat de werkgever ervoor koos om de werknemer niet meer in te zetten op offshore-klussen, komt volgens de rechter voor rekening van de werkgever. De redenen hiervoor zijn als volgt:

  • Op grond van de cao kan de werkgever ander werk opdragen aan de werknemer dan waarvoor hij is aangenomen, als in de onderneming tijdelijk geen aanbod van werk aanwezig is. Maar de werkgever maakte niet aannemelijk dat sprake was van een gebrek aan aanbod van offshorewerk. Dit motiveerde en onderbouwde de werkgever onvoldoende;
  • Dat de werknemer zou disfunctioneren, doet niet ter zake. In geval van ongeschiktheid ligt het op de weg van de werkgever om de werknemer hiervan tijdig in kennis te stellen, de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid te stellen zijn functioneren te verbeteren en te bezien of daarbij scholing en begeleiding nodig is. Indien een verbetertraject vervolgens niet voldoende resultaat geeft, moet nog worden onderzocht of herplaatsing mogelijk is. Dit gebeurde niet;
  • De werkgever voerde nog aan dat het aan hem als werkgever was om te bepalen welke Service Engineer hij op een bepaald offshoreproject inzette. Dit is juist. Maar: als de werkgever de werknemer niet de overeengekomen werkzaamheden laat uitvoeren, moet hij ook accepteren dat de werknemer aanspraak heeft op het bij de bedongen arbeid behorende loon;
  • Van een ‘gewone’ eenzijdige functiewijziging was ook geen sprake, nu de werkgever geen voorstel deed en er ook geen sprake was van gewijzigde omstandigheden.

Kortom: het opschorten en stopzetten van het loon was onterecht. De werkgever moest het loon, de offshoretoeslag en de vakantietoeslag betalen. Ook kwamen de wettelijke rente, wettelijke verhoging en proceskosten voor zijn rekening.

Tot slot
Deze werkgever pakte het helemaal verkeerd aan: hij zette de werknemer niet meer in op een functie waarvoor hij was aangenomen, en deed dit naar eigen zeggen op grond van disfunctioneren. Onthoud goed dat je in geval van disfunctioneren een verbetertraject moet starten. De functie van een werknemer zomaar wijzigen – en het bijbehorende loon zomaar stopzetten – is echt niet toegestaan. De werkgever in deze zaak maakte uiteindelijk een hoop onnodige kosten. Het is raadzaam om juridisch gezien de juiste stappen te nemen in dergelijke situaties. Schakel altijd een jurist in!

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij de functie van je werknemer wijzigen? Disfunctioneert jouw werknemer? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…