Einde arbeidsovereenkomst bij onvoldoende werk: mag dat?

In een arbeidsovereenkomst kan een zogenaamde ‘ontbindende voorwaarde’ staan. Dit is een bepaling waarin beschreven staat dat de overeenkomst wordt ontbonden, als aan een toekomstige onzekere gebeurtenis wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een vrachtwagenchauffeur die zijn rijbewijs verliest, waardoor het dienstverband eindigt. De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een kwestie met een ontbindende voorwaarde, waar onze arbeidsrechtjurist Daisy Kruijver jou alles over uitlegt.

Ontbindende voorwaarde en het ontslagrecht
Een ontbindende voorwaarde lijkt lijnrecht tegenover het gesloten karakter van het ontslagrecht te staan. Aan een geldig ontslag zijn namelijk veel eisen verbonden. Een werkgever kan – als daarvoor een wettelijke redelijke grond bestaat – een arbeidsovereenkomst alleen eenzijdig opzeggen via een verzoek bij de kantonrechter of via een ontslagaanvraag bij het UWV. Daarnaast geldt de herplaatsingsplicht, waarbij de werkgever moet onderzoeken of herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn mogelijk is.

Toch komt het voor dat werkgevers ontbindende voorwaarden opnemen in een arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld van een geldige ontbindende voorwaarde is het niet binnen een bepaalde termijn overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag of een diploma. Als de werknemer geen diploma kan overleggen, eindigt het dienstverband of vangt het dienstverband niet aan. Als dus voor de werknemer duidelijk is wanneer de voorwaarde intreedt, zijn dergelijke voorwaarden in bepaalde gevallen toegestaan.

Vereisten voor een geldige ontbindende voorwaarde
Of een ontbindende voorwaarde geldig is moet van geval tot geval worden bekeken, en er moet in ieder geval aan een aantal strenge eisen zijn voldaan. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge raad is een ontbindende voorwaarde mogelijk als:

  • deze niet in strijd is met het stelsel van het ontslagrecht;
  • het intreden van de ontbindende voorwaarde objectief bepaalbaar is (dit betekent dat het intreden van de voorwaarde niet afhankelijk is van de wil of subjectieve waardering); en
  • er na het intreden van de voorwaarde geen invulling meer gegeven kan worden aan de arbeidsovereenkomst.

Onvoldoende werk als ontbindende voorwaarde
Onlangs oordeelde de rechtbank Noord-Holland dat een ontbindende voorwaarde niet was toegestaan. Het volgende speelde zich af.

Een werknemer werkte sinds 2011 voor een beveiligingsbedrijf. In het contract voor onbepaalde tijd stond dat partijen de arbeidsovereenkomst aangingen voor de duur van de looptijd van de overeenkomst tussen de werkgever en diens opdrachtgever. Met andere woorden: als er geen opdrachten meer binnenkwamen, dan eindigde het dienstverband zonder dat daarvoor opzeggen vereist was.

Op 31 oktober 2018 liet de werkgever aan de werknemer weten dat hij op 1 november 2018 – de dag erna – geen baan meer zou hebben. De werkgever beriep zich hierbij op de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. De werknemer legde zich hier niet bij neer, en stapte naar de kantonrechter.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever, door een beroep te doen op de ontbindende voorwaarde, het ontslagrecht omzeilt. De bepaling in de arbeidsovereenkomst is in strijd met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. De voorwaarde die stelt dat de arbeidsovereenkomst eindigt als er onvoldoende werk is, is in het algemeen niet toegestaan. Deze voorwaarde is namelijk niet objectief bepaalbaar, maar afhankelijk van de zienswijze van de werkgever. Het is volgens de kantonrechter ook niet aannemelijk dat er voor de werknemer geen andere mogelijkheden waren binnen het bedrijf.  De kantonrechter komt tot de conclusie dat de werkgever de arbeidsovereenkomst onregelmatig opzegde. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding, een billijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging. De werkgever moet dus flink betalen!

Dus?
Het intreden van een ontbindende voorwaarde moet objectief bepaalbaar zijn. Dit mag dus niet afhankelijk zijn van de zienswijze van één van de partijen. Het is raadzaam om een ontbindende voorwaarde zo objectief en concreet mogelijk te maken, en om er voor te zorgen dat deze niet in strijd is met het geldende ontslagrecht. Schakel altijd een jurist in bij het opstellen van een ontbindende voorwaarde.

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een ontbindende voorwaarde? Vraag je je af of alle bepalingen in jouw arbeidsovereenkomst  wel rechtsgeldig zijn? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…