Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Wat er allemaal gebeurde, legt onze jurist civiel recht Babette van der Venne uit.

Hoe zit het ook alweer?
Wanneer één van de contractspartijen niet doet wat er is afgesproken, presteert deze partij ‘niet’ of ‘niet-behoorlijk’, en  is er sprake van wanprestatie. In het geval van wanprestatie staan voor de gedupeerde contractspartij een aantal middelen ter beschikking. Zo kan zij nakoming van de overeenkomst inclusief (vervangende) schadevergoeding vorderen, haar eigen verplichtingen opschorten maar ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dit natuurlijk allemaal onder bepaalde voorwaarden.

Vogelpoep en verkeerde zitplaatsen
Volgens het bruidspaar ging er behoorlijk wat mis op de grote dag:

  • De tafels en stoelen stonden op zodanige wijze in het restaurant dat er slechts 30 centimeter ruimte was tussen de stoelen in aangeschoven positie. Hierdoor zou de brandveiligheid tijdens het diner niet gewaarborgd zijn, en kon het bruidspaar niet langs alle tafels lopen;
  • Het restaurant gebruikte extra terrasstoelen die met vogelpoep besmeurd waren;
  • Daarbij spraken partijen volgens het bruidspaar verder af dat de in het restaurant aanwezige banken vervangen zouden worden door stoelen. Maar dit was helaas niet gebeurd, waardoor sommige gasten moeite hadden hun zitplaats te bereiken;
  • Het restaurant informeerde het bruidspaar naar eigen zeggen ook verkeerd over de mogelijkheid om beamerschermen te plaatsen en te gebruiken;
  • Tot slot kwamen partijen uitdrukkelijk overeen dat tijdens het diner – in verband met medische redenen – geen alcohol geschonken zou worden. Toch schonk het personeel 0,0-bier. Het bruidspaar stelde dat het huwelijksdiner hierdoor niet de juiste uitstraling had, en dat het voor veel onrust en onzekerheid zorgde. Tot grote schrik van de bruid kreeg zij ook nog eens last van allergische symptomen.

Het restaurant was het met deze beweringen niet eens. Zij stelde dat – voor zover al gesproken kon worden van enig tekortschieten aan haar kant – dit van zo’n geringe betekenis was, dat een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst niet aan de orde was:

  • Het restaurant gaf allereest toe dat het mogelijk was dat niet alle 214 gasten ideaal gepositioneerd waren tijdens het diner. Maar dit leverde geen tekortkoming op die een consequentie zou moeten hebben, nu het bruidspaar vooraf een plattegrond van het restaurant ontving en dus wist hoe haar gasten geplaatst zouden worden;
  • Vervolgens betwistte het restaurant dat er sprake was van een onveilige situatie en dat er onvoldoende loopruimte was tussen de tafels. Het personeel kon, zelfs met volle dienbladen, alle gasten goed bereiken;
  • Verder klaagde het bruidspaar niet over de aanwezige banken en over de vieze terrasstoelen, zodat zij het restaurant niet in de gelegenheid stelde om dit recht te zetten;
  • Het bruidspaar schakelde een externe partij in voor het plaatsen en installeren van een beamer, zodat het restaurant hiervoor niet kon worden aangesproken;
  • Het restaurant ontkende niet dat haar personeel alcoholvrij bier schonk. Uit de gespecificeerde drankenbon bleek bovendien dat de gasten onder andere Amstel 0,0%, Wieckse 0,0% en Radler 0,0% dronken.

Was het huwelijksdiner door deze punten van zoveel mindere kwaliteit, dat het redelijk was dat het bruidspaar een lager bedrag betaalde dan partijen overeenkwamen?  Deze vraag moest de rechter beantwoorden.

0.0-bier
De rechter verwijst de klacht van het bruidspaar over de beamerschermen, de hoeveelheid stoelen, de vieze terrasstoelen en de aanwezige banken naar de prullenmand. Of de brandveiligheid in gevaar was, blijft volgens de rechter (gelukkig!) een theoretische kwestie, waaraan dus geen betekenis toekomt. De rechter geeft het bruidspaar wel gelijk in de klacht over het schenken van alcoholvrij bier. Uit de offerte blijkt immers dat partijen overeenkwamen dat het restaurant fris, sapjes, koffie en thee aan de gasten zou aanbieden. Nu uit de gespecificeerde drankenbon blijkt dat het restaurant maar liefst 61 0,0-dranken schonk, schoot zij tekort in de nakoming van de overeenkomst.

Schrik
Tijdens het huwelijksdiner was het voor het bruidspaar niet direct duidelijk dat het om alcoholvrij bier ging. Hierdoor ontstond er tijdens het diner veel onrust en onzekerheid, en kreeg de bruid last van allergische symptomen. De rechter acht het daarom aannemelijk dat het stel daardoor een schaduw op hun bruiloft ervaarde. Dit is te wijten aan de onoplettendheid van het restaurant of aan de gebrekkige instructie aan het personeel. Dit levert meer dan een geringe tekortkoming op die een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, aldus de rechter. Het bruidspaar krijgt daarom € 1.200,- korting op de eindfactuur.

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een conflict met een partij over een overeenkomst? Wordt jou verweten dat je bent tekortgeschoten? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vandevenne@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Babette van de Venne

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…