Slapend dienstverband: wat als de werknemer herstelt?

Gedurende de eerste twee ziektejaren van een arbeidsongeschikte werknemer moet een werkgever het loon doorbetalen. Na twee jaar houdt de loondoorbetalingsplicht op, tenzij er sprake is van een loonsanctie (bijvoorbeeld omdat de werkgever zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen). Wanneer de loondoorbetalingsplicht ophoudt, kan de werknemer doorgaans terugvallen op een WIA- of WW-uitkering. Als de werknemer in dienst blijft is sprake van een slapend dienstverband. Maar wat gebeurt er als de werknemer zich na een tijdje weer meldt om te werken? Onze arbeidsrechtjurist Jolien Mooij licht toe.

Slapend dienstverband
Door het eindigen van de loondoorbetalingsplicht treedt de werknemer niet automatisch uit dienst. Om een einde van het dienstverband te realiseren, moet de werkgever overgaan tot ontslag. Een werkgever kan na twee jaar ziekte overgaan tot opzegging van het dienstverband als het UWV een ontslagvergunning verleent, of hij kan proberen met de werknemer een beëindiging met wederzijds goedvinden overeen te komen. In beide gevallen is de werkgever vaak in elk geval de transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Soms kiezen werkgevers daarom voor een slapend dienstverband. Bij een slapend dienstverband hoeft een werkgever de transitievergoeding niet te betalen, omdat het dienstverband niet eindigt.

Maar aan een slapend dienstverband kleven wel diverse risico’s voor een werkgever. Een voorbeeld daarvan is dat de werknemer bij herstel weer aanspraak kan maken op zijn functie en op loonbetaling. Maar wat als zijn functie is komen te vervallen? Over deze vraag boog de kantonrechter te Arnhem zich onlangs.

Verval functie en herstel
In deze zaak was sprake van een slapend dienstverband en een werknemer die – ruim tweeënhalf jaar na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht – herstelde. De werknemer meldde zich bij de werkgever en liet weten dat hij zijn werkzaamheden wilde hervatten. De werkgever liet weten dat hij aan dit verzoek niet kon voldoen, omdat de functie van de werknemer was komen te vervallen.

De werkgever bood de werknemer wel aan om werkzaamheden te verrichten bij een andere werkgever. Dit aanbod wees de werknemer af. Hij was in dienst bij de werkgever en wilde daar zijn werkzaamheden hervatten. Vervolgens startte de werknemer een procedure om tewerkstelling in zijn eigen functie bij zijn werkgever, en betaling van het loon af te dwingen.

De kantonrechter oordeelde dat het verval van de functie van werknemer vaststond. Ook stelde de rechter vast dat er bij de werkgever geen andere passende werkzaamheden voorhanden waren. De vordering tot tewerkstelling kon hij daarom niet toewijzen.

Vervolgens was de vraag of de werknemer, ook na afwijzen van het voorstel van de werkgever om elders werkzaamheden te verrichten, wel recht had op loon. De kantonrechter overwoog dat sprake was van een verandering van omstandigheden, waardoor de werknemer een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsplaats moest aanvaarden. De volgende vraag was daarom of het voorstel van de werkgever redelijk was. De werknemer had het voorstel afgewezen vanwege een toename in reistijd van 35 minuten per enkele reis. De kantonrechter oordeelde dat dit – mede gezien zijn gezinssituatie – niet van de werknemer gevergd kon worden.  Er was dus geen sprake van een redelijk voorstel, zodat het niet-werken in de risicosfeer van de werkgever lag. De werknemer had daarom wél recht op loon vanaf het moment dat hij zich hersteld meldde bij de werkgever.

Ter zitting bood de werkgever aan om de werknemer onder werktijd naar de andere werkgever te laten reizen. De kantonrechter oordeelde dat dit het voorstel redelijk maakte, en de werknemer dit daarom moest accepteren om aanspraak te blijven maken op loon.

Oude functie
In deze zaak moest de werknemer na zijn herstel het werken bij een andere werkgever – onder bepaalde voorwaarden –accepteren. De reden hiervoor was dat vaststond dat de functie van de werknemer was komen te vervallen, en dat er geen ander passend werk binnen de onderneming van de werkgever voorhanden was.

Houd er als werkgever rekening mee dat een werknemer in beginsel recht heeft op zijn oude functie. Het feit dat de oude functie van de werknemer wellicht is ingevuld door een andere werknemer, betekent niet dat de functie is komen te vervallen en dat je de werknemer kunt verplichten ander werk of werk buiten jouw onderneming te verrichten.

Compensatieregeling
Overigens komt een slapend dienstverband in de toekomst wellicht minder vaak voor. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers namelijk gebruik maken van de compensatieregeling transitievergoeding. Vanaf dat moment kunnen werkgevers dus compensatie aanvragen als zij wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding betaalden (sinds de inwerkingtreding van de WWZ).

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij werknemers slapend in dienst, die zich weer melden? Heb je hulp nodig bij de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail mooij@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Jolien Mooij

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…