Opgepast: schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

In vele beroepsgroepen heb je te maken met een zogenaamde zorgplicht. Zo moeten bankiers, notarissen en makelaars bij hun werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, en handelen zoals een van een redelijk bekwame en handelende opdrachtnemer verwacht mag worden. Maar niet alleen in bovengenoemde beroepsgroepen speelt de zorgplicht. Zo boog de rechtbank Overijssel zich onlangs over de vraag over of een onderwijsinstelling haar zorgplicht nakwam, omdat een studente met psychische problemen jarenlang geen onderwijs volgde en nauwelijks studievoortgang maakte. Hoe dit afliep, vertelt onze jurist civiel recht Lizzy Jansen.

Wat speelde zich af?
In september 2005 start de studente met de lerarenopleiding geschiedenis bij Windesheim, een onderwijsinstelling. Helaas kampt de studente in haar leven met heftige gebeurtenissen: zij lijdt vanaf het najaar van 2007 aan psychische en lichamelijke problemen, die uiteindelijk resulteren in een zware depressie. Tevens bevond zich een goedaardige tumor in haar borst en was zij aanwezigheid bij een schietincident.

In 2007 al vindt er e-mailcontact plaats tussen de studente haar mentor. Maar in 2008 geeft de studente voor het eerst bij haar oude mentor te kennen dat ze depressieve gevoelens heeft, en vraagt de studente om hulp. Hierop spreekt de studente met een nieuwe mentor. Hoewel de studente zich jaarlijks inschrijft voor de studie, volgt zij nauwelijks onderwijs vanaf studiejaar 2007-2008. Het behalen van de studiepunten blijft achter: alleen in de eerste twee studiejaren behaalt de studente punten. Het aantal punten dat zij de jaren erna haalt is verwaarloosbaar. De studente schrijft zich per augustus 2013 uit als studente bij Windesheim.

Wat vordert de studente?
De studente vindt dat zij te weinig begeleiding kreeg van Windesheim. Haar studieschuld bedraagt ruim € 57.000,-. Dit vordert zij van Windesheim, vermeerderd met € 7.400,- (de waarde van een afgesloten doorlopend krediet). De studente vordert dus een totaalbedrag van ruim € 64.000,- van Windesheim.

Dit doet de studente omdat Windesheim onrechtmatig zou hebben gehandeld. Windesheim zou de op haar rustende zorgplicht hebben geschonden. Volgens de studente begeleidde Windesheim haar niet, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend onderwijsinstituut verwacht mocht worden.  Ook volgde Windesheim de voortgang van haar studie niet, terwijl minstens vier docenten op de hoogte waren van haar persoonlijke omstandigheden en de studievertraging die zij daardoor opliep. Bovendien vroeg de studente, in de verzonden e-mails, uitdrukkelijk om begeleiding. De studente stelt dat zij met de juiste begeleiding de opleiding met succes had kunnen afronden, of de opleiding eerder had kunnen beëindigen. Door het handelen van Windesheim lijdt zij schade. Zij heeft immers een schuld van ruim € 64.000,- en geen diploma.

Windesheim voert verweer en vordert  afwijzing van de vordering van de studente. Windesheim geeft aan dat de studente te laat heeft geklaagd en daardoor het opleidingsinstituut de kans heeft ontnomen om met een programma te komen, waarmee de studente de opleiding alsnog had kunnen afronden. Tevens geeft Windesheim aan dat er sprake is van verjaring.

Schending zorgplicht
Hoe ver de zorgplicht van een onderwijsinstelling strekt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld type onderwijs en de leeftijd van de studenten. Er is sprake van een inspanningsverplichting, aldus de rechter.

De studente verzocht meerdere malen per e-mail om hulp, en maakte haar persoonlijke omstandigheden duidelijk. De rechtbank oordeelt daarom dat Windesheim niet handelde zoals van een redelijk bekwame en redelijk handelende onderwijsinstelling mag worden verwacht . Vanwege de psychische problemen van studente was er sprake van een bijzondere omstandigheid. Ook signaleerde Windesheim dat de studente geen onderwijs volgde en geen studievoortgang maakte. Het lag op de weg van Windesheim om daarover met de studente in gesprek te gaan. De conclusie is dat Windesheim haar zorgplicht richting de studente schond, en dus onrechtmatig handelde.

Maar omdat de studente haar schade gebrekkig onderbouwde, moet de rechtbank zelf de schade vaststellen. De studente stelde Windesheim in 2008 op de hoogte van haar psychische problemen. Van Windesheim mocht in ieder geval vanaf het studiejaar 2009-2010 actief ingrijpen verwacht worden. De rechtbank bepaalt daarom dat Windesheim een bedrag van bijna € 7.000,- aan collegegeld moet terugbetalen aan de studente.

Wat leren we hiervan?
Van belang is om altijd proactief te blijven ten aanzien van de zorgplicht die je hebt richting je opdrachtgevers. Dat er geen sprake is van een resultaatverplichting, betekent niet dat je zomaar stil kan zitten zonder gevolgen. Van een onderneming wordt, waar nodig, actief ingrijpen verwacht. Daarbij kan er sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, zoals in bovengenoemde zaak. In de zaak was sprake van een bijzondere omstandigheid, omdat de studente depressief was en zelf meerdere malen vroeg om hulp. Een bijzondere omstandigheid kan ertoe leiden dat er nog meer van jou wordt verwacht. Sta hier dus goed bij stil!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij vragen over je zorgplicht? Heeft een onderneming zijn zorgplicht richting jou geschonden? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…