Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke grond voor de ontbinding. Een voorbeeld van zo’n ontslaggrond is ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Denk jij dat een werknemer ernstig verwijtbaar handelt als zij – buiten weten van haar werkgever om – een geregistreerd partnerschap aangaat met een patiënt? En als zij een erfenis ontvangt na het overlijden van deze patiënt? De rechtbank in Zeeland-West-Brabant boog zich over deze vraag. Onze arbeidsrechtjurist Charlotte van Eeden legt uit.

Wat speelde zich af?
De doktersassistente was al sinds 2011 in dienst bij haar werkgever, een huisartsenpraktijk. Eerder in 2018 stapte de huisartsenpraktijk al naar de rechter om het arbeidscontract te laten ontbinden, omdat de doktersassistente mantelzorgtaken zou vermengen met haar professionele rol ten aanzien van patiënten. Dit verzoek wees de rechtbank af. Maar na deze procedure kwam de huisartsenpraktijk te weten dat een patiënt de doktersassistente in 2015 als enige en algehele erfgenaam benoemde in zijn testament, en dat zij later in hetzelfde jaar een geregistreerd partnerschap aangingen. Dit was niet bekend bij de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk diende daarom weer een ontbindingsverzoek in, dit keer wegens ernstig verwijtbaar handelen van de doktersassistente.

Gouden regel
De huisartsenpraktijk verweet de doktersassistente dat zij de gouden regel overtrad, dat er geen giften mogen worden aangenomen van diegenen tot wie een hulpverlener in een behandelrelatie staat. In de wet ligt vast dat BIG geregistreerde zorgverleners, die iemand hebben bijgestaan gedurende een ziekte waaraan hij is overleden, geen voordeel mogen trekken uit testamenten die de patiënt gedurende de behandeling ten behoeve van de behandelaar heeft gemaakt. Maar ook in de Beroepscode Doktersassistent van de NVDA staat dat in de relatie met de patiënt de professionele grenzen in acht moeten worden genomen. Volgens de huisartsenpraktijk overtrad de doktersassistente deze regels ruimschoots. Bovendien was het vertrouwen van de huisartsenpraktijk ernstig beschaamd door niets te melden over het geregistreerd partnerschap en de erfenis.

Oordeel rechtbank
De doktersassistente was het niet eens met de huisartsenpraktijk. Zo vond zij dat de huisartsenpraktijk, na de vorige rechtszaak, op zoek was naar een stok om mee te slaan en dat haar privacy was geschonden. De rechter was het hier niet mee eens: de huisartsenpraktijk vond de informatie namelijk door de openbare gegevens van het Kadaster te raadplegen. Ook stelde de doktersassistente dat zij niet wist dat de patiënt haar in maart 2015 opnam in zijn testament. Dit vond de rechter ongeloofwaardig. De patiënt kocht namelijk in april 2015 een woning, met de bedoeling dat de doktersassistente hierbij zou komen inwonen zodat zij de patiënt zou kunnen verzorgen in het kader van mantelzorg. Dit strookte niet met de mededeling van de doktersassistente ter zitting, dat zij de woning zelf kocht.

De doktersassistente was weliswaar niet BIG geregistreerd, maar uit de Beroepscode Doktersassistent volgt dat de professionele grenzen in acht genomen moeten worden in de relatie met de patiënt. De rechter achtte het onbegrijpelijk dat de doktersassistente vond dat zij deze grens niet overschreed. Het enkele feit dat de doktersassistente de patiënt in huis wilde nemen om hem te verzorgen gaf dit immers al aan. Dit ging veel verder dan de mantelzorgtaken waarvan de huisartsenpraktijk op de hoogte was, en van een puur professionele band was geen sprake meer.

Feit is, zo oordeelde de rechter, dat de doktersassistente het geregistreerd partnerschap met de patiënt alleen aanging om op een fiscaal zo voordelige mogelijke manier over de nalatenschap van de patiënt te kunnen beschikken. Om dit te kunnen realiseren scheidde de doktersassistente op papier zelfs van haar echtgenoot. Zij had dus een financieel belang bij het overlijden van de patiënt, zodat van de vereiste afstand –  die een zorgverlener dient te bewaren tot zijn patiënt – geen sprake meer was. De kantonrechter achtte het zeer kwalijk dat de doktersassistente dit zelf niet inzag.

De doktersassistente had moeten weten dat zij niet langer in haar functie bij de patiënt betrokken kon zijn. De rechter merkte nog op dat de huisartsenpraktijk eerder had kunnen en moeten ingrijpen, maar de doktersassistente had haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij had een keuze moeten maken: ofwel afzien van de ‘regeling’, ofwel in ieder geval haar werkgever op de hoogte stellen van de situatie. Doordat de doktersassistente dit niet deed, waren de professionele en morele grenzen (ver) overschreden.

Volgens de rechter was zelfs sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De rechter ontbond het arbeidscontract daarom per direct. Ook hoefde de huisartsenpraktijk geen enkele vergoeding te betalen.

Tips
We hopen natuurlijk dat bovenstaande situatie een uitzonderlijke kwestie is, maar het komt vast vaker voor dat werknemers professionele grenzen overschrijden. Wat kun je doen in zo’n geval?

  • Leg altijd zorgvuldig vast in het personeelsdossier wat er is gebeurd;
  • Geef zo nodig een officiële waarschuwing;
  • Laat je adviseren over je juridische positie. Wellicht is er sprake van een dringende reden, of kun je een ontbindingsprocedure starten op grond van verwijtbaar handelen.

Klik hier voor de uitspraak.

Twijfel jij over het handelen van jouw werknemer? Wil je een ontbindingsprocedure starten? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…