‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel te beperken of geheel uit te sluiten. Maar bij het beoordelen van aansprakelijkheid spelen alle omstandigheden van het geval een rol. Onze jurist civiel recht Babette van der Venne legt uit.

In april 2018 boog het gerechtshof Amsterdam zich over de vraag of een aannemer zich schuldig maakte aan wanprestatie, en of hij de geleden schade moest vergoeden. Volgens de opdrachtgever zou de aannemer hem vooraf onvoldoende hebben geadviseerd. Ook besliste het hof over het meerwerk.

Wat speelde zich af?
In de woning van de opdrachtgever zaten aanzienlijke hoeveelheden asbest. Voor het verwijderen van de asbest schakelde de opdrachtgever het saneringsbedrijf 20 Pascals (hierna: ‘de aannemer’) in. De aannemer offreerde in eerste instantie een bedrag van ruim € 125.000,-. De opdrachtgever ging hiermee niet akkoord, en vroeg een nieuwe offerte aan. De hoogte van de tweede offerte bedroeg ‘slechts’ € 75.000,-. De saneringswerkzaamheden zouden dan van binnenuit plaatsvinden. Deze tweede offerte viel een stuk lager uit, omdat het een minder goede werkwijze was en de kans dat er schade aan de woning zou ontstaan aanzienlijk groter was. Meerdere malen benadrukte de aannemer dat er – door sanering van binnenuit – weinig van de eerste etage van de woning zou overblijven. Toch koos de opdrachtgever voor deze tweede risicovolle optie.

Vanwege het grote risico op schade bij het uitvoeren van saneringswerkzaamheden van binnenuit, nam de aannemer het volgende exoneratiebeding op in de overeenkomst: ‘De aannemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de constructie en schilderwerken welke ontstaan ten gevolge van het verwijderen van de asbesthoudende materialen en asbest gerelateerde werkzaamheden’.

Nadat partijen bovenstaande overeenkwamen, wilde de opdrachtgever – in afwijking van de overeenkomst – dat de saneringswerkzaamheden volgens een strengere normering zouden plaatsvinden. De aannemer liet hierop weten dat de gewijzigde opdracht meer kosten met zich mee zou brengen, die in rekening gebracht zouden worden. Hierover bereikten partijen nooit overeenstemming. Toch voerde de aannemer de extra opdracht uit.

Wat oordeelde het hof?
Met betrekking tot het advies oordeelde het hof dat de aannemer twee verschillende offertes uitbracht: één voor sanering van buitenaf en één voor sanering van binnenuit. Hieruit kon de opdrachtgever al opmaken dat een verschil in de werkwijze bestond. Voor het hof was doorslaggevend dat de opdrachtgever nooit om advies vroeg voor het maken van een keuze tussen beide opties. Daarom kon het hof niet concluderen dat de aannemer de opdrachtgever onjuist adviseerde.

Los van het bovenstaande, rustte er op de aannemer wél de zorgplicht om de opdrachtgever te wijzen op de gevolgen van een binnensanering. Volgens het hof voldeed de aannemer aan deze verplichting, nu hij aannemelijk maakte dat hij de opdrachtgever erop wees dat er weinig zou overblijven van de eerste etage. Hierbij nam het hof ook mee dat de opdrachtgever dagelijks aanwezig was bij de werkzaamheden, en hij dus met eigen ogen heeft kunnen zien welke hoeveelheden in de containers verdwenen.

Op basis van het bovenstaande kon de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding  van de schade die de aannemer aan zijn woning toebracht.

Wat het meerwerk betrof, oordeelde het hof dat partijen geen overeenstemming bereikten over de extra gegeven opdracht. Vanaf het begin af aan was het voor de aannemer duidelijk dat de opdrachtgever niet wilde betalen. De aannemer had er daarom voor moeten kiezen om de extra opdracht niet uit te voeren. De aannemer kon de extra kosten dus niet op de opdrachtgever afwentelen.

Wat leren we van deze uitspraak?
Deze uitspraak laat goed zien dat de specifieke omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een aannemer niet aansprakelijk is voor ontstane schade. Maar het blijft altijd opletten geblazen. Een aannemer beschikt vaak over meer kennis en deskundigheid dan de opdrachtgever, en is vaak ook bekend met het risicovolle karakter van de uit te voeren werkzaamheden. Daarom rust op de aannemer altijd de zorgplicht om de opdrachtgever in te lichten over de mogelijke gevolgen van de uit te voeren werkzaamheden. Oordeelt de rechter dat de aannemer niet handelde volgens de op hem rustende zorgplicht, dan kan er wel degelijk sprake zijn van wanprestatie. Dan is de aannemer wel gehouden om schadevergoeding te betalen.

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een conflict over meerwerk? Is er schade ontstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vandevenne@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Babette van de Venne

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…