Relatiebeding vervalt door finale kwijting: kan dat?

Dat het belangrijk is om goed te letten op wat je wel of niet opneemt in een vaststellingsovereenkomst, werd afgelopen januari maar weer eens duidelijk. De rechtbank Midden-Nederland besliste namelijk dat een relatie- en geheimhoudingsbeding onder de finale kwijting van een vaststellingsovereenkomst vielen, en daarmee kwamen te vervallen. En dat was duidelijk niet de bedoeling van de werkgever in kwestie. Onze arbeidsrechtjurist Léonie Rodenburg licht toe.

Wat gebeurde er?
Werknemer treedt op  17 mei 2017 bij werkgever in dienst. In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd staat een geheimhoudingsbeding, relatiebeding en boetebeding.

Een jaar later, op 15 mei 2018, sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst eindigt met een artikel waarin partijen finale kwijting over en weer afspreken. In de onderhandelingen over de overeenkomst spreken partijen niet over het geheimhoudings- en relatiebeding. Ook komen deze onderwerpen niet terug in de vaststellingsovereenkomst.

Op 15 juni 2018 eindigt de arbeidsovereenkomst en op 1 juli 2018 treedt de werknemer in dienst bij zijn nieuwe werkgever. Deze nieuwe werkgever blijkt een zakelijke relatie te zijn van werkgever.

Verzoek werkgever en verweer werknemer
De werkgever start een kortgedingprocedure, stelt dat de zakelijke relatie waar werknemer in dienst is getreden onder het relatiebeding valt en vordert dat werknemer zijn werkzaamheden staakt. Daarnaast verzoekt werkgever de werknemer te veroordelen tot betaling van een boete van maar liefst € 249.000,-. De werkgever stelt ook dat werknemer het geheimhoudingsbeding schond door een Google docs-document met klantgegevens nog tot 15 juli 2018 (dus een maand na einde dienstverband) te raadplegen.

Werknemer komt hiertegen in verweer. Hij stelt dat zowel het geheimhoudingbeding als het relatiebeding zijn vervallen. De bedingen worden immers niet genoemd in de vaststellingsovereenkomst, en partijen verleenden elkaar finale kwijting.

In reactie op het verweer stelt werkgever nog dat wanneer partijen een onderwerp tijdens de onderhandelingen niet bespreken en niet in de overeenkomst opnemen, dit onderwerp niet onder de finale kwijting valt.

Beslissing rechtbank
De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of het betreffende geheimhoudingsbeding en relatiebeding onder de finale kwijting vallen.

De rechtbank is van mening dat, juist omdat de betreffende bedingen zien op de periode na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, de bedingen een onderwerp van gesprek hadden moeten zijn bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Wanneer partijen hier niet over spreken en er wordt finale kwijting overeengekomen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, moet worden geconcludeerd dat de bedingen onder de finale kwijting vallen.

Nu het geheimhoudings- en relatiebeding onder de finale kwijting vallen, en daarmee zijn komen te vervallen, wijst de rechtbank de vorderingen van de werkgever af. De werknemer kan zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever voortzetten.

Conclusie
Het is van groot belang dat je als werkgever het geheimhoudingsbeding en relatiebeding – of andere postcontractuele bedingen – expliciet benoemt in een vaststellingsovereenkomst. Doe je dit niet en kom je wel een (ruim geformuleerd) finale kwijtingsbeding overeen, dan zou het zomaar kunnen dat hierdoor ook deze bedingen komen te vervallen. Probeer dit te voorkomen!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Heb je een geschil over een concurrentie- of relatiebeding? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

Door Meike Dobbelaar | februari 27, 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst moeten de wil en verklaring van beide partijen met elkaar overeenstemmen. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarin je geen behoefte meer hebt aan de afspraken met de ander. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een overeenkomst onder invloed van een zogenaamd…

De Wet Affectieschade 4 vragen en antwoorden

De Wet Affectieschade: 4 vragen en antwoorden

Door Meike Dobbelaar | januari 23, 2019

Affectieschade: wat is het eigenlijk? Affectieschade is de immateriële schade die iemand lijdt doordat een persoon – waarmee men een affectieve band heeft – door toedoen van een ander ernstig gewond raakt of overlijdt. Deze immateriële schade kan bestaan uit leed, verdriet of gederfde levensvreugde. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de artikelen 6:107…