Relatiebeding vervalt door finale kwijting: kan dat?

Dat het belangrijk is om goed te letten op wat je wel of niet opneemt in een vaststellingsovereenkomst, werd afgelopen januari maar weer eens duidelijk. De rechtbank Midden-Nederland besliste namelijk dat een relatie- en geheimhoudingsbeding onder de finale kwijting van een vaststellingsovereenkomst vielen, en daarmee kwamen te vervallen. En dat was duidelijk niet de bedoeling van de werkgever in kwestie. Onze arbeidsrechtjurist Léonie Rodenburg licht toe.

Wat gebeurde er?
Werknemer treedt op  17 mei 2017 bij werkgever in dienst. In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd staat een geheimhoudingsbeding, relatiebeding en boetebeding.

Een jaar later, op 15 mei 2018, sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst eindigt met een artikel waarin partijen finale kwijting over en weer afspreken. In de onderhandelingen over de overeenkomst spreken partijen niet over het geheimhoudings- en relatiebeding. Ook komen deze onderwerpen niet terug in de vaststellingsovereenkomst.

Op 15 juni 2018 eindigt de arbeidsovereenkomst en op 1 juli 2018 treedt de werknemer in dienst bij zijn nieuwe werkgever. Deze nieuwe werkgever blijkt een zakelijke relatie te zijn van werkgever.

Verzoek werkgever en verweer werknemer
De werkgever start een kortgedingprocedure, stelt dat de zakelijke relatie waar werknemer in dienst is getreden onder het relatiebeding valt en vordert dat werknemer zijn werkzaamheden staakt. Daarnaast verzoekt werkgever de werknemer te veroordelen tot betaling van een boete van maar liefst € 249.000,-. De werkgever stelt ook dat werknemer het geheimhoudingsbeding schond door een Google docs-document met klantgegevens nog tot 15 juli 2018 (dus een maand na einde dienstverband) te raadplegen.

Werknemer komt hiertegen in verweer. Hij stelt dat zowel het geheimhoudingbeding als het relatiebeding zijn vervallen. De bedingen worden immers niet genoemd in de vaststellingsovereenkomst, en partijen verleenden elkaar finale kwijting.

In reactie op het verweer stelt werkgever nog dat wanneer partijen een onderwerp tijdens de onderhandelingen niet bespreken en niet in de overeenkomst opnemen, dit onderwerp niet onder de finale kwijting valt.

Beslissing rechtbank
De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of het betreffende geheimhoudingsbeding en relatiebeding onder de finale kwijting vallen.

De rechtbank is van mening dat, juist omdat de betreffende bedingen zien op de periode na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, de bedingen een onderwerp van gesprek hadden moeten zijn bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Wanneer partijen hier niet over spreken en er wordt finale kwijting overeengekomen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, moet worden geconcludeerd dat de bedingen onder de finale kwijting vallen.

Nu het geheimhoudings- en relatiebeding onder de finale kwijting vallen, en daarmee zijn komen te vervallen, wijst de rechtbank de vorderingen van de werkgever af. De werknemer kan zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever voortzetten.

Conclusie
Het is van groot belang dat je als werkgever het geheimhoudingsbeding en relatiebeding – of andere postcontractuele bedingen – expliciet benoemt in een vaststellingsovereenkomst. Doe je dit niet en kom je wel een (ruim geformuleerd) finale kwijtingsbeding overeen, dan zou het zomaar kunnen dat hierdoor ook deze bedingen komen te vervallen. Probeer dit te voorkomen!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Heb je een geschil over een concurrentie- of relatiebeding? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…