Vervolg Deliveroo: bezorgers toch geen zzp’ers

Afgelopen juli besliste de rechtbank Amsterdam nog dat de overeenkomst tussen Deliveroo en de zelfstandige maaltijdbezorger Sytze geen arbeidsovereenkomst was. Deze maaltijdbezorger spande een zaak aan tegen Deliveroo, omdat hij vond dat hij – ondanks de overeenkomst van opdracht – toch in dienst was bij Deliveroo. De rechter was het toen niet met hem eens, zoals wij al uitlegden in deze blog. Onlangs boog de rechter zich opnieuw over deze kwestie. Onze arbeidsrechtjurist Daisy Kruijver legt jou er opnieuw alles over uit.

Geen Sytze maar FNV
Op 15 januari 2019 deed de rechtbank Amsterdam opnieuw uitspraak in een zaak tegen Deliveroo. Dit keer spande vakbond FNV de rechtszaak aan. In deze zaak keek de rechter naar de werkomstandigheden van de bezorgers in het algemeen. De rechter besliste dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar maaltijdbezorgers aan te merken is als een arbeidsovereenkomst. Hoe kwam de rechter uiteindelijk tot deze beslissing, en wat kunnen de gevolgen van de uitspraak zijn?

Uitspraak
Deliveroo liet vorig jaar weten alleen nog maar met zzp’ers te gaan werken. Volgens FNV zou er sprake zijn van schijnzelfstandigheid, en moeten de zzp’ers worden gekwalificeerd als werknemer. Deliveroo stelt dat de bezorgers in grote vrijheid kunnen werken, en daarom juist moeten worden aangemerkt als zelfstandig ondernemers. De rechter komt tot de conclusie dat de bezorgers geen onderhandelingspositie hebben tegenover opdrachtgever Deliveroo. Dit terwijl een kenmerk van een zelfstandig ondernemer juist is dat hij zelf kan onderhandelen over bijvoorbeeld  werktijden en tarieven. Een zzp’er moet een opdracht ook kunnen weigeren. Voor de bezorgers is hier weinig tot geen ruimte voor. Er blijkt ook een gebrek aan vrijheid uit het feit dat de bezorgers worden gevolgd via GPS. Niet alleen de klant, maar ook Deliveroo zelf kan de bezorgers hiermee volgen en controleren.

De rechtbank vindt daarom dat de Deliveroo-bezorgers geen zzp’ers zijn. De bezorgers kunnen met terugwerkende kracht aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst. Zij moeten als werknemer worden behandeld en betaald. Deliveroo moet zich ook houden aan de cao voor de sector beroepsgoederenvervoer.

Gevolgen werkgevers en zzp’ers/werknemers
De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de groeiende platformeconomie, waarbij klanten en werkzoekenden elkaar ontmoeten via een online platform. Naast maaltijdbezorging geldt dit ook voor andere platforms, zoals bij Uber (taxi’s), Temper (horeca) of Helpling (huishoudelijke hulp). Bedrijven als Deliveroo en Uber proberen onder de arbeidswetgeving uit te komen door geen werknemers in dienst te nemen. In plaats van banen verstrekken zij slechts losse opdrachten.

De uitspraak heeft tot gevolg dat platform-medewerkers een arbeidsovereenkomst kunnen eisen. Dit brengt met zich mee dat bedrijven werkgeverspremies moeten afdragen, de werknemers moeten worden doorbetaald bij vakantie en ziekte en het minimumloon moet worden gegarandeerd. De kosten voor bedrijven kunnen hierdoor flink oplopen.

Voor de bezorgers levert een arbeidsovereenkomst veel voordelen op. Ze ontvangen onder andere een minimumuurloon in plaats van een variabele vergoeding per bestelling. In tegenstelling tot een zzp’er bouwt een werknemer automatisch pensioen op en is hij verzekerd. Een nadeel voor de bezorgers kan zijn dat Deliveroo als werkgever meer eisen aan hen kan stellen, bijvoorbeeld over de werktijden. Volgens Deliveroo verliezen de bezorgers door een arbeidsovereenkomst “de flexibiliteit die ze juist zo waarderen”.

Voorlopige conclusie
Volgens Deliveroo blijven bezorgers ervoor kiezen om te werken als zelfstandige en verandert er voorlopig weinig. Deliveroo kondigde aan in hoger beroep te gaan. Hoe de praktijk reageert op de uitspraak is nog even afwachten. FNV is inmiddels ook een zaak begonnen tegen Helpling en een zaakt tegen Uber is in voorbereiding.

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij zzp’ers inhuren? Heb je juist vragen over een (gesloten) arbeidsovereenkomst? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…