Werkgever betaalt schadevergoeding wegens niet-verlengen contract om zwangerschap

Onlangs schreven wij al een artikel over het gebruiken van geluidsopnames als bewijs. Zo’n geluidsopname kun je altijd beter maken met toestemming van de andere partij. Maar zelfs als de andere partij geen toestemming geeft, doe je er in sommige gevallen goed aan om tóch een geluidsopname te maken. Zo ook in de volgende zaak. Een werkgever verlengde het dienstverband van een werknemer niet. Reden? Haar zwangerschap. De werkgever moest daardoor een schadevergoeding betalen. Onze arbeidsrechtjurist Charlotte van Eeden legt uit.

Wat speelde zich af?
Een werknemer werkte op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij een werkgever. Partijen gingen het contract aan voor de duur van zeven maanden. Nadat de eerste zeven maanden voorbij waren, verlengde werkgever het contract voor nog eens zeven maanden. Werknemer hoopte daarna op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar dit gebeurde helaas niet. In een gesprek met werkgever over de urenverantwoording van werknemer, begon zij over het niet-verlengen van haar contract. Dit gesprek nam zij stiekem op.

De werkgever zei in het gesprek onder meer: “(…) Je kunt het 1x verlengen, een contract, en daarna moet je het voor onbepaalde tijd doen en dat is natuurlijk heel tricky. Daar heb ik eerlijk gezegd een zwaar hoofd in omdat ik niet weet hoe het gaat lopen allemaal”, waarop werknemer zei: “Maar als ik niet zwanger was geweest, had je hier helemaal geen zwaar hoofd in gehad”. Reactie werkgever: “Nee, nee, dat denk ik ook niet nee. Kijk, het is ook niks persoonlijks naar jou toe maar ik moet gewoon zakelijk kijken (…)”. Ook zei werkgever: “(…) Ik moet als mens nadenken en als ondernemer en als mens is er natuurlijk niks mis met jou”, “Je weet ook niet hoe jij je gaat voelen he?” en “Als dadelijk die man van jou wil dat je voor dat kind gaat zorgen, ik wil helemaal niet dat je nog gaat werken, kijk, je weet het allemaal niet he?”. Het contract van werknemer werd vervolgens niet verlengd.

Wat wilde werknemer?
In een procedure bij de kantonrechter vorderde werknemer materiële en immateriële schadevergoeding. De werkgever maakte inbreuk op het grondrecht op gelijke behandeling, aldus werknemer. Werknemer onderbouwde dit met de geluidsopname. De materiële schadevergoeding baseerde zij op inkomensderving. Volgens werknemer zou werkgever haar contract namelijk voor onbepaalde tijd verlengd hebben als zij niet zwanger was geweest. De immateriële schadevergoeding à € 5.000,- baseerde werknemer op een uitspraak van de kantonrechter te Zwolle van 26 april 2016.

Werkgever ontkende dat de zwangerschap de reden was van het niet-verlengen van het contract, maar zei dat de reden het functioneren van werknemer was. In het gesprek – dat eigenlijk zou gaan over de urenverantwoording van werknemer – was hij voor het blok gezet. Dit achtte werkgever onbetamelijk.

Wat vond de rechter?
Uit de geluidsopname concludeerde de rechter dat de zwangerschap in ieder geval één van de belangrijkste redenen was om het contract van werknemer niet te verlengen. Nu dit vaststond, volgde de conclusie dat werkgever onrechtmatig handelde en dus schadeplichtig was. Voor wat betreft de materiële schade was de rechter het niet eens met de werknemer dat zij sowieso een contract voor onbepaalde tijd had gekregen. Dit was ook helemaal niet onderbouwd: het was slechts een aanname van de werknemer. Gelet op de slechte financiële situatie waarin werkgever verkeerde, achtte de rechter het aannemelijker dat het contract nog eens verlengd zou worden voor bepaalde tijd. Maar tussen de uitkering die werknemer ontving en het salaris dat zij anders ontvangen zou hebben, zat geen verschil. Volgens de rechter was er dus geen sprake van materiële schade.

Wel was er sprake van immateriële schade. Door de inbreuk op het grondrecht van werknemer was een norm overschreden, en was werkgever schadeplichtig. Wel nam de rechter mee in de vaststelling van de schade hoe werknemer aan de geluidsopname was gekomen. Hoewel dit in deze kwestie toelaatbaar was, was de rechter wel van mening dat het gesprek anders was verlopen als werknemer van tevoren had gezegd waarover zij wilde spreken. De immateriële schade matigde de rechter daarom naar slechts € 1.000,-. Ook moest elke partij zijn eigen proceskosten betalen.

Hoewel vaststaat dat de werkgever inbreuk maakte op een grondrecht, komt hij er dus eigenlijk gemakkelijk vanaf.

Wat kunnen we hieruit concluderen?
De meest voor de hand liggende conclusie is dat zwangerschap geen reden mag zijn voor een werkgever om een contract niet te verlengen. Het lijkt alsof deze werkgever er niet bekend mee was dat de werknemer een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV ontvangt. Het loon over deze periode komt dus niet voor rekening van werkgevers. Daarnaast is het belangrijk dat je goed voorbereid bent op dergelijke ‘zwaardere’ gespreksonderwerpen, en dat je aangeeft dat je erop terugkomt als je je voor het blok gezet voelt. Dit zodat je geen uitspraken doet waar je misschien later spijt van krijgt. Een laatste conclusie is dat je je ervan bewust moet zijn dat gesprekken kunnen worden opgenomen. Met een beetje geluk vraagt jouw werknemer om toestemming, maar als dat niet zo is kan een gespreksopname zich tegen je keren. Daar kan deze werkgever over meepraten.

Klik hier voor de uitspraak.

Gaat jouw werknemer met zwangerschapsverlof? Is er van een gesprek met jou een geluidsopname gemaakt? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…