Lastige labradoodle

Als ondernemer vind jij het misschien lastig om je afspraken op papier te zetten. Toch is het belangrijk dat dit wel goed gebeurt. Mocht je onverhoopt een conflict krijgen met een contractspartij, is het heel prettig om te kunnen terugvallen op duidelijk gemaakte afspraken. Deze ondernemer kon dat niet, en dat kostte hem geld. Lees deze opvallende zaak over de aankoop van een labradoodle van onze jurist civiel recht Lizzy Jansen.

Wat speelde zich af?
In deze zaak kocht een klant een labradoodle van een bedrijf dat handelt in het fokken van labradoodles. Zij spraken een prijs van € 1.800,- af. De klant werd op de wachtlijst gezet. Na een poosje vroegen de fokkers aan de klant of hij als opvanggezin een andere pup zou willen krijgen. Deze pup zou dan later gebruikt worden om te fokken. De klant wees dat voorstel af, omdat hij niet bereid was om de pup na enige tijd weer te moeten afstaan. De fokkers deden hierop een nieuw voorstel: de klant hoefde niet voor de pup te betalen én mocht de pup houden, maar hij moest wel toestaan dat de pup tweemaal een nest zou krijgen waarvan de fokkers de pups dan zouden doorverkopen. Dit ‘bevestigden’ de fokkers per e-mail: “Nog even een korte toelichting. De pup is 6 maanden en komt over een maand naar Nederland. Het wordt natuurlijk uw hond! Wij zouden het heel leuk vinden als zij vanaf het tweede jaar als het mogelijk is een of twee nestjes van haar krijgen”. Op 10 mei 2014 ontving de klant de pup.

In januari 2016 moest een medische test worden gedaan bij de hond om haar vruchtbaarheid te bepalen. Er was daarna onenigheid tussen partijen over waar het onderzoek zou plaatsvinden. De fokkers stelden voor om de hond op te halen en weer terug te brengen na het onderzoek. Met dit voorstel was de klant uiteindelijk akkoord. De fokkers wilden echter geen zaken meer doen met de klant. Op 24 januari 2016 schreven zij aan de klant: “Gezien het feit dat de oorspronkelijke beoogde regeling (eigendom gaat over na beëindiging van het fokprogramma van enkele nestjes) geen doorgang kan vinden, zullen we overgaan tot de definitieve verkoop van de hond tegen de ‘normale’ pupprijs van € 1.800,- zoals donderdag telefonisch overeengekomen”.  De klant betaalde vervolgens een bedrag van € 1.800,- aan de fokkers.

Vordering partijen
Dit was voor de fokkers niet genoeg, en zij startten een procedure. Zij vorderden € 6.700,- van de klant. De fokkers stelden namelijk dat partijen overeenkwamen dat de klant de hond zou kopen voor een bedrag van € 1.800,- én dat hij de hond zou laten steriliseren. Nu dit niet gebeurde, ontbonden de fokkers de overeenkomst gedeeltelijk, en pasten zij de koopprijs aan naar € 8.500,-. Dat is namelijk de koopprijs voor een fokteef. De fokkers stelden dat de klant dat bedrag verschuldigd was op grond van ongerechtvaardigde verrijking.

De klant vorderde een verklaring voor recht dat de hond vanaf 10 mei 2014 zijn eigendom was, en vorderde het aankoopbedrag van € 1.800,- terug. De reden hiervoor was dat de klant door de levering op 10 mei 2014 eigenaar werd van de hond. Hij deed de betaling van € 1.800,- in januari 2016 daarom onverschuldigd – hij was immers al eigenaar – zodat een gelijk bedrag moest worden terugbetaald, aldus de klant.

Wat vindt de rechter?
De rechter wijst zowel de eis van de fokkers als van de klant af. De vordering van de fokkers wordt afgewezen omdat niet vaststaat dat de klant tekortschoot in de nakoming van de overeenkomst door de hond niet te laten steriliseren.  In het e‑mailbericht van 24 januari 2016 staat ‘de normale pupprijs van € 1.800,-’ vermeld. Dat is onvoldoende om te stellen dat het voor de klant duidelijk was dat de hond zou moeten worden gesteriliseerd, en zonder sterilisatie geen ‘normale’ pup is. Er is dus geen sprake van een tekortkoming en de klant hoeft niet bij te betalen. Ook gaat de rechter niet mee in het standpunt over de ongerechtvaardigde verrijking. De hond is immers aangeschaft als gewoon huisdier, en er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat de klant de hond doorverkoopt of fokt. De klant is dus niet verrijkt, en de rechter wijst de vordering voor bijbetaling van € 6.700,- af.

Voor wat betreft de klant ging deze met het voorstel van € 1.800,- akkoord. De betaling deed hij niet onder protest. Het wegvallen van de verplichting om twee nesten van de hond aan de fokkers af te staan, wordt met de betaling van de € 1.800,- gecompenseerd. De betaling is daarom niet onverschuldigd gedaan en rechter wijst de vordering tot terugbetaling van € 1.800,- af.

Wat leer je hiervan?
Omdat de fokkers niet helder zijn geweest over de verplichting van de klant om de pup te laten steriliseren, vissen zij achter het net. Anderzijds vist de klant ook achter het net, omdat hij akkoord is gegaan met de voorgestelde verkoopprijs en dit bedrag zonder protest heeft overgemaakt. Beide partijen hadden hun bedoeling duidelijker moeten omschrijven. Wellicht had de zaak dan een ander einde gekend.

Klik hier voor de zaak.

Wil jij een duidelijke overeenkomst laten opstellen? Heb jij een geschil met een andere partij over de uitvoering van een overeenkomst? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…