De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering van onze samenleving een grote rol. Een hack kan er namelijk voor zorgen dat jouw bedrijfsgeheim op straat komt te liggen. Wat de ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’ in zo’n situatie kan betekenen, legt onze jurist civiel recht Babette van de Venne uit.

Hoe zat het eerst?
Tot de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: ‘Wbb’) kende de Nederlandse wet geen specifieke regels om bedrijfsgeheimen te beschermen. Het beschermen van bedrijfsgeheimen gebeurde vaak via de onrechtmatige daad, maar ook wel via het straf- of arbeidsrecht.

Het schenden van een geheimhoudingsbeding dat staat in een arbeidsovereenkomst, kan bijvoorbeeld wanprestatie opleveren. Dit klinkt erg eenvoudig. Maar vaak was het voor de werkgever erg lastig om aan te tonen welke informatie nu precies door de (oud-)werknemer was gebruikt. Vaak staat in een geheimhoudingsbeding een verbod om informatie met derden te delen. Het lukte een werkgever vaak wel om aan te tonen dat er vertrouwelijke informatie verstuurd of gekopieerd was, maar bewijzen dat de informatie ook daadwerkelijk gedeeld was met derden, was vaak onmogelijk. Zelden deed een werkgever een geslaagd beroep op schending van het geheimhoudingsbeding. De inhoud van een geheimhoudingsbeding is daarom cruciaal.

Maar in de meeste gevallen waren houders van bedrijfsgeheimen – werkgevers – sowieso erg terughoudend met het starten van een procedure. Dit omdat de inhoud van het bedrijfsgeheim dan alsnog moest worden prijsgegeven. De rechter kon het onrechtmatige gebruik anders niet vaststellen.

De Wbb
Gelukkig is Nederland sinds eind vorig jaar een nieuwe wet rijker. De Wbb trad namelijk in werking op 23 oktober 2018. De Wbb beoogt bedrijfsgeheimen te beschermen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Dit op basis van een Europese richtlijn.

Als ondernemer word jij alleen beschermd door de Wbb, als je je hebt ingespannen om het geheime karakter van de informatie te handhaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het treffen van redelijke maatregelen die het openbaren van bedrijfsgeheimen tegengaan en sanctioneren, zoals bij een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Maar ook een goede digitale bescherming van het bedrijfsgeheim is van belang. Redelijke maatregelen kunnen dus zowel van contractuele als technische aard zijn.

De Wbb biedt geen handvatten om een inbreukmaker aan te pakken, maar bestempelt wel een aantal specifieke situaties als onrechtmatig. Bijvoorbeeld:

  • De onbevoegde toegang tot of toe-eigening van onder meer documenten, voorwerpen of elektronische bestanden die het bedrijfsgeheim omvatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;
  • Gedragingen die gezien de omstandigheden worden beschouwd als strijdig met eerlijke handelspraktijken;
  • Schending van een geheimhoudingsovereenkomst, een vergelijkbare contractuele verplichting of een andere verplichting om het bedrijfsgeheim niet (geheel) te gebruiken of te openbaren.

De Wbb moet er op deze manier voor zorgen dat de positie van de werkgever versterkt wordt als een bedrijfsgeheim zonder toestemming is verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt. Het is uitdrukkelijk niet zo dat een bedrijfsgeheim door de komst van de Wbb automatisch beschermd is. Maar als eenmaal vastgesteld is dat het om een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb gaat, krijgt de werkgever diverse mogelijkheden. Denk hierbij aan het vorderen van een  voorlopig verbod op het gebruik of de openbaring van het bedrijfsgeheim of aan de  beslaglegging op of afgifte van de vermeende inbreukmakende goederen.

Naast de definitie van een bedrijfsgeheim en de criteria voor onrechtmatigheid schrijft de Wbb voor welke maatregelen en procedures er gelden als onrechtmatigheid vaststaat. Zo kan de werkgever de rechter bijvoorbeeld vragen om de inbreukmaker te verbieden met het bedrijfsgeheim producten te maken of op de markt te brengen, maar er kan natuurlijk ook altijd schadevergoeding gevorderd worden.

De Wbb: een waardevolle toevoeging?
Wij vinden dat de Wbb een stap in de goede richting is, en de positie van werkgevers verbetert. De Wbb komt de benadeelde houder van geheime informatie bewijstechnisch tegemoet, nu de wet specifieke activiteiten als onrechtmatig bestempelt. Maar belangrijker nog: bepaalde gevoelige informatie kan in een procedure als ‘vertrouwelijk’ worden bestempeld, zodat de werkgever de informatie slechts onder zeer beperkte en strikte voorwaarden hoeft prijs te geven.

Ondanks bovenstaande positieve ontwikkeling blijft het sluiten van een duidelijke en juridisch juist geheimhoudingsbeding voor een ondernemer altijd noodzakelijk. Het overtreden van een geheimhoudingsbeding leidt namelijk tot onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim. Het is daarom belangrijk dat jij je geheimhoudingsbedingen naloopt, zodat bedrijfsgevoelige informatie op de juiste manier beschermd is.

Wil jij je geheimhoudingsbeding laten checken? Vermoed jij dat een bedrijfsgeheim is gelekt? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vandevenne@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Babette van de Venne

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…