Geluidsopname als bewijs: mag dat?

Het komt vaak voor dat partijen hun standpunt bewijzen door het laten horen van een geluidsopname aan de rechter. Regelmatig krijgen wij dan ook van cliënten de vraag of zij – zonder toestemming van de wederpartij – een geluidsopname mogen maken van een belangrijk gesprek. Omdat het redelijker en netter is om dit te doen met toestemming van de wederpartij, verwachten cliënten dat wij deze vraag negatief beantwoorden. Maar het tegendeel is waar: ja, het is mogelijk om een geluidsopname te maken zonder toestemming van een wederpartij. Hoe dit zit, legt onze civielrechtjurist Matthijs Roos uit.

Van doorslaggevend belang
Met enige regelmaat raden wij cliënten zelfs aan om op cruciale momenten in een zaak een geluidsopname te maken van een gesprek. Eind vorig jaar heeft één van onze cliënten hier nog profijt van gehad. Deze cliënten wonnen een procedure waarin de overlegde geluidsopname de doorslag gaf. Door deze opname oordeelde de rechter namelijk dat de wederpartij in verzuim was komen te verkeren, waardoor onze cliënten schadeloos gesteld moesten worden.

De Hoge Raad
Een paar jaar geleden bepaalde de Hoge Raad al dat het gebruik van een geluidsopname in beginsel is toegestaan. In een arrest van 18 april 2014 bepaalde de Hoge Raad dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd, en dat de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten (tenzij de wet anders bepaalt). In civiele procedures is er geen algemene regel die bepaalt dat een rechter onrechtmatig verkregen bewijs niet mag meenemen. Het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat partijen hebben om hun stellingen te onderbouwen, weegt namelijk in beginsel zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Alleen als er sprake is van bijkomende omstandigheden, is terzijdelegging van dat bewijs gerechtvaardigd.

Doel geluidsopname
Wel moet de gespreksopname een zakelijk doel hebben. Het willekeurig opnemen van gesprekken, die geen zakelijk karakter hebben, kan namelijk wel onrechtmatig zijn. Ook moet je bij het maken van een opname gespreksdeelnemer zijn, anders kan dit betekenen dat je een onrechtmatige daad pleegt richting de andere partij .

In deze zaak verschilden de eiser en gedaagde van mening over de verkoopprijs van een auto. De eiser stelde zich op het standpunt dat de auto was gekocht voor € 6.950,-, terwijl gedaagde een bedrag van € 4.500,- noemde. Aan de hand van een overgelegde geluidsopname oordeelde de rechter dat de auto was gekocht voor € 6.950,-. De eiser kreeg op dit punt dus gelijk. Daarnaast betwistte gedaagde dat eiser de gekochte auto weer inleverde. Maar weer aan de hand van de geluidsopname oordeelde de rechter dat de auto wel degelijk was ingeleverd, en dat gedaagde dit ook accepteerde. Ook op dit punt trok gedaagde dus aan het kortste eind. Het door eiser gevorderde bedrag werd toegewezen. Zo zie je maar hoe belangrijk een geluidsopname kan zijn!

Conclusie
Een geluidsopname kun je het best maken met toestemming van de andere partij. Maar zelfs als je dat niet krijgt, kun je er soms maar beter voor kiezen om toch een geluidsopname te maken. De Hoge Raad bepaalde al een paar jaar terug dat waarheidsvinding en het kunnen onderbouwen van een standpunt, zwaarder weegt dan het recht op privacy van de andere partij. Houd dit in je achterhoofd!

Heb jij een geschil met een andere partij? Overweeg je een gesprek op te nemen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…

De Wet Affectieschade 4 vragen en antwoorden

De Wet Affectieschade: 4 vragen en antwoorden

Door Meike Dobbelaar | januari 23, 2019

Affectieschade: wat is het eigenlijk? Affectieschade is de immateriële schade die iemand lijdt doordat een persoon – waarmee men een affectieve band heeft – door toedoen van een ander ernstig gewond raakt of overlijdt. Deze immateriële schade kan bestaan uit leed, verdriet of gederfde levensvreugde. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de artikelen 6:107…

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…