Geluidsopname als bewijs: mag dat?

Het komt vaak voor dat partijen hun standpunt bewijzen door het laten horen van een geluidsopname aan de rechter. Regelmatig krijgen wij dan ook van cliënten de vraag of zij – zonder toestemming van de wederpartij – een geluidsopname mogen maken van een belangrijk gesprek. Omdat het redelijker en netter is om dit te doen met toestemming van de wederpartij, verwachten cliënten dat wij deze vraag negatief beantwoorden. Maar het tegendeel is waar: ja, het is mogelijk om een geluidsopname te maken zonder toestemming van een wederpartij. Hoe dit zit, legt onze civielrechtjurist Matthijs Roos uit.

Van doorslaggevend belang
Met enige regelmaat raden wij cliënten zelfs aan om op cruciale momenten in een zaak een geluidsopname te maken van een gesprek. Eind vorig jaar heeft één van onze cliënten hier nog profijt van gehad. Deze cliënten wonnen een procedure waarin de overlegde geluidsopname de doorslag gaf. Door deze opname oordeelde de rechter namelijk dat de wederpartij in verzuim was komen te verkeren, waardoor onze cliënten schadeloos gesteld moesten worden.

De Hoge Raad
Een paar jaar geleden bepaalde de Hoge Raad al dat het gebruik van een geluidsopname in beginsel is toegestaan. In een arrest van 18 april 2014 bepaalde de Hoge Raad dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd, en dat de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten (tenzij de wet anders bepaalt). In civiele procedures is er geen algemene regel die bepaalt dat een rechter onrechtmatig verkregen bewijs niet mag meenemen. Het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat partijen hebben om hun stellingen te onderbouwen, weegt namelijk in beginsel zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Alleen als er sprake is van bijkomende omstandigheden, is terzijdelegging van dat bewijs gerechtvaardigd.

Doel geluidsopname
Wel moet de gespreksopname een zakelijk doel hebben. Het willekeurig opnemen van gesprekken, die geen zakelijk karakter hebben, kan namelijk wel onrechtmatig zijn. Ook moet je bij het maken van een opname gespreksdeelnemer zijn, anders kan dit betekenen dat je een onrechtmatige daad pleegt richting de andere partij .

In deze zaak verschilden de eiser en gedaagde van mening over de verkoopprijs van een auto. De eiser stelde zich op het standpunt dat de auto was gekocht voor € 6.950,-, terwijl gedaagde een bedrag van € 4.500,- noemde. Aan de hand van een overgelegde geluidsopname oordeelde de rechter dat de auto was gekocht voor € 6.950,-. De eiser kreeg op dit punt dus gelijk. Daarnaast betwistte gedaagde dat eiser de gekochte auto weer inleverde. Maar weer aan de hand van de geluidsopname oordeelde de rechter dat de auto wel degelijk was ingeleverd, en dat gedaagde dit ook accepteerde. Ook op dit punt trok gedaagde dus aan het kortste eind. Het door eiser gevorderde bedrag werd toegewezen. Zo zie je maar hoe belangrijk een geluidsopname kan zijn!

Conclusie
Een geluidsopname kun je het best maken met toestemming van de andere partij. Maar zelfs als je dat niet krijgt, kun je er soms maar beter voor kiezen om toch een geluidsopname te maken. De Hoge Raad bepaalde al een paar jaar terug dat waarheidsvinding en het kunnen onderbouwen van een standpunt, zwaarder weegt dan het recht op privacy van de andere partij. Houd dit in je achterhoofd!

Heb jij een geschil met een andere partij? Overweeg je een gesprek op te nemen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…