Biertje van € 11.000,-!

Afspraak is afspraak, ook op een bierviltje! Daar kwam een werkgever, een voetbalclub in Rotterdam, snel genoeg achter op 28 december 2018. De rechtbank Rotterdam oordeelde toen dat de werkgever maar liefst € 11.000,- moest neertellen voor loon van een werknemer dat niet was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar dat vermeld stond op twee bierviltjes. Benieuwd naar deze zaak? Lees dan gauw deze blog van onze arbeidsrechtjurist Dianne Sarican-van Hees.

Wat was de afspraak?
De voetbalclub in Rotterdam nam voor twee seizoenen een werknemer in dienst. Een medewerker van de voetbalclub (hierna: ‘medewerker X’) ondertekende met de werknemer twee arbeidsovereenkomsten voor twee seizoenen, met een nettoloon van respectievelijk € 625,- en € 750,- per maand.

Op een dag maakten medewerker X en de werknemer aanvullende afspraken over het loon: voor het eerste seizoen een netto jaarsalaris van € 14.500,- en voor het tweede seizoen een netto jaarsalaris van € 13.000,-. Medewerker X vermeldde deze bedragen op twee bierviltjes en zette zijn handtekening eronder.

Achterstallig loon?
Over de twee seizoenen ontving de werknemer het loon uit de arbeidsovereenkomsten, namelijk een totaalbedrag van € 16.500,-. Maar de werknemer ging uit van het loon zoals vermeld stond op de bierviltjes en vorderde daarom het verschil van € 11.000,-.

Bewijsopdracht
In het tussenvonnis van 14 mei 2018 oordeelde de kantonrechter dat de werknemer zijn vordering moest bewijzen. Dit tussenvonnis is helaas niet gepubliceerd, waardoor de feiten en omstandigheden en de overige overwegingen van de kantonrechter in het tussenvonnis voor ons onbekend zijn. In ieder geval oordeelde de kantonrechter dat áls de werknemer kon bewijzen dat de handtekeningen op de twee bierviltjes van medewerker X waren, de bedragen op de bierviltjes gezien moesten worden als het loon dat partijen hadden afgesproken.

Werkgever en werknemer waren het erover eens dat de twee bierviltjes voorgelegd moesten worden aan een handschriftdeskundige.

Oordeel handschriftdeskundige
De handschriftdeskundige stelde op 28 augustus 2018 vast dat de door de voetbalclub betwiste handtekeningen echt de handtekeningen zijn van medewerker X. De werkgever weersprak dit oordeel niet, maar was erg ‘verrast’ door de uitkomst van het onderzoek.

Volgens de werkgever was het oordeel van de handschriftdeskundige niet van doorslaggevende betekenis, omdat medewerker X niet bevoegd zou zijn om namens de werkgever een handtekening te zetten. De kantonrechter maakte hier korte metten mee. Medewerker X ondertekende namens de voetbalclub  namelijk ook de twee arbeidsovereenkomsten met de werknemer, op basis waarvan de werknemer ook daadwerkelijk speelde bij de voetbalclub.

Oordeel kantonrechter
Nu de werknemer erin slaagde om zijn vordering te bewijzen, wees de kantonrechter de vordering van het achterstallig loon à € 11.000,- toe. Daarbovenop kwam ook nog eens de wettelijke rente, wettelijke verhoging, de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten. De twee bierviltjes zijn deze werkgever dus duur komen te staan.

Wake-up call?
Je doet er verstandig aan om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Hoewel het in deze zaak goed is afgelopen, adviseren wij toch om arbeidsvoorwaarden niet op een bierviltje vast te leggen.  Doe dit gewoon in een arbeidscontract of in een reglement.

Voor jou als werkgever is dit misschien een goed moment om na te denken over de arbeidsvoorwaarden die je met jouw werknemers hebt afgesproken of over de arbeidsvoorwaarden die je zou willen afspreken.

Klik hier voor de uitspraak.

Zit jij met een geschil over arbeidsvoorwaarden van een werknemer en weet je niet goed wat je moet doen? Wil je weten hoe je de arbeidsvoorwaarden het beste kunst vastleggen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail saricanvanhees@legalmatters.com  of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Dianne Sarican

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…