Het basiscontract en de second opinion: de ins en outs

Met de invoering van de nieuwe Arbowet op 1 juli 2017 wijzigden een aantal regels omtrent de bedrijfsarts. In een eerdere blog schreven we al dat werkgevers sinds invoering van de gewijzigde Arbowet verplicht zijn om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Die verplichting geldt voor alle ondernemers die werknemers in dienst hebben. De overgangsperiode is inmiddels voorbij. Maar wat brengt zo’n basiscontract nu voor verplichtingen met zich mee? Onze arbeidsrechtjurist Daisy Kruijver legt uit.

Bedrijfsarts en second opinion
Onderdeel van het basiscontract is de toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts. Dit betekent dat een zieke werknemer toegang moet hebben tot het spreekuur van een bedrijfsarts. Bij 6 weken ziekte is het inschakelen van de bedrijfsarts verplicht. Maar ook zonder dat er sprake is van een ziekmelding moet de werknemer een bedrijfsarts kunnen consulteren.

Soms twijfelt een werknemer aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dit kan gaan om advies over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek of andere gezondheidskundige vragen in verband met het werk. In de nieuwe Arbowet staat dat een werknemer, als hij het niet eens is met het advies van de eerste bedrijfsarts, recht heeft op een second opinion bij een tweede bedrijfsarts. Hoe zit dit precies?

Initiatief bij werknemer zelf
Indien de werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan hij een second opinion aanvragen. De aanvraag moet hij doen bij de eigen bedrijfsarts. De bedrijfsarts of de werkgever mogen het verzoek van de werknemer niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Hiervan is niet snel sprake. De werknemer kiest de tweede bedrijfsarts zelf uit een lijst bedrijfsartsen die staan in het basiscontract met de werkgever. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsarts bij een andere organisatie werkzaam is. De tweede bedrijfsarts brengt zijn advies uit aan de eerste bedrijfsarts, waarna deze de begeleiding van de zieke werknemer weer overneemt.

Kosten voor werkgever
De werkgever betaalt de kosten voor de second opinion. Voorwaarde hiervoor is wel dat de werknemer een bedrijfsarts kiest die is opgenomen in het basiscontract. Soms is er sprake van een uitzondering en moet de werkgever een bedrijfsarts betalen die buiten het basiscontract valt. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een specifieke zorgvraag die een gecontracteerde bedrijfsarts niet kan beantwoorden, of wanneer de werkgever toestemming geeft voor een bedrijfsarts die niet in het basiscontract staat.

Verschil met deskundigenoordeel
Soms vinden werkgevers of werknemers het lastig om de second opinion niet te verwarren met het deskundigenoordeel van het UWV. Dit is immers ook een soort second opinion. Maar toch zijn het twee verschillende instrumenten. Een deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie van een werknemer, en is bedoeld om de re-integratie op gang te brengen of te bevorderen.  Een second opinion daarentegen controleert het medisch advies van de bedrijfsarts. Bovendien kunnen werkgever en werknemer beiden een deskundigenoordeel aanvragen, terwijl een werknemer alleen een second opinion kan aanvragen. Tot slot geldt voor een deskundigenoordeel dat hier kosten aan zijn verbonden voor zowel werkgever als werknemer (respectievelijk € 400,- en € 100,-). De kosten voor een second opinion komen alleen voor de werkgever.

Wil jij advies over een zieke werknemer? Heb je vragen over de second opinion, of over een deskundigenoordeel? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…