Drama om een buitengewoon lelijke hotelbar

Als je een partij opdracht geeft om iets te bouwen, moet je – tot op zekere hoogte – altijd maar afwachten of het wordt zoals je hoopte. Soms loopt het verkeerd af, zoals in de volgende zaak. Hoewel een bar niet op tijd af én buitengewoon lelijk was, moest een hotel in Amsterdam wel bijna €  1.800,- betalen aan de opdrachtnemer die de bar installeerde. Hoe dat komt, legt onze jurist civiel recht Lizzy Jansen uit.

De feiten
Het hotel, ‘Faralda’, ging akkoord met een offerte voor het maken van twee bars in het hotel.  Faralda accepteerde de offerte met de mededeling dat de opdrachtnemer de bars uiterlijk 22 mei 2017 moest brengen en installeren.

Partijen hadden  veelvuldig contact en Faralda droeg de opdrachtnemer nog aanvullende werkzaamheden op.  De levering van de twee bars vond plaats op 25 mei 2017. De opdrachtnemer hielp ook  met het verwijderen van een oude bar uit het hotel.  Op 26 mei 2017 verzond de opdrachtnemer een factuur aan Faralda voor de bar en de aanvullende werkzaamheden.

Faralda betaalde niet, maar stelde de opdrachtnemer in gebreke wegens wanprestatie. De kwaliteit van het werk zou erbarmelijk zijn, de overeengekomen termijn was niet gehaald en de bar zou niet deugdelijk geïnstalleerd zijn. Zo zou een dure kraan van Grohe onherstelbaar beschadigd zijn, en zou het RVS-blad kapot geslagen zijn. Het schadebedrag was volgens Faralda ruimschoots hoger dan de facturen van de opdrachtnemer. Faralda gaf de opdrachtnemer een week de tijd om de gebreken te herstellen.

De opdrachtnemer bood daarna op 16 juni 2017 aan om – na betaling van het nog openstaande bedrag –  naar het RVS-blad te kijken, en waar mogelijk herstelwerkzaamheden uit te voeren. Maar hier kwam geen reactie op vanuit Faralda. De opdrachtnemer sommeerde Faralda daarna om de hoofdsom inclusief rente en buitengerechtelijke kosten te betalen.

Standpunten partijen
Omdat Faralda niet betaalde, startte de opdrachtnemer een procedure en vorderde betaling van € 3.071,10. De opdrachtnemer voerde aan dat hij de opdrachten correct uitvoerde en dat er geen sprake was van wanprestatie. Dat de toezegde opleverdatum niet werd gehaald was te wijten aan Faralda, die na de opdracht verzocht om meerdere aanpassingen. Buiten de opdracht om hielp de opdrachtnemer mee om de oude bar te verwijderen. Daarbij knipte de opdrachtnemer de Grohe kraan uit de oude bar los, maar de kraan was zeker niet vernield. Faralda heeft zelf niet op de brief van 16 juni 2017 gereageerd. Ook daarna reageerde Faralda niet meer.

Faralda gaf aan dat de vordering van de opdrachtnemer moest worden afgewezen. De opdrachtnemer leverde niet tijdig en niet deugdelijk. Vanaf het begin was duidelijk dat het geheel uiterlijk 26 mei 2017 af moest zijn voor een evenement. Uiteindelijk bleek op 25 mei 2017 dat de bar niet af was, en niet goed was uitgevoerd. Faralda moest een noodconstructie realiseren om het evenement door te kunnen laten gaan.

Faralda gaf aan dat de fatale termijn al was verstreken (22 mei 2017) en dat de opdrachtnemer hierdoor van rechtswege in verzuim was komen te verkeren. Faralda vorderde dan ook ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding. Als bewijs liet Faralda een verklaring van een zoon van het hotel zien waarin stond vermeld dat de bar niet af was, maar wel gebruikt werd voor een event.

Wat vindt de rechter?
De rechter merkt eerst op dat uit de foto’s van de omstreden bar blijkt dat de opdracht betrekking had op twee bars. Faralda klaagt in de procedure over één bar. Uit de foto’s blijkt verder dat het werk niet af was, en dat er zelfs sprake was van gevaarlijke openstaande hoeken van de RVS-rand. Deze rand was ook buitengewoon lelijk. In zoverre schiet de opdrachtnemer wel degelijk tekort in de uitvoering van de opdracht, aldus de rechter. Voor dat deel kan Faralda zich op verrekening beroepen tot een bedrag van € 865,15. Het werk met betrekking tot de Grohe kraan behoorde niet bij de opdracht en blijft voor rekening van Faralda.

Dat een alternatieve bar is gebruikt wordt de rechter niet duidelijk. De bar was lelijk, maar kon wel gebruikt worden voor het evenement. Dit verklaarde de zoon van de hoteleigenaar zelfs. Faralda gebruikte de bar daarna ook gewoon. Er kan dus niet worden gecontroleerd of de opdrachtnemer vanwege de te late opleving in verzuim verkeert. De rechter wijst daarom ontbinding van de overeenkomst af en wijst de vordering van de opdrachtnemer toe, minus het bedrag van € 865,15. Ook moet Faralda rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten betalen.

Faralda sneed zichzelf in de eigen vingers
Deze uitspraak geeft aan dat het van belang is om juridisch de juiste stappen te nemen als er sprake is van een gebrekkig product, zoals in deze zaak een bar. Faralda sneed zichzelf in de eigen vingers nu uit de verklaring van de zoon van de directeur van het hotel bleek dat de bar gedurende het evenement gewoon is gebruikt, ook al was de bar ontzettend lelijk. Wat Faralda beter had kunnen doen is, reageren op de brieven van de opdrachtnemer. Faralda had de opdrachtnemer zelf (correct) in gebreke moeten stellen, en een redelijke termijn moeten geven om tot herstel over te gaan. Deze zaak had dan hoogstwaarschijnlijk een heel ander einde gekregen.

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij weten hoe je een deugdelijke ingebrekestelling opstelt? Pleegt een andere partij jegens jou een wanprestatie? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…