Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten er lelijke scheuren in. Ook staat de vloer bol. Wat te doen? In onze eerdere blogs kwam al vaak naar voren dat je dan het beste een ingebrekestelling kunt sturen: een schriftelijke aanmaning waarmee de wederpartij een redelijke termijn wordt geboden om de gebreken te herstellen. Maar wanneer is een termijn nu redelijk? Onze jurist civiel recht Matthijs Roos legt uit.

In de praktijk
In de wet staat duidelijk dat een contractspartij, in veel gevallen, pas verplicht is om een schade te vergoeden als zij de kans had om het contract binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. Eerder bespraken wij al waar een ingebrekestelling aan moet voldoen. Omdat dit expliciet vastligt in de wet, is het dan ook van groot belang dat je de contractspartij de gelegenheid tot herstel biedt.

In de praktijk zien wij regelmatig dat cliënten de wederpartij in het geheel niet de gelegenheid geven om het contract alsnog na te komen, en wel om verschillende redenen. Zo kan het zijn dat men twijfelt aan de kwaliteit van het werk  van de aannemer, of dat kopers twijfelen of de verkoper van hun woning wel daadwerkelijk bereid is om het geconstateerde gebrek te verhelpen. Met enige regelmaat komt het dan voor dat een cliënt ervoor koos om de schade te laten herstellen door een derde. De cliënten wensen dan wel de kosten die zij maakten voor deze derde, te verhalen op de aannemer of verkoper hun woning. Maar dit is in veel gevallen – uitzonderingen daargelaten – onmogelijk.

Redelijke termijn
Maar hoe oordeelt een rechter als je wél de gelegenheid geeft om het contract na te komen, de contractspartij binnen de gegeven termijn aangeeft dat zij het gebrek wenst te beoordelen – maar dus niet daadwerkelijk overgaat tot herstel – en jij vervolgens na het verstrijken van de gegeven termijn het gebrek laat herstellen door een derde? De kosten hiervoor wens je natuurlijk te verhalen op de wederpartij. Is dit terecht?

De rechtbank Midden-Nederland boog zich onlangs over deze vraag. De kopers van een woning wensten de kosten voor onder andere nieuw parket en loszittend stucwerk te verhalen op de verkopers. Hoewel de kopers wel een brief naar de verkopers stuurden waarin zij herstel van de geconstateerde gebreken vorderden binnen 8 dagen , lieten de verkopers na 6 dagen weten dat zij over weer 6 dagen (4 dagen na het verstrijken van de gestelde termijn) de klachten wilden onderzoeken. Op het moment dat de verkopers de gestelde gebreken inderdaad wensten te onderzoeken, bleek dat de kopers alle gebreken hadden hersteld.

De rechter maakt korte metten met de eis van de kopers. De rechter geeft aan dat voor een succesvol beroep op (vervangende) schadevergoeding vereist is dat de kopers aan de verkopers een redelijke termijn gaven om het gebrek te verhelpen. Maar in deze zaak erkenden kopers dat er al herstelwerkzaamheden waren verricht, voorafgaand aan het moment dat kopers verkopers voor het eerst in de gelegenheid stelden om het gebrek te verhelpen. Hierdoor oordeelde de rechter dat kopers nalieten om verkopers een redelijke termijn te geven om het gestelde gebrek te verhelpen.

Wat kun je hiervan leren?
Naast het feit dat je een contractspartij de mogelijkheid moet geven om een gebrek te herstellen, moet  de gegeven hersteltermijn redelijk te zijn. Het is van geval tot geval afhankelijk wat een redelijke hersteltermijn is. In bovenstaande zaak pakten de kopers het niet slim aan door de gebreken te laten herstellen, terwijl de verkopers aangaven de boel te willen bekijken. De verkopers wezen de aansprakelijkheid dus niet af, maar wilden één en ander beoordelen. Dit is niet onredelijk. Als jij er zeker van wil zijn dat je een redelijke termijn biedt, kun je voor de zekerheid het beste een termijn van 14 dagen stellen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat deze termijn redelijk is. En je doet er verstandig aan om deze termijn dus ook echt af te wachten, zoals uit bovenstaande blijkt.

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij een ingebrekestelling sturen? Wil je aanspraak maken op vervangende schadevergoeding? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…