Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten er lelijke scheuren in. Ook staat de vloer bol. Wat te doen? In onze eerdere blogs kwam al vaak naar voren dat je dan het beste een ingebrekestelling kunt sturen: een schriftelijke aanmaning waarmee de wederpartij een redelijke termijn wordt geboden om de gebreken te herstellen. Maar wanneer is een termijn nu redelijk? Onze jurist civiel recht Matthijs Roos legt uit.

In de praktijk
In de wet staat duidelijk dat een contractspartij, in veel gevallen, pas verplicht is om een schade te vergoeden als zij de kans had om het contract binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. Eerder bespraken wij al waar een ingebrekestelling aan moet voldoen. Omdat dit expliciet vastligt in de wet, is het dan ook van groot belang dat je de contractspartij de gelegenheid tot herstel biedt.

In de praktijk zien wij regelmatig dat cliënten de wederpartij in het geheel niet de gelegenheid geven om het contract alsnog na te komen, en wel om verschillende redenen. Zo kan het zijn dat men twijfelt aan de kwaliteit van het werk  van de aannemer, of dat kopers twijfelen of de verkoper van hun woning wel daadwerkelijk bereid is om het geconstateerde gebrek te verhelpen. Met enige regelmaat komt het dan voor dat een cliënt ervoor koos om de schade te laten herstellen door een derde. De cliënten wensen dan wel de kosten die zij maakten voor deze derde, te verhalen op de aannemer of verkoper hun woning. Maar dit is in veel gevallen – uitzonderingen daargelaten – onmogelijk.

Redelijke termijn
Maar hoe oordeelt een rechter als je wél de gelegenheid geeft om het contract na te komen, de contractspartij binnen de gegeven termijn aangeeft dat zij het gebrek wenst te beoordelen – maar dus niet daadwerkelijk overgaat tot herstel – en jij vervolgens na het verstrijken van de gegeven termijn het gebrek laat herstellen door een derde? De kosten hiervoor wens je natuurlijk te verhalen op de wederpartij. Is dit terecht?

De rechtbank Midden-Nederland boog zich onlangs over deze vraag. De kopers van een woning wensten de kosten voor onder andere nieuw parket en loszittend stucwerk te verhalen op de verkopers. Hoewel de kopers wel een brief naar de verkopers stuurden waarin zij herstel van de geconstateerde gebreken vorderden binnen 8 dagen , lieten de verkopers na 6 dagen weten dat zij over weer 6 dagen (4 dagen na het verstrijken van de gestelde termijn) de klachten wilden onderzoeken. Op het moment dat de verkopers de gestelde gebreken inderdaad wensten te onderzoeken, bleek dat de kopers alle gebreken hadden hersteld.

De rechter maakt korte metten met de eis van de kopers. De rechter geeft aan dat voor een succesvol beroep op (vervangende) schadevergoeding vereist is dat de kopers aan de verkopers een redelijke termijn gaven om het gebrek te verhelpen. Maar in deze zaak erkenden kopers dat er al herstelwerkzaamheden waren verricht, voorafgaand aan het moment dat kopers verkopers voor het eerst in de gelegenheid stelden om het gebrek te verhelpen. Hierdoor oordeelde de rechter dat kopers nalieten om verkopers een redelijke termijn te geven om het gestelde gebrek te verhelpen.

Wat kun je hiervan leren?
Naast het feit dat je een contractspartij de mogelijkheid moet geven om een gebrek te herstellen, moet  de gegeven hersteltermijn redelijk te zijn. Het is van geval tot geval afhankelijk wat een redelijke hersteltermijn is. In bovenstaande zaak pakten de kopers het niet slim aan door de gebreken te laten herstellen, terwijl de verkopers aangaven de boel te willen bekijken. De verkopers wezen de aansprakelijkheid dus niet af, maar wilden één en ander beoordelen. Dit is niet onredelijk. Als jij er zeker van wil zijn dat je een redelijke termijn biedt, kun je voor de zekerheid het beste een termijn van 14 dagen stellen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat deze termijn redelijk is. En je doet er verstandig aan om deze termijn dus ook echt af te wachten, zoals uit bovenstaande blijkt.

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij een ingebrekestelling sturen? Wil je aanspraak maken op vervangende schadevergoeding? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…