Ready for take off? Niet met een pilote die niet kan vliegen!

KLM ontsloeg na tien jaar een pilote die de basisvaardigheden van het besturen van het vliegtuig onvoldoende beheerste. Een werknemer die zijn hoofdtaak niet kan uitvoeren is een nachtmerrie voor elke werkgever. Benieuwd hoe die nachtmerrie voor KLM afliep? Lees dan gauw deze blog van onze arbeidsrechtjurist Dianne Sarican-van Hees.

KLM vs pilote

KLM deelt haar piloten in in een aantal units. Zo kun je werkzaam zijn als ‘first officer’ of ‘second officer’. De werkneemster in kwestie was al jaren werkzaam als second officer (hierna: SO) en verdiende in deze functie bijna € 9.000,- bruto per maand. Het vliegbrevet van een SO heeft een beperking van bevoegdheden. De SO verricht in beginsel geen starts en landingen. Maar de SO moet dit wel kunnen in noodsituaties waarin bijvoorbeeld de gezagvoerder en first officer zijn uitgevallen.

De pilote wilde na zeven jaar first officer worden en volgde daarvoor een opleiding bij KLM. Tijdens het volgen van de opleiding kwam KLM erachter dat de werkneemster onder andere de basisvaardigheden van het besturen van een vliegtuig onvoldoende beheerste. Drie jaar later, na drie omscholingsprojecten en drie procedures bij de beoordelingscommissie van KLM, adviseerde de commissie unaniem om de arbeidsovereenkomst van de werkneemster in de functie van pilote te beëindigen. De werkneemsters voldeed namelijk niet aan de bekwaamheidseisen voor de functie. Daarnaast was er onvoldoende perspectief om de vaardigheden tot een voldoende niveau te brengen.

KLM nam het advies van de beoordelingscommissie over. De werkneemster mocht niet langer meer werken als pilote. KLM keek naar herplaatsingsmogelijkheden in een grondfunctie. Maar de werkneemster accepteerde dit niet en vorderde in een procedure onder andere haar eigen functie als SO terug.

Standpunt partijen
De werknemer vond dat zij al die jaren zonder problemen goed functioneerde in de functie van SO. Dit zou volgens haar ook blijken uit haar beoordelingen die altijd voldoende waren.

Maar KLM achtte de werkneemster niet langer geschikt als pilote. Er is volgens KLM alles aan gedaan om tot verbetering te komen. Doordat de basis vliegvaardigheden niet voldoende aanwezig waren, kon de werkneemster volgens KLM niet worden herplaatst in de functie van SO. KLM moet met meer belangen rekening houden dan met de belangen van haar werknemers. Een incident in de luchtvaart heeft immers desastreuze gevolgen. Om redeneren van vliegveiligheid kon de werkneemster volgens KLM niet terugkeren in haar eigen functie.

Wat vindt de kantonrechter?
De kantonrechter is het met KLM eens en wijst de vordering van de werkneemster dan ook af. In noodsituaties – hoe gering de kans op een noodsituatie ook mag zijn – moet de werkneemster de taken van de gezagvoerder en de first officer kunnen overnemen. Dat de werkneemster gedurende acht jaren als SO nog nooit handelingen heeft verricht waarbij zij de basis vliegvaardigheden heeft moeten toepassen, doet daar niet aan af. De kantonrechter oordeelt dat het – om veiligheidsrisico’s te voorkomen – ten zeerste van belang is dat iedere piloot, op welke positie dan ook, de basale vliegvaardigheden in voldoende mate moet beheersen.

Wat zou jij doen?
Deze zaak is opvallend omdat de pilote, die dus al jaren in een KLM-cockpit zat en daarmee bijna € 9.000,- bruto per maand verdiende, de basis vliegvaardigheden niet onder de knie had. De uitspraak van de kantonrechter is eigenlijk niet zo verrassend. Een piloot, op welke positie dan ook, moet zijn taken als piloot kunnen uitoefenen. Daarnaast vonden er drie omscholingsprojecten en drie procedures bij de beoordelingscommissie plaats. KLM spande zich dus genoeg in om te proberen het functioneren van de pilote te verbeteren.

Weet jij wat je moet doen wanneer je een werknemer in dienst hebt die zijn hoofdtaak niet kan uitvoeren? Het is van belang dat je een goed verbeterplan opstelt en het verbetertraject doorloopt. Een rechter kijkt namelijk erg kritisch naar het verbeterplan. Lees hier mijn blog over de ins en outs van een verbeterplan bij een disfunctionerende werknemer.

Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht en namens de gehele bemanning van LegalMatters.com wens ik u een prettige vlucht – correctie – een prettige dag.

Klik hier voor de uitspraak.

Zit jij met een disfunctionerende werknemer en weet je niet goed wat je moet doen? Wil je weten hoe je het verbetertraject vorm moet geven? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail saricanvanhees@legalmatters.com  of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Dianne Sarican

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…