Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel recht Puk Birnie legt uit.

Wat was er aan de hand?
Gedaagde parkeerde haar auto op een parkeerterrein waarvan eiser exploitant is. Het parkeerterrein heeft geen slagboom, maar wordt afgebakend met een kentekenregistratiesysteem.  Bij de ingang staat ook een groot bord waarop staat “betaald parkeren onder voorwaarden”.  Maar gedaagde betaalde bij het uitrijden niet voor het parkeren, en ontving daarom op 1 juli 2018 een brief van eiser waarin zij gesommeerd werd om het parkeergeld van € 4,20, vermeerderd met € 50,- administratiekosten te betalen. Gedaagde betaalde het bedrag niet.

Uit de door eiser gehanteerde voorwaarden volgt, dat als een bedrag na sommatie niet wordt voldaan, eiser gerechtigd is om € 300,- boete in rekening te brengen. Eiser spant dan ook een procedure aan, waarin hij betaling van de parkeerkosten én de boete vordert.

Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW
Eiser vraagt ten eerste aan de rechter om een verklaring voor recht dat er tussen hem en gedaagde een overeenkomst tot stand kwam. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan in elke vorm geschieden en dus vormvrij. Volgens eiser komt het aanbod voort uit het parkeerbord van eiser, die aan het begin van het parkeerterrein staat.

Gedaagde voert aan dat zij het bord niet zag, en dit aanbod dus ook niet heeft kunnen aanvaarden.

De rechter is het hier niet mee eens en oordeelt dat van bestuurders, die gebruik willen maken van een parkeerplaats, mag worden verwacht dat zij de nodige moeite doen om zich ervan te vergewissen dat het parkeren op de gekozen parkeerplaats is toegestaan. En zo ja, onder welke voorwaarden. Op dit punt stelt de rechter eiser dus in het gelijk.

Oneerlijk beding of juist niet?
Ten tweede vraagt eiser een verklaring voor recht dat de contractuele boete van € 300,- geen oneerlijk beding betreft. Gedaagde voert aan dat zij de boete onredelijk hoog vindt. Eiser geeft aan dat de boete in de algemene voorwaarden is opgenomen om het doorrijden zonder betalen te voorkomen. De boete moet hiervoor hoog genoeg zijn om misbruik te voorkomen. Het dient als het ware als een prikkel voor nakoming.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat eiser de hoogte van de boete voldoende en overtuigend motiveert, wat met zich  meebrengt dat het beding niet oneerlijk is.

Oneerlijke bedingen: hoe zit het ook alweer?
Als ondernemer ben je als het goed is bekend met de zogenaamde ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijst. Anders gezegd: bedingen in algemene voorwaarden die (vermoedelijk) onredelijk bezwarend tegen de consument zijn. Toch zijn dit niet de enige twee ‘lijsten’ waar je als ondernemer op moet letten.

De zogenaamde  ‘blauwe lijst’, die volgt uit de richtlijn oneerlijke bedingen, moet niet vergeten worden. Dit zijn bedingen waarover niet afzonderlijk is uitonderhandeld. Volgens de Richtlijn oneerlijke bedingen is een beding ‘oneerlijk’ als dit beding, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. De richtlijn bevat een niet-limitatieve (niet-uitputtende) lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden bestempeld. Volgens het Hof van Justitie is het aan de nationale rechter om ook daadwerkelijk te oordelen of een beding oneerlijk is. Als een beding als oneerlijk wordt beschouwd, kan op grond van het Nederlandse recht dit beding ook als ‘onredelijk bezwarend’ worden beschouwd. Dan is het op grond van artikel 6:233 BW vernietigbaar.

De blauwe lijst moet je als ondernemer dus wel degelijk in ogenschouw nemen als je algemene voorwaarden laat opstellen.  Kijk dus niet alleen naar de grijze en zwarte lijst!

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij meer weten over de blauwe lijst? Heb jij hulp nodig bij het opstellen van je algemene voorwaarden? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail birnie@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Puk Birnie

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Zó verlaag je de huurprijs van je bedrijfspand

Door Mark Wiggelaar | augustus 11, 2015

Zó verlaag je de huurprijs van je bedrijfspand Sinds de intrede van de crisis in 2008 verkeren veel ondernemers in de horeca en retail in zwaar weer. Bezoekersaantallen vallen tegen en omzetten dalen. Veel ondernemers huren een bedrijfsruimte en zijn voor een lange tijd gebonden aan hoge huurprijzen die niet langer overeenstemmen met die van…

Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren?

Door Mark Wiggelaar | augustus 7, 2015

Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren? Algemene voorwaarden kunnen misschien vanwege hun vrij onopvallende verschijningsvorm ondergeschikt overkomen, maar zijn daarentegen van cruciaal belang. Met name voor ondernemers zijn de kleine lettertjes onmisbaar. De vaak als droge juridische kost betitelde plicht zorgt er immers voor dat veel zaken op voorhand goed geregeld worden…