Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel recht Puk Birnie legt uit.

Wat was er aan de hand?
Gedaagde parkeerde haar auto op een parkeerterrein waarvan eiser exploitant is. Het parkeerterrein heeft geen slagboom, maar wordt afgebakend met een kentekenregistratiesysteem.  Bij de ingang staat ook een groot bord waarop staat “betaald parkeren onder voorwaarden”.  Maar gedaagde betaalde bij het uitrijden niet voor het parkeren, en ontving daarom op 1 juli 2018 een brief van eiser waarin zij gesommeerd werd om het parkeergeld van € 4,20, vermeerderd met € 50,- administratiekosten te betalen. Gedaagde betaalde het bedrag niet.

Uit de door eiser gehanteerde voorwaarden volgt, dat als een bedrag na sommatie niet wordt voldaan, eiser gerechtigd is om € 300,- boete in rekening te brengen. Eiser spant dan ook een procedure aan, waarin hij betaling van de parkeerkosten én de boete vordert.

Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW
Eiser vraagt ten eerste aan de rechter om een verklaring voor recht dat er tussen hem en gedaagde een overeenkomst tot stand kwam. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan in elke vorm geschieden en dus vormvrij. Volgens eiser komt het aanbod voort uit het parkeerbord van eiser, die aan het begin van het parkeerterrein staat.

Gedaagde voert aan dat zij het bord niet zag, en dit aanbod dus ook niet heeft kunnen aanvaarden.

De rechter is het hier niet mee eens en oordeelt dat van bestuurders, die gebruik willen maken van een parkeerplaats, mag worden verwacht dat zij de nodige moeite doen om zich ervan te vergewissen dat het parkeren op de gekozen parkeerplaats is toegestaan. En zo ja, onder welke voorwaarden. Op dit punt stelt de rechter eiser dus in het gelijk.

Oneerlijk beding of juist niet?
Ten tweede vraagt eiser een verklaring voor recht dat de contractuele boete van € 300,- geen oneerlijk beding betreft. Gedaagde voert aan dat zij de boete onredelijk hoog vindt. Eiser geeft aan dat de boete in de algemene voorwaarden is opgenomen om het doorrijden zonder betalen te voorkomen. De boete moet hiervoor hoog genoeg zijn om misbruik te voorkomen. Het dient als het ware als een prikkel voor nakoming.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat eiser de hoogte van de boete voldoende en overtuigend motiveert, wat met zich  meebrengt dat het beding niet oneerlijk is.

Oneerlijke bedingen: hoe zit het ook alweer?
Als ondernemer ben je als het goed is bekend met de zogenaamde ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijst. Anders gezegd: bedingen in algemene voorwaarden die (vermoedelijk) onredelijk bezwarend tegen de consument zijn. Toch zijn dit niet de enige twee ‘lijsten’ waar je als ondernemer op moet letten.

De zogenaamde  ‘blauwe lijst’, die volgt uit de richtlijn oneerlijke bedingen, moet niet vergeten worden. Dit zijn bedingen waarover niet afzonderlijk is uitonderhandeld. Volgens de Richtlijn oneerlijke bedingen is een beding ‘oneerlijk’ als dit beding, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. De richtlijn bevat een niet-limitatieve (niet-uitputtende) lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden bestempeld. Volgens het Hof van Justitie is het aan de nationale rechter om ook daadwerkelijk te oordelen of een beding oneerlijk is. Als een beding als oneerlijk wordt beschouwd, kan op grond van het Nederlandse recht dit beding ook als ‘onredelijk bezwarend’ worden beschouwd. Dan is het op grond van artikel 6:233 BW vernietigbaar.

De blauwe lijst moet je als ondernemer dus wel degelijk in ogenschouw nemen als je algemene voorwaarden laat opstellen.  Kijk dus niet alleen naar de grijze en zwarte lijst!

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij meer weten over de blauwe lijst? Heb jij hulp nodig bij het opstellen van je algemene voorwaarden? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail birnie@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Puk Birnie

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…

Reviews gereviewd de mogelijke juridische gevolgen van online gesjoemel

Reviews gereviewd: de mogelijke juridische gevolgen van online gesjoemel

Door Meike Dobbelaar | mei 29, 2019

Wie ontevreden is over een product of bedrijf, kan zich op websites, social media of bij het bedrijf zelf daarover afreageren. Uit onderzoek blijkt dat online reviews een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van consumenten. Staan er ergens veel negatieve recensies, dan krabben zij zichzelf nog wel eens achter de oren voordat zij tot…