Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze jurist civiel recht Michel Zaaijer uit.

Retentierecht in het kort
Bij het retentierecht staan twee verplichtingen tegenover elkaar: de ene partij heeft recht op de betaling die verband houdt met een (onroerende) zaak. En de andere partij heeft recht op afgifte van die zaak. Denk bijvoorbeeld aan de aannemer of de garagehouder die werkzaamheden verricht, en (grotendeels) niet betaald wordt. Het retentierecht kan in deze gevallen een sterk instrument bieden om het geldbedrag toch te ontvangen. Als het retentierecht wordt toegepast, dan hoeft de aannemer het bouwwerk niet op te leveren –  feitelijk ter beschikking te stellen – aangezien de opdrachtgever de kosten voor de werkzaamheden (nog) niet voldoet. En de garagehouder hoeft de gerepareerde auto niet af te geven aan de eigenaar totdat deze de reparatiekosten betaalt. Maar uiteraard gaat dat niet zomaar.

Feitelijke macht uitoefenen – hekken plaatsen
Om het retentierecht in de praktijk te laten slagen moet de aannemer of garagehouder stipt te werk gaan. Het object (het bouwwerk of de auto) moet letterlijk uit handen zijn van de opdrachtgever of de eigenaar. De wet bepaalt dat de aannemer of de garagehouder de feitelijke macht moet uitoefenen over het object. Dit kan door hekken te plaatsen rondom het bouwwerk. Of de auto op een afgesloten terrein te laten staan zolang het retentierecht bestaat.

Daar staat tegenover dat de aannemer of de garagehouder verplichting is naar redelijkheid goed voor het object te zorgen. Deze verplichting eindigt pas zodra de eigenaar feitelijk weer over het object beschikt.

Verder is het belangrijk dat er voldoende samenhang is tussen de verplichting tot afgifte van de (onroerende) zaak en de bestaande vordering. Wat niet kan, is het retentierecht toepassen op een oudere (openstaande) vordering.

Derden – mededelen uitoefening retentierecht
Het inroepen van het retentierecht heeft verstrekkende gevolgen. Het retentierecht kan zelfs derden raken. Dit kan alleen als het voor derden duidelijk is dat het retentierecht ook echt is ingeroepen en voortdurend wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld een bank die een hypotheekrecht houdt op het bouwwerk. Dat gebeurt doorgaans door het plaatsen van niet te missen borden, waarop staat dat de aannemer het retentierecht uitoefent.

Een ander vereiste hierbij is dat de vordering van de aannemer, met betrekking tot de (onroerende) zaak, voortvloeit uit een overeenkomst met een bevoegde opdrachtgever. Als de aannemer geen reden had om aan de bevoegdheid van de opdrachtgever te twijfelen is er (ook) niks aan de hand.

Faillissement
Wat als degene die niet betaalt failliet gaat, terwijl het retentierecht op de (onroerende) zaak op juiste wijze is ingeroepen en uitgeoefend? De wet laat zien dat het retentierecht bij faillissement in stand blijft. Wel moet de aannemer of de garagehouder de vordering bij de curator indienen. De curator kan op zijn beurt de (onroerende) zaak opeisen en verkopen, of de vordering van de aannemer of de garagehouder in het belang van de boedel voldoen. Als de curator de (onroerende) zaak opeist en verkoopt, geldt dat de aannemer of de garagehouder zijn vordering uit de opbrengst met voorrang kan verhalen.

Kortom: met succes inroepen van het retentierecht moet afhankelijk van de situatie secuur gebeuren. Pas dan kan de vordering (zelfs) met voorrang worden verhaald op degene die de kosten voor een prestatie niet voldoet. Van plan om het retentierecht uit te oefenen? Dan is een goede beoordeling op de rechtsgeldigheid hiervan belangrijk.

Betaalt jouw opdrachtgever niet? Wil jij het retentierecht toepassen? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail zaaijer@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Michel Zaaijer

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Zó verlaag je de huurprijs van je bedrijfspand

Door Mark Wiggelaar | augustus 11, 2015

Zó verlaag je de huurprijs van je bedrijfspand Sinds de intrede van de crisis in 2008 verkeren veel ondernemers in de horeca en retail in zwaar weer. Bezoekersaantallen vallen tegen en omzetten dalen. Veel ondernemers huren een bedrijfsruimte en zijn voor een lange tijd gebonden aan hoge huurprijzen die niet langer overeenstemmen met die van…

Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren?

Door Mark Wiggelaar | augustus 7, 2015

Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren? Algemene voorwaarden kunnen misschien vanwege hun vrij onopvallende verschijningsvorm ondergeschikt overkomen, maar zijn daarentegen van cruciaal belang. Met name voor ondernemers zijn de kleine lettertjes onmisbaar. De vaak als droge juridische kost betitelde plicht zorgt er immers voor dat veel zaken op voorhand goed geregeld worden…