Wanneer is er sprake van oplevering?

Opdrachtgever en aannemer discussiëren nogal eens over de vraag of er sprake is geweest van oplevering. Regelmatig behandelen wij zaken waarin zowel de aannemer als de opdrachtgever de oplevering van werkzaamheden ter discussie stellen. Veel opdrachtgevers denken vaak dat er sprake moet zijn van een formele oplevering voor de aannemer een eindfactuur mag opmaken, of dat zij pas hoeven te betalen als een formeel opleveringsmoment heeft plaatsgevonden. Dat dit niet altijd het geval is, legt onze jurist civiel recht Matthijs Roos hieronder uit.

Oplevermoment
Hoewel het raadzaam is – ter voorkoming van geschillen in de toekomst – om een formeel opleveringsmoment af te spreken, is dit vaak niet verplicht. Voorwaarden, zoals de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden), kunnen een aannemer wel verplichten om de werkzaamheden formeel op te leveren. Maar dan moeten dergelijke voorwaarden wel expliciet van toepassing zijn verklaard in de overeenkomst. Het moment dat de werkzaamheden zijn opgeleverd moet dus vaak worden afgeleid uit alle omstandigheden van het geval. Een indicatie kan zijn dat de aannemer al zijn gereedschappen meenam van de bouwplaats. Ook kan het verzenden van een eindfactuur een indicatie zijn dat de aannemer zijn werkzaamheden als opgeleverd beschouwt.

Gebreken
Het gevolg van oplevering is dat de aannemer op basis van artikel 7:758 BW voldoet aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en dat de opdrachtgever dan ook de volledige aanneemsom moet betalen. Als er een formele oplevering heeft plaatsgevonden is het voor de opdrachtgever van groot belang dat hij de op dat moment zichtbare gebreken meldt bij de aannemer. Als de opdrachtgever bij de oplevering zichtbare gebreken niet meldt bij de aannemer, betekent dit dat de opdrachtgever deze gebreken accepteert.

In de praktijk is voorgaande vaak een punt van discussie. Wat te doen als de aannemer een eindfactuur opstelt en de opdrachtgever komt dan pas met een lijst met zichtbare gebreken? Het is dus van belang dat je oplevering van een werk schriftelijk vastlegt om onnodige discussies te voorkomen.

Uitspraak rechtbank
Zo deed de rechtbank Rotterdam op 10 augustus 2018 uitspraak in een kwestie met de vraag of er sprake was van een oplevering. De rechtbank oordeelde van niet, er was namelijk geen sprake van een ‘aanvaarde oplevering’. De opdrachtgever mocht dus na het verzenden van de eindfactuur nog herstel van geconstateerde gebreken vorderen.

De redenen hiervoor waren:

  • De aannemer stuurde op 22 mei 2016 een eindfactuur zonder daarbij aan te geven dat het werk (een keuken) volgens hem klaar was om te worden opgeleverd;
  • Op 24 mei 2016 gaf de opdrachtgever klachten van de klant aan de aannemer door. De opdrachtgever had de keuken op dat moment nog niet gezien;
  • De aannemer stelde dat hij niet verantwoordelijk was voor de klachten/gebreken;
  • Uit de daarop volgende e-mailcorrespondentie bleek duidelijk dat de opdrachtgever naar de aannemer toe voldoende duidelijk benoemde wat er mis was met de keuken, en dat en waarom de aannemer daarvoor verantwoordelijk was;
  • De opdrachtgever gaf de aannemer ook alle gelegenheid om herstelwerkzaamheden uit te voeren;
  • De aannemer stelde primair dat hij de kasten afstelde conform de daaraan gestelde ‘deugdelijkheidsnormen’, zonder toe te lichten wat dat inhield;
  • Subsidiair stelde hij dat de oorzaak was gelegen in de ondeugdelijkheid van de materialen die de opdrachtgever hem leverde, maar dit was niet onderbouwd. Desondanks (toch) monteren kwam daarom voor rekening en risico van de aannemer.

In verband met deze punten concludeerde de kantonrechter dat de aannemer niet opleverde. Wat hij wel deed, gebeurde niet deugdelijk en daartegen protesteerde de opdrachtgever (tijdig). De opdrachtgever gaf de aannemer voldoende tijd en gelegenheid om tot herstel over te gaan. Gelet op het feit dat de aannemer de opdrachtgever meldde dat hij zich niet verantwoordelijk achtte voor de problemen, dat er geen herstel nodig was en dat hij slechts bereid was werkzaamheden uit te voeren als de opdrachtgever eerst zijn facturen zou betalen, concludeerde de rechter dat de opdrachtgever van de aannemer geen herstel hoefde te verwachten. De opdrachtgever kreeg dus gelijk en de aannemer moest een forse schadevergoeding betalen.

Tip
Gelet op bovenstaande is het voor zowel aannemer als opdrachtgever belangrijk om een duidelijk oplevermoment af te spreken. Niet alleen met betrekking tot de betaling, maar ook om een betere positie te hebben in een discussie over gebreken. Let hier goed op!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een discussie over oplevering? Wordt jouw factuur niet betaald? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…