Wanneer is er sprake van oplevering?

Opdrachtgever en aannemer discussiëren nogal eens over de vraag of er sprake is geweest van oplevering. Regelmatig behandelen wij zaken waarin zowel de aannemer als de opdrachtgever de oplevering van werkzaamheden ter discussie stellen. Veel opdrachtgevers denken vaak dat er sprake moet zijn van een formele oplevering voor de aannemer een eindfactuur mag opmaken, of dat zij pas hoeven te betalen als een formeel opleveringsmoment heeft plaatsgevonden. Dat dit niet altijd het geval is, legt onze jurist civiel recht Matthijs Roos hieronder uit.

Oplevermoment
Hoewel het raadzaam is – ter voorkoming van geschillen in de toekomst – om een formeel opleveringsmoment af te spreken, is dit vaak niet verplicht. Voorwaarden, zoals de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden), kunnen een aannemer wel verplichten om de werkzaamheden formeel op te leveren. Maar dan moeten dergelijke voorwaarden wel expliciet van toepassing zijn verklaard in de overeenkomst. Het moment dat de werkzaamheden zijn opgeleverd moet dus vaak worden afgeleid uit alle omstandigheden van het geval. Een indicatie kan zijn dat de aannemer al zijn gereedschappen meenam van de bouwplaats. Ook kan het verzenden van een eindfactuur een indicatie zijn dat de aannemer zijn werkzaamheden als opgeleverd beschouwt.

Gebreken
Het gevolg van oplevering is dat de aannemer op basis van artikel 7:758 BW voldoet aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en dat de opdrachtgever dan ook de volledige aanneemsom moet betalen. Als er een formele oplevering heeft plaatsgevonden is het voor de opdrachtgever van groot belang dat hij de op dat moment zichtbare gebreken meldt bij de aannemer. Als de opdrachtgever bij de oplevering zichtbare gebreken niet meldt bij de aannemer, betekent dit dat de opdrachtgever deze gebreken accepteert.

In de praktijk is voorgaande vaak een punt van discussie. Wat te doen als de aannemer een eindfactuur opstelt en de opdrachtgever komt dan pas met een lijst met zichtbare gebreken? Het is dus van belang dat je oplevering van een werk schriftelijk vastlegt om onnodige discussies te voorkomen.

Uitspraak rechtbank
Zo deed de rechtbank Rotterdam op 10 augustus 2018 uitspraak in een kwestie met de vraag of er sprake was van een oplevering. De rechtbank oordeelde van niet, er was namelijk geen sprake van een ‘aanvaarde oplevering’. De opdrachtgever mocht dus na het verzenden van de eindfactuur nog herstel van geconstateerde gebreken vorderen.

De redenen hiervoor waren:

  • De aannemer stuurde op 22 mei 2016 een eindfactuur zonder daarbij aan te geven dat het werk (een keuken) volgens hem klaar was om te worden opgeleverd;
  • Op 24 mei 2016 gaf de opdrachtgever klachten van de klant aan de aannemer door. De opdrachtgever had de keuken op dat moment nog niet gezien;
  • De aannemer stelde dat hij niet verantwoordelijk was voor de klachten/gebreken;
  • Uit de daarop volgende e-mailcorrespondentie bleek duidelijk dat de opdrachtgever naar de aannemer toe voldoende duidelijk benoemde wat er mis was met de keuken, en dat en waarom de aannemer daarvoor verantwoordelijk was;
  • De opdrachtgever gaf de aannemer ook alle gelegenheid om herstelwerkzaamheden uit te voeren;
  • De aannemer stelde primair dat hij de kasten afstelde conform de daaraan gestelde ‘deugdelijkheidsnormen’, zonder toe te lichten wat dat inhield;
  • Subsidiair stelde hij dat de oorzaak was gelegen in de ondeugdelijkheid van de materialen die de opdrachtgever hem leverde, maar dit was niet onderbouwd. Desondanks (toch) monteren kwam daarom voor rekening en risico van de aannemer.

In verband met deze punten concludeerde de kantonrechter dat de aannemer niet opleverde. Wat hij wel deed, gebeurde niet deugdelijk en daartegen protesteerde de opdrachtgever (tijdig). De opdrachtgever gaf de aannemer voldoende tijd en gelegenheid om tot herstel over te gaan. Gelet op het feit dat de aannemer de opdrachtgever meldde dat hij zich niet verantwoordelijk achtte voor de problemen, dat er geen herstel nodig was en dat hij slechts bereid was werkzaamheden uit te voeren als de opdrachtgever eerst zijn facturen zou betalen, concludeerde de rechter dat de opdrachtgever van de aannemer geen herstel hoefde te verwachten. De opdrachtgever kreeg dus gelijk en de aannemer moest een forse schadevergoeding betalen.

Tip
Gelet op bovenstaande is het voor zowel aannemer als opdrachtgever belangrijk om een duidelijk oplevermoment af te spreken. Niet alleen met betrekking tot de betaling, maar ook om een betere positie te hebben in een discussie over gebreken. Let hier goed op!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een discussie over oplevering? Wordt jouw factuur niet betaald? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail roos@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Matthijs Roos

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…