Jongetje van 9 raakt pink kwijt: is school aansprakelijk?

Op 10 juli 2018 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak tussen de ouders van een jongetje van 9 en een basisschool. Tijdens het buitenspelen verloor het jongetje zijn pink na een ongeluk met een dichtgevallen putdeksel. De ouders vinden dat de school verantwoordelijk is voor het verliezen van de pink van het jongetje. De kantonrechter buigt zich over deze vraag. Wat de rechter oordeelt, lees je hieronder.

Wat was er aan de hand?
Op 29 mei 2015 speelde de klas van het 8-jarige jongetje buiten op het schoolplein. Als gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam een putdeksel – gelegen op het schoolplein – terecht op de pink van het jongetje. De pink moest geamputeerd worden. De ouders van het jongetje hielden de school verantwoordelijk voor zowel de materiële als immateriële schade als gevolg van het ongeval. Zij stelden dat de school onrechtmatig handelde door niet de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

De Kelderluik-criteria, hoe zit het ook alweer?
De uitspraak die onlosmakelijk verbonden is met ‘onrechtmatige gevaarzetting’, waar het in deze zaak over gaat, betreft het Kelderluik-arrest.  In 1965 bepaalde de Hoge Raad een aantal criteria aan de hand waarvan gemeten kan worden of er sprake is of kan zijn van een onrechtmatige daad bij gevaarzetting. De volgende criteria zijn door de Hoge Raad geformuleerd:

  1. Ten eerste is van belang hoe waarschijnlijk het is dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht worden genomen;
  2. Verder is belangrijk hoe groot de kans is dat uit die onoplettendheid en onvoorzichtigheid ongevallen voortkomen;
  3. Daarnaast is de ernst van de mogelijke gevolgen van belang;
  4. Het laatste criterium dat de Hoge Raad hanteert is hoe bezwaarlijk de te nemen maatregelen zijn die het ongeval hadden kunnen voorkomen.

Nalatigheid als onrechtmatige gevaarzetting
Volgens  vaste rechtspraak is er sprake van gevaarzetting wanneer iemand voor een ander een  gevaar in het leven roept. De enkele mogelijkheid dat een gedraging tot schade leidt, maakt die gedraging nog niet onrechtmatig. De vraag of er daadwerkelijk sprake is van een gevaarzetting, beoordeelt een rechter aan de hand van de door de Hoge Raad opgestelde ‘Kelderluik-criteria’, zoals hierboven opgesomd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen actief handelen als oorzaak voor het intreden van de schade, maar ook juist het niet-ingrijpen kan schadelijke gevolgen hebben.  Dit wordt ook wel bestempeld als  ‘zuiver nalaten’. Uit de rechtspraak blijkt dat  dit zogenoemde ‘zuiver nalaten’  slechts in uitzonderlijke gevallen onrechtmatigheid kan opleveren.  Het nalaten is pas onrechtmatig op het moment dat het betreffende gevaar doordringt tot het bewustzijn van degene die iets nalaat/niet ingrijpt.

In de uitspraak verwijten de ouders de school dat zij de putdeksel niet had laten vastzetten door de gemeente. Indien dit wel was gebeurd, dan had de pink van hun zoontje niet onder de putdeksel kunnen komen.  Zij verwijten de school dus nalatigheid. Maar de rechter oordeelt dat er geen sprake is van zuivere nalatigheid.  Wil er sprake zijn van onrechtmatige nalatigheid dan moet de school – zoals hiervoor uiteengezet – zich er bewust van te zijn dat de putdeksels een potentieel gevaar vormen, of dient het gevaar kenbaar te zijn. De rechter oordeelt dat van beide gevallen geen sprake is, en stelt de ouders in het ongelijk.

Tot slot
In eerste instantie denkt men bij onrechtmatigheid bij gevaarzetting  vaak aan het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Maar deze uitspraak laat zien dat er soms ook sprake kan zijn van een nalatigheid. Gevaarzetting in de vorm van nalatigheid moet weer aan andere vereisten voldoen, wil er sprake zijn van onrechtmatige en zuivere nalatigheid.  Ook  als ondernemer dien je er dus bij stil te staan dat in sommige gevallen een nalatigheid voor onrechtmatigheid kan zorgen. Ga dit dus na in je onderneming en voorkom dat een ander schade oploopt.

Klik hier voor de uitspraak.

Ben jij aansprakelijk gesteld wegens op grond van gevaarzetting? Heb jij vragen over de Kelderluik-criteria? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail birnie@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Puk Birnie

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…