Kersverse werknemer zegt op vóór eerste werkdag: mag dat?

Stel: je neemt na een uitvoerige sollicitatieprocedure een werknemer in dienst voor één jaar. Er is geen proeftijd opgenomen in het contract en de arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd. Over twee maanden moet de werknemer beginnen met werken. Een week nadat jullie onderaan de arbeidsovereenkomst een krabbel hebben gezet, vertelt de werknemer doodleuk dat hij toch van de overeenkomst afziet. Je zit met je handen in het haar. Kan dit zomaar? De werknemer is nog niet eens begonnen met werken! Onze arbeidsrechtjurist Dianne Sarican-van Hees legt uit.

Wat gebeurde er?
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de rechtbank Limburg oordeelde op 11 juli 2018 dat dit kan. In deze zaak ging het om een werkgever die een werknemer in dienst nam in de functie van operations manager. Op 18 januari 2018 ondertekenden partijen het arbeidscontract voor de duur van een jaar. De werknemer moest op 5 maart 2018 beginnen met werken. Op 25 januari 2018 belde de werknemer de werkgever op met de onverwachte mededeling dat hij van de gesloten arbeidsovereenkomst afzag. De werkgever maakte vervolgens bij brief van 1 februari 2018 aanspraak op een gefixeerde schadevergoeding van bijna € 10.000,- vanwege een onregelmatige opzegging. De werknemer kwam op 5 maart 2018 zoals verwacht niet opdagen. De werkgever startte een procedure waarin zij de gefixeerde schadevergoeding vorderde.

Welke regels gelden nu het arbeidscontract nog niet is ingegaan?
Een belangrijke vraag in deze zaak is of de regels over de opzegging van een arbeidsovereenkomst en de gefixeerde schadevergoeding van toepassing zijn. De arbeidsovereenkomst was namelijk op het moment van opzeggen nog niet ingegaan, omdat de werknemer pas zou starten op 5 maart 2018. De Hoge Raad oordeelde al in 1917 dat sommige bepalingen uit het arbeidsrecht al van toepassing kunnen zijn nadat de arbeidsovereenkomst is gesloten, maar vóórdat er feitelijk arbeid wordt verricht. Dit omdat sommige situaties zich al kunnen voordoen voordat de werknemer arbeid verricht, en het onlogisch en onpraktisch zou zijn als men zou moeten wachten met het daaraan verbinden van gevolgen tot het moment dat er feitelijk arbeid wordt verricht.

De kantonrechter oordeelde in dit geval dat de werknemer de arbeidsovereenkomst kon opzeggen op 25 januari 2018 omdat het onlogisch en onpraktisch zou zijn als de werknemer zou moeten wachten met opzeggen tot hij feitelijk arbeid zou verrichten vanaf 5 maart 2018.

Vanaf wanneer loopt de opzegtermijn?
Nu vaststond dat de werknemer kon opzeggen op 25 januari 2018, moest de kantonrechter kijken naar het moment waarop de opzegtermijn begon te lopen. Is dat vanaf de dag van opzegging (25 januari 2018) of vanaf de dag waarop de werknemer moest beginnen met werken (5 maart 2018)? De kantonrechter oordeelde dat de opzegtermijn vanaf de dag van opzegging begon te lopen. De rechter zocht aansluiting bij dezelfde redenering van de Hoge Raad uit 1917. Het zou onlogisch en onpraktisch zijn om de opzegtermijn te laten lopen vanaf de datum van indiensttreding.

Als de kantonrechter deze redenering niet zou volgen, dan zou een werknemer die voor indiensttreding opzegt en de wet wil naleven, geen andere mogelijkheid hebben dan toch bij de werkgever te gaan werken, en dat te blijven doen tijdens de hele opzegtermijn. In dit geval zou de werknemer dan dus hebben opgezegd op 5 maart 2018, en zou hij pas 1 mei 2018 uit dienst zijn getreden. Dit is zinloos voor beide partijen en daarbij onnodig kostbaar voor de werkgever.

Bovendien is de achterliggende gedachte van de opzegtermijn om de ander tijdig in kennis te stellen van de opzegging zodat die partij eventuele maatregelen kan treffen. Van het tijdig in kennis stellen kunnen we hier wel spreken. Volgens de kantonrechter verzet niets zich ertegen om de opzegtermijn te laten ingaan op 25 januari 2018.

Oordeel kantonrechter
De werknemer heeft dus, met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand, tijdig opgezegd tegen 1 maart 2018. De Limburgse kantonrechter wees de vordering van de werkgever tot betaling van een gefixeerde schadevergoeding af. De werknemer had immers niet onregelmatig opgezegd. Als extraatje moest de werkgever ook nog eens de proceskosten betalen. Daar zit je dan.

Wat leren we hiervan?
Als er sprake is van een tussentijds opzegbeding zoals in deze zaak, dan kan de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat hij daadwerkelijk is begonnen met werken. Dit geldt overigens ook voor het geval er een proeftijd is overeengekomen. Weet dus dat dit kan gebeuren na het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werknemer. Uiteraard kleven er juist ook veel voordelen aan het opnemen van een tussentijds opzegbeding en een proeftijdbeding!

Klik hier voor de uitspraak.

Zit jij met een werknemer die vóór indiensttreding heeft opgezegd? Wil je meer weten over de regels rondom de opzegging? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail saricanvanhees@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Dianne Sarican

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…