Een duister za(a)kje: rozemarijn of drugs?

Enige tijd geleden boog de kantonrechter te Rotterdam zich over een ontbindingsverzoek dat was ingediend tegen een medewerker van een casino. Het casino diende het ontbindingsverzoek in naar aanleiding van haar verdenking dat de werknemer tijdens werktijd een plastic zakje met drugs in ontvangst nam. Volgens het casino was hiermee sprake van verwijtbaar handelen en moest het dienstverband met de werknemer eindigen. Hoe liep dit af?

De kantonrechter kan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan, als de werkgever aantoont dat er sprake is van één van de in de wet opgenomen ontslaggronden. Volgens de werkgever in deze zaak was er sprake van twee ontslaggronden, namelijk van ernstig verwijtbaar handelen en een ernstig verstoorde arbeidsrelatie.

Zakje rozemarijn
De werknemer was ruim vier jaar in dienst bij het casino toen de werkgever hem op non-actief stelde. De reden hiervoor was dat de werkgever constateerde dat de werknemer onder werktijd een ‘klein, doorzichtig plastic zakje’ over de toonbank aannam van een klant, wat ook is vastgelegd op camerabeelden. Volgens de werkgever was dit zakje gevuld met drugs. Dit was – tezamen met het feit dat de werknemer ongeoorloofde nevenwerkzaamheden verrichtte – reden voor de werkgever om een beëindiging van het dienstverband na te streven.

De werknemer erkende dat hij een zakje aannam van een klant, maar stelde dat er geen drugs in dit zakje zat. Volgens hem betrof het een sample rozemarijn. De werknemer dreef naast zijn werkzaamheden bij het casino een online groente- en fruitwinkel en was in dat kader op zoek naar de goedkoopste ‘handel’. De klant van het casino die de werknemer het zakje overhandigde wist dat de werknemer kruiden nodig had voor zijn bedrijf en kon deze leveren, aangezien hij werkzaam was in de horeca.

Volgens de werknemer was er geen reden om het dienstverband te beëindigen waardoor hij tewerkstelling vorderde. Mocht de kantonrechter wel overgaan tot ontbinding dan moest de werkgever hem een transitievergoeding en een billijke vergoeding betalen, aldus de werknemer.

Beoordeling
De kantonrechter acht de verklaring van de werknemer ongeloofwaardig. Daarbij speelt een rol dat uit de camerabeelden bleek dat de klant eerst om zich heen keek voordat hij het zakje overhandigde, zeer voorzichtig het zakje uit zijn broekzak haalde en het vlug op de toonbank richting de werknemer schoof terwijl hij het zakje met zijn hand bedekte. De werknemer pakte het zakje aan waarbij hij ook zijn hand op het zakje hield en stak het direct in zijn broekzak zonder naar het zakje en de inhoud te kijken. Vervolgens maakte de werknemer een zeer zenuwachtige indruk. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de camerabeelden het beeld oproepen van ‘het willen verbloemen van een illegale transactie’.

Dat, in combinatie met het feit dat de werknemer in zijn online groente- en fruitwinkel geen rozemarijn verkoopt, maakt dat de kantonrechter meegaat in het verhaal van de werkgever en vooralsnog bewezen acht dat er drugs in het zakje zat. Wel stelt de rechter de werknemer nog in de gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

Als de werknemer er niet in slaagt om tegenbewijs te leveren, oordeelt de kantonrechter dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Bij dat oordeel speelt een rol dat de aard van de werkzaamheden in het casino met zich meebrengt dat een hoge mate van integriteit en betrouwbaarheid onmisbaar en evident is. In het personeelshandboek van het casino staat ook expliciet dat het bezit en/of gebruik van alcohol en drugs tijdens werkzaamheden in het casino een ernstige overtreding vormt, en dat dit onherroepelijk leidt tot beëindiging van het dienstverband.

Tenzij de werknemer alsnog met tegenbewijs komt, ontbindt de kantonrechter het dienstverband waarbij – in verband met de ernstige verwijtbaarheid van de werknemer – geen transitievergoeding aan de werknemer betaald hoeft te worden.

Daarnaast overweegt de kantonrechter (kort gezegd) dat ook sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, zodat ook op die grond tot ontbinding overgegaan kan worden.

Personeelshandboek
Naast de opmerkelijke casus valt in deze uitspraak wederom het belang van het personeelshandboek op. Dat in het personeelshandboek expliciet staat dat het bezit van drugs een ernstige overtreding vormt en leidt tot ontslag, speelt duidelijk een rol bij het oordeel van de rechter dat sprake was van ernstige verwijtbaarheid.

Klik hier voor de uitspraak.

Overweeg jij een ontbindingsverzoek tegen je werknemer in te dienen? Heb je een geschil met je werknemer? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail mooij@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Jolien Mooij

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…