Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt te staan dat de bestuurder zich (persoonlijk) zó onzorgvuldig en verwijtbaar gedroeg tegenover derden, dat het indruist tegen de opvatting van een behoorlijke taakuitoefening, kan dat bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Hoe dit precies zit, legt onze civielrechtjurist Michel Zaaijer uit.

Aansprakelijkheid bestuurder
Om te kunnen spreken van bestuurdersaansprakelijkheid, moet volgens rechtspraak onder meer sprake zijn van ‘een voldoende ernstig verwijt’ aan de kant van de aangesproken bestuurder. Zo kan het zijn dat een bestuurder de BV bindt aan afspraken, terwijl hij weet of moet begrijpen dat de BV de afspraken sowieso niet kan nakomen. Of dat de BV sowieso géén verhaal zal bieden, zodra er schade optreedt. Een andere situatie is dat de bestuurder toelaat, of daadwerkelijk veroorzaakt, dat de BV haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit zijn voorbeelden van zogenoemde ‘externe aansprakelijkheden’ tegenover derden. In deze gevallen kan de bestuurder zonder al te veel moeite bedenken dat derden met schade zouden kunnen achterblijven. Dan past het de bestuurder niet zich te verschuilen achter de (rechtspersoonlijkheid van de) BV. Het gaat in wezen altijd om de invloed die de bestuurder had op de ontstane schadesituatie.

Ook kan het zijn dat de bestuurder als persoon aansprakelijk is. Dit is het geval als diegene zich niet houdt aan een zorgvuldigheidsnorm, die in principe losstaat van zijn taakuitoefening als bestuurder van de BV.

Spaanse villa-arrest
Over zo’n situatie sprak de Hoge Raad zich in 2012 uit in het zogenoemde Spaanse villa-arrest. De Hoge Raad concludeerde dat de persoon van de bestuurder (makelaar van beroep) een onrechtmatige daad pleegde tegen Nederlandse kopers van een nog te bouwen Spaanse villa.

De makelaar van een Nederlandse BV bemiddelde intensief bij de verkoop van de villa. In de verkoopfase deden de kopers een forse aanbetaling voor de bouw van de villa, maar later kwamen zij tot de ontdekking dat bouwen op het betreffende perceel niet was toegestaan. De villa moest worden afgebroken.

De kopers vorderden schadevergoeding van de BV, én van de makelaar zelf op grond van onrechtmatige daad. Uiteindelijk stelde de Hoge Raad vast dat de makelaar zich als professional in de bemiddelingsfase en in de verkoopfase beter had moeten laten informeren over de (on)mogelijkheden van het bouwen van de villa. Daar kwam bij dat de makelaar géén nader onderzoek deed of liet doen naar de eisen voor een bouwvergunning, terwijl hij wist van de consequenties indien de bouwvergunning niet zou worden verleend (afbreken van de villa). De makelaar informeerde de kopers hierover zelfs niet. De BV moest aan de kopers een schadevergoeding betalen. Daarnaast veroordeelde de Hoge Raad ook de makelaar als persoon, aangezien hij in vergaande mate betrokken was bij de (ver)koop en zodoende invloed had op de schadesituatie, en hij uiterst onzorgvuldig handelde tegenover de kopers.

In het Spaanse villa-arrest gaat het dus niet om de (externe) bestuurdersaansprakelijkheid, maar om de persoonlijke aansprakelijkheid van in dit geval de makelaar, die toevallig (ook) bestuurder was van de betrokken BV.

Rechtspraak
Kijkend naar de relevante rechtspraak is de drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid, maar ook die van persoonlijke aansprakelijkheid nog altijd hoog. Het is niet makkelijk om bestuurders op basis van bestuurdersaansprakelijkheid of onrechtmatige daad aan te spreken. Dat komt onder meer omdat rechters alle feiten en omstandigheden op een goudschaaltje wegen tegen de achtergrond van het idee dat bestuurders en ondernemers in betrekkelijke vrijheid moeten kunnen ondernemen. En dat is goed, want het geeft problemen als ondernemers al gauw een claim moeten vrezen.

Wil jij een bestuurder aansprakelijk stellen? Stelt iemand jou aansprakelijk? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail zaaijer@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Michel Zaaijer

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…