Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt te staan dat de bestuurder zich (persoonlijk) zó onzorgvuldig en verwijtbaar gedroeg tegenover derden, dat het indruist tegen de opvatting van een behoorlijke taakuitoefening, kan dat bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Hoe dit precies zit, legt onze civielrechtjurist Michel Zaaijer uit.

Aansprakelijkheid bestuurder
Om te kunnen spreken van bestuurdersaansprakelijkheid, moet volgens rechtspraak onder meer sprake zijn van ‘een voldoende ernstig verwijt’ aan de kant van de aangesproken bestuurder. Zo kan het zijn dat een bestuurder de BV bindt aan afspraken, terwijl hij weet of moet begrijpen dat de BV de afspraken sowieso niet kan nakomen. Of dat de BV sowieso géén verhaal zal bieden, zodra er schade optreedt. Een andere situatie is dat de bestuurder toelaat, of daadwerkelijk veroorzaakt, dat de BV haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit zijn voorbeelden van zogenoemde ‘externe aansprakelijkheden’ tegenover derden. In deze gevallen kan de bestuurder zonder al te veel moeite bedenken dat derden met schade zouden kunnen achterblijven. Dan past het de bestuurder niet zich te verschuilen achter de (rechtspersoonlijkheid van de) BV. Het gaat in wezen altijd om de invloed die de bestuurder had op de ontstane schadesituatie.

Ook kan het zijn dat de bestuurder als persoon aansprakelijk is. Dit is het geval als diegene zich niet houdt aan een zorgvuldigheidsnorm, die in principe losstaat van zijn taakuitoefening als bestuurder van de BV.

Spaanse villa-arrest
Over zo’n situatie sprak de Hoge Raad zich in 2012 uit in het zogenoemde Spaanse villa-arrest. De Hoge Raad concludeerde dat de persoon van de bestuurder (makelaar van beroep) een onrechtmatige daad pleegde tegen Nederlandse kopers van een nog te bouwen Spaanse villa.

De makelaar van een Nederlandse BV bemiddelde intensief bij de verkoop van de villa. In de verkoopfase deden de kopers een forse aanbetaling voor de bouw van de villa, maar later kwamen zij tot de ontdekking dat bouwen op het betreffende perceel niet was toegestaan. De villa moest worden afgebroken.

De kopers vorderden schadevergoeding van de BV, én van de makelaar zelf op grond van onrechtmatige daad. Uiteindelijk stelde de Hoge Raad vast dat de makelaar zich als professional in de bemiddelingsfase en in de verkoopfase beter had moeten laten informeren over de (on)mogelijkheden van het bouwen van de villa. Daar kwam bij dat de makelaar géén nader onderzoek deed of liet doen naar de eisen voor een bouwvergunning, terwijl hij wist van de consequenties indien de bouwvergunning niet zou worden verleend (afbreken van de villa). De makelaar informeerde de kopers hierover zelfs niet. De BV moest aan de kopers een schadevergoeding betalen. Daarnaast veroordeelde de Hoge Raad ook de makelaar als persoon, aangezien hij in vergaande mate betrokken was bij de (ver)koop en zodoende invloed had op de schadesituatie, en hij uiterst onzorgvuldig handelde tegenover de kopers.

In het Spaanse villa-arrest gaat het dus niet om de (externe) bestuurdersaansprakelijkheid, maar om de persoonlijke aansprakelijkheid van in dit geval de makelaar, die toevallig (ook) bestuurder was van de betrokken BV.

Rechtspraak
Kijkend naar de relevante rechtspraak is de drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid, maar ook die van persoonlijke aansprakelijkheid nog altijd hoog. Het is niet makkelijk om bestuurders op basis van bestuurdersaansprakelijkheid of onrechtmatige daad aan te spreken. Dat komt onder meer omdat rechters alle feiten en omstandigheden op een goudschaaltje wegen tegen de achtergrond van het idee dat bestuurders en ondernemers in betrekkelijke vrijheid moeten kunnen ondernemen. En dat is goed, want het geeft problemen als ondernemers al gauw een claim moeten vrezen.

Wil jij een bestuurder aansprakelijk stellen? Stelt iemand jou aansprakelijk? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail zaaijer@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Michel Zaaijer

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering hoe zit dat

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering: hoe zit dat?

Door Puk Birnie | augustus 3, 2018

Onlangs behandelden wij al de uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat een bank niet aansprakelijk is als een rekeninghouder geld naar een verkeerde rekening overboekt. Deze vorm van onverschuldigde betaling valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Op 18 juli 2018 deed de rechtbank Midden-Nederland wederom een uitspraak over de onverschuldigde betaling. Ditmaal met een iets andere…

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | juli 11, 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo.…

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…