Het stuiten van de verjaring van een geldvordering: hoe zit dat?

Onlangs behandelden wij al de uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat een bank niet aansprakelijk is als een rekeninghouder geld naar een verkeerde rekening overboekt. Deze vorm van onverschuldigde betaling valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Op 18 juli 2018 deed de rechtbank Midden-Nederland wederom een uitspraak over de onverschuldigde betaling. Ditmaal met een iets andere uitkomst. Onze civielrechtjurist Puk Birnie legt uit.

Wat was er aan de hand?
Op 16 mei 2011 werd een bedrag van € 4.252,30 bijgeschreven op de ING-jongerenrekening van de gedaagde in deze zaak. De rekeninghouder waar dit bedrag van afkomstig was, gaf zelf geen toestemming voor deze overboeking. Gedaagde nam direct na de overboeking € 3.913,15 van het bedrag op. De overige € 339,15 heeft ING veilig kunnen stellen. In de uitspraak wordt niet duidelijk omschreven wat er nu precies gebeurde, maar in ieder geval was er volgens de rechter sprake van “frauduleus handelen”. Om deze reden stelde ING de gedupeerde volledig schadeloos.

In de periode die volgde stuurde ING in totaal zeven incassobrieven naar gedaagde, waarin ING hem sommeerde om het onverschuldigd ontvangen bedrag te retourneren. Hier reageerde gedaagde niet op. ING spande vervolgens een procedure aan.

Gedaagde beriep zich in de procedure op verjaring van de vordering van ING. In beginsel verjaren dergelijke vorderingen namelijk na verloop van vijf jaar, tenzij de vordering wordt “gestuit”.

Stuiting van de verjaring van de vordering
Indien een vordering wordt gestuit betekent dit dat de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. De instantie of persoon die een vordering heeft, moet het initiatief nemen om de vordering te stuiten. Het stuiten van een vordering kan op verschillende manieren.  De meest gebruikte manier is het versturen van een sommatiebrief (schriftelijke aanmaning).

Van belang is dat er een juiste stuitingsbrief wordt gestuurd. Volgens de Hoge Raad is een juiste stuiting een brief waarin is aangegeven dat de schuldenaar – ook na het verstrijken van de verjaringstermijn – er rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, zodat hij zich alsnog tegen een ingestelde vordering van de schuldeiser kan verweren. Een schuldeiser moet zich dus ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehouden.  Daarnaast moet volgens de Hoge Raad ook worden gelet op de context van de mededeling en op de overige omstandigheden van het geval.

Wat kun je hier als ondernemer uit afleiden?
In deze zaak oordeelde de rechter dat ING vordering juist stuitte. Hierbij overwoog de rechter dat gedaagde in ieder geval uit de eerste drie (sommatie)brieven van ING redelijkerwijs moest afleiden dat ING om terugbetaling van het geldbedrag verzocht. Ook daarna heeft ING in brieven herhaaldelijk verzocht om terugbetaling. Om deze reden overwoog de rechter dan ook dat de brieven te kwalificeren waren als een voldoende duidelijke waarschuwing aan gedaagde dat de bank haar vordering niet zou laten vallen (de eis die dus volgt uit de wet en jurisprudentie over stuiting van verjaring van een vordering).

Daarnaast was het in beginsel aan ING om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de stuitingsbrieven gedaagde bereikten. Hierbij overwoog de rechter dat ING voldoende feiten en omstandigheden stelde waaruit mocht worden afgeleid dat de brieven daadwerkelijk de schuldenaar bereikten. Gedaagde trok aldus aan het kortste eind.

Tips
Indien jij als ondernemer debiteuren hebt die niet tot betaling overgaan, zorg er dan in ieder geval voor dat:

  • je de vordering tijdig stuit;
  • je de aanmaningen aangetekend verstuurt, zodat je kunt controleren en eventueel aantonen dat deze brieven de schuldenaar bereikten;
  • de context en mededeling in de stuitingsbrief duidelijk zijn, zodat de ontvanger weet dat jij de vordering niet laat vallen.

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij een vordering stuiten? Stelt iemand jou aansprakelijk? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail birnie@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Puk Birnie

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Duur parkeerplekje van € 4,20 naar € 300,-!

Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Door Puk Birnie | november 14, 2018

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel…

Jongetje van 9 raakt pink kwijt is school aansprakelijk

Jongetje van 9 raakt pink kwijt: is school aansprakelijk?

Door Puk Birnie | oktober 24, 2018

Op 10 juli 2018 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak tussen de ouders van een jongetje van 9 en een basisschool. Tijdens het buitenspelen verloor het jongetje zijn pink na een ongeluk met een dichtgevallen putdeksel. De ouders vinden dat de school verantwoordelijk is voor het verliezen van de pink van het jongetje.…