Ontslag komt werkgever duur te staan: toekenning vergoeding van maar liefst € 628.000,-!

Met invoering van de WWZ in 2015 leek door de wetgever een einde te zijn gemaakt aan extreem hoge ontslagvergoedingen. De nu geldende transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Een hogere ontslagvergoeding kent de rechter alleen toe als sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ door de werkgever. Dit is de billijke vergoeding en deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding. De rechter kent de billijke vergoeding toe in uitzonderlijke gevallen. In nóg uitzonderlijkere gevallen kent de rechter een zeer hoge vergoeding toe. Onlangs is een nieuw ‘record’ gevestigd bij de rechtbank Noord-Holland. De kantonrechter kende een billijke vergoeding toe van maar liefst € 628.000,-! Wat de aanleiding hiervoor was, lees je hier.

De feiten
De werknemer was 34 jaar in dienst bij de werkgever als Senior Projectmanager ICT.  Hij werkte altijd met veel plezier en functioneerde goed. Van de één op de andere dag vertelde de werkgever de werknemer in maart 2017 dat zijn functie en arbeidsplaats kwamen te vervallen. Over het hoe en waarom werd hij verder niet geïnformeerd. De werkgever stuurde enkel en alleen aan op een einde van het dienstverband: de werkgever betrok de werknemer niet meer bij de werkzaamheden en onderzocht niet of de werknemer op een andere wijze voor het bedrijf kon blijven werken.

Als gevolg van de ontstane situatie werd de werknemer ziek. De onzekerheid deed hem geen goed. De werkgever vroeg in november bij het UWV een ontslagvergunning aan voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV wees de aanvraag af. Volgens het UWV toonde de werkgever niet voldoende aan dat de arbeidsplaats daadwerkelijk verviel wegens bedrijfseconomische reden.

Op naar de rechter
Naar aanleiding van de afwijzing van het UWV verzocht de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter gaat uiteindelijk over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Volgens de kantonrechter is de verstoorde arbeidsverhouding uitsluitend te wijten aan het handelen of juist nalaten van de werkgever. De werknemer kan geen enkel verwijt worden gemaakt.

De kantonrechter oordeelt onder andere dat de werkgever – zeker gelet op het 34-jarige dienstverband en het feit dat de werknemer altijd goed functioneerde – de werknemer beter had moeten informeren over de (beoogde) reorganisatie, hoor- en wederhoor had moeten laten plaatsvinden en zich had moeten inspannen om de werknemer voor de organisatie te behouden. De werkgever heeft de werknemer ‘aan zijn lot overgelaten’. Voor de werknemer was de periode fysiek en emotioneel zwaar belastend. Daarnaast kwam niet vast te staan dat de functie en arbeidsplaats van de werknemer zouden komen te vervallen, aldus de rechter.

Billijke vergoeding
Aangezien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kent de kantonrechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding toe. De hoogte van een billijke vergoeding moet – naar haar aard – in relatie staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Ook met de gevolgen van het ontslag kan rekening worden gehouden, voor zover die gevolgen zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt.

De kantonrechter begroot de hoogte van de vergoeding op € 628.000,-. De kantonrechter verwacht niet dat de werknemer, gelet op de omstandigheden van het geval, nog een baan zal vinden met een gelijkwaardig salaris en gelijkwaardige pensioensopbouw. Zonder het verwijtbaar handelen van de werkgever bleef de werknemer naar verwachting tot zijn pensioengerechtigde leeftijd bij de werkgever in dienst (nog zo’n 10 jaar). De werkgever moet de werknemer voor deze schade compenseren. Bij het bepalen van deze aanzienlijke vergoeding zoekt de rechter daarom aansluiting bij de inkomens- en pensioenschade die de werknemer lijdt tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Uit deze uitspraak maken wij op dat er niet per se een einde is gekomen aan hoge ontslagvergoedingen. De rechter heeft de vrijheid, om bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, een zeer hoge vergoeding toe te kennen. In de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding is tot op heden nog geen eenduidige lijn te ontdekken. Uit deze uitspraak blijkt dat in ieder geval kan worden gekeken naar de gevolgen van het ontslag, voor zover deze gevolgen het zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt.

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een conflict met een werknemer? Wil jij meer weten van de billijke vergoeding? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Daisy Kruijver

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering hoe zit dat

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering: hoe zit dat?

Door Puk Birnie | augustus 3, 2018

Onlangs behandelden wij al de uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat een bank niet aansprakelijk is als een rekeninghouder geld naar een verkeerde rekening overboekt. Deze vorm van onverschuldigde betaling valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Op 18 juli 2018 deed de rechtbank Midden-Nederland wederom een uitspraak over de onverschuldigde betaling. Ditmaal met een iets andere…

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | juli 11, 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo.…

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…

Piloot in geldnood verzoek aan KLM om maar liefst 1 miljoen!

Piloot in geldnood: verzoek aan KLM om maar liefst 1 miljoen!

Door Charlotte van Eeden | augustus 3, 2018

Als werkgever ben jij er hopelijk mee bekend dat je een zorgplicht hebt richting je werknemers. Zo moet je ervoor zorgen dat er sprake is van een veilige werkomgeving. Maar dit betekent niet dat werknemers nooit schade kunnen lijden tijdens het werk. Zo gleed een piloot van KLM uit tijdens het uitvoeren van een zogenaamde…