Ontslag komt werkgever duur te staan: toekenning vergoeding van maar liefst € 628.000,-!

Met invoering van de WWZ in 2015 leek door de wetgever een einde te zijn gemaakt aan extreem hoge ontslagvergoedingen. De nu geldende transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Een hogere ontslagvergoeding kent de rechter alleen toe als sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ door de werkgever. Dit is de billijke vergoeding en deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding. De rechter kent de billijke vergoeding toe in uitzonderlijke gevallen. In nóg uitzonderlijkere gevallen kent de rechter een zeer hoge vergoeding toe. Onlangs is een nieuw ‘record’ gevestigd bij de rechtbank Noord-Holland. De kantonrechter kende een billijke vergoeding toe van maar liefst € 628.000,-! Wat de aanleiding hiervoor was, lees je hier.

De feiten
De werknemer was 34 jaar in dienst bij de werkgever als Senior Projectmanager ICT.  Hij werkte altijd met veel plezier en functioneerde goed. Van de één op de andere dag vertelde de werkgever de werknemer in maart 2017 dat zijn functie en arbeidsplaats kwamen te vervallen. Over het hoe en waarom werd hij verder niet geïnformeerd. De werkgever stuurde enkel en alleen aan op een einde van het dienstverband: de werkgever betrok de werknemer niet meer bij de werkzaamheden en onderzocht niet of de werknemer op een andere wijze voor het bedrijf kon blijven werken.

Als gevolg van de ontstane situatie werd de werknemer ziek. De onzekerheid deed hem geen goed. De werkgever vroeg in november bij het UWV een ontslagvergunning aan voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV wees de aanvraag af. Volgens het UWV toonde de werkgever niet voldoende aan dat de arbeidsplaats daadwerkelijk verviel wegens bedrijfseconomische reden.

Op naar de rechter
Naar aanleiding van de afwijzing van het UWV verzocht de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter gaat uiteindelijk over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Volgens de kantonrechter is de verstoorde arbeidsverhouding uitsluitend te wijten aan het handelen of juist nalaten van de werkgever. De werknemer kan geen enkel verwijt worden gemaakt.

De kantonrechter oordeelt onder andere dat de werkgever – zeker gelet op het 34-jarige dienstverband en het feit dat de werknemer altijd goed functioneerde – de werknemer beter had moeten informeren over de (beoogde) reorganisatie, hoor- en wederhoor had moeten laten plaatsvinden en zich had moeten inspannen om de werknemer voor de organisatie te behouden. De werkgever heeft de werknemer ‘aan zijn lot overgelaten’. Voor de werknemer was de periode fysiek en emotioneel zwaar belastend. Daarnaast kwam niet vast te staan dat de functie en arbeidsplaats van de werknemer zouden komen te vervallen, aldus de rechter.

Billijke vergoeding
Aangezien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kent de kantonrechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding toe. De hoogte van een billijke vergoeding moet – naar haar aard – in relatie staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Ook met de gevolgen van het ontslag kan rekening worden gehouden, voor zover die gevolgen zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt.

De kantonrechter begroot de hoogte van de vergoeding op € 628.000,-. De kantonrechter verwacht niet dat de werknemer, gelet op de omstandigheden van het geval, nog een baan zal vinden met een gelijkwaardig salaris en gelijkwaardige pensioensopbouw. Zonder het verwijtbaar handelen van de werkgever bleef de werknemer naar verwachting tot zijn pensioengerechtigde leeftijd bij de werkgever in dienst (nog zo’n 10 jaar). De werkgever moet de werknemer voor deze schade compenseren. Bij het bepalen van deze aanzienlijke vergoeding zoekt de rechter daarom aansluiting bij de inkomens- en pensioenschade die de werknemer lijdt tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Uit deze uitspraak maken wij op dat er niet per se een einde is gekomen aan hoge ontslagvergoedingen. De rechter heeft de vrijheid, om bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, een zeer hoge vergoeding toe te kennen. In de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding is tot op heden nog geen eenduidige lijn te ontdekken. Uit deze uitspraak blijkt dat in ieder geval kan worden gekeken naar de gevolgen van het ontslag, voor zover deze gevolgen het zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt.

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij een conflict met een werknemer? Wil jij meer weten van de billijke vergoeding? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…