40 seconden kinderporno: geen strafrechtelijke vervolging, wel een dringende reden

We hebben het je vorige week nog laten weten: een ontslag op staande voet kun je niet zomaar geven. Ook moet je als werkgever je werknemers de ruimte te geven om internet en telefoon voor privédoeleinden  te gebruiken op het werk. Maar hoe ver gaat die ruimte nu eigenlijk? De kantonrechter in Den Haag trok de streep bij een filmpje waarin 40 seconden kinderporno te zien was. Onze arbeidsrechtjurist Léonie Rodenburg legt uit.

De feiten
De beveiligingsmedewerker werkte op 7 december 2017 in de meldkamer van het gebouw waar de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn gevestigd. Op die dag vond de beveiligingsmedewerker het nodig om twee collega’s een reeks van ongeveer 33 humoristisch bedoelde filmpjes te tonen op zijn mobiele telefoon. Het betrof één bestand en op  één van de filmpjes was kinderporno te zien.

Na een melding hiervan door zijn collega is de beveiligingsmedewerker hangende het onderzoek geschorst. Bij onderzoek van de telefoon door de politie bleek dat er naast dit filmpje geen ander kinderpornografisch materiaal aanwezig was. De politie zag hierin dan ook geen aanleiding om de werknemer strafrechtelijk te vervolgen. Werkgever vond het wél reden voor een ontslag op staande voet, omdat één van de kernwaarden van werkgever – integriteit – geschonden was. Daarnaast stelde hij dat de werknemer zich, hoewel hij hiervoor niet werd vervolgd, schuldig maakte aan een strafbaar feit.

De beveiligingsmedewerker verzocht de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen.

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter komt – kort gezegd – tot de conclusie dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven en maakt daarbij de volgende afwegingen:

  • Hoewel justitie de beveiligingsmedewerker niet vervolgt en dus niet komt vast te staan dat hij zich schuldig maakte aan een misdrijf, vindt de rechter het tonen van kinderporno een ontoelaatbare handeling;
  • Het tonen van de beelden vond weliswaar plaats in de pauze van de beveiligingsmedewerker, maar of zijn collega’s ook pauze hadden werd niet duidelijk;
  • Gezien de reactie van de collega’s en de melding bij de werkgever, blijkt dat deze in ieder geval geschokt waren van wat zij zagen. Zij konden hun functie gedurende korte tijd niet naar behoren uitvoeren. Dit terwijl waakzaamheid zeer belangrijk is in deze functie. Werknemer creëerde hierdoor het risico dat de waakzaamheid verzwakt was;
  • Tot slot was de beveiligingsmedewerker op de hoogte van de inhoud van de filmpjes.

Dat er geen vervolging plaatsvindt, acht de kantonrechter dus niet relevant.

Hoe ging dat in andere situaties?
De rechtbank Utrecht besliste in 2014 anders. De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de werkgever moest toestaan dat de werknemer privécontacten onderhield, ook met communicatiemiddelen die de werkgever ter beschikking stelde. Ontslag op staande voet was een te zware sanctie, omdat de werkgever niet aangekondigde dat dit een sanctie kon zijn voor dergelijk gedrag. Het ging hier overigens om porno en niet om kinderporno.

In 2016 oordeelde de rechtbank Noord-Holland dat onder andere het rondzenden van pornografische beelden aan collega’s (grensoverschrijdend gedrag) geen reden was om te spreken van een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter ging niet tot ontbinding over.

Het ging in voornoemde situaties over pornografische beelden en niet over kinderporno, waardoor de situaties niet helemaal vergelijkbaar zijn. Wat hieruit wel duidelijk wordt, is dat de rechter naar alle omstandigheden van het geval kijkt voordat hij een beslissing neemt. In de uitspraak van de rechtbank Den Haag woog het type functie ook duidelijk mee. Daarnaast blijkt uit rechtspraak dat het van groot belang is om duidelijk aan je werknemers te communiceren wat niet is toegestaan, en wat de sanctie zou kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toelichting in een personeelshandboek.

Risico van ontslag op staande voet
Het geven van een ontslag op staande voet blijft dan ook altijd een risico. De omstandigheden van het geval tezamen moeten voor de rechter voldoende zijn om het ontslag op staande voet in stand te laten. Risico blijft altijd dat de rechter reden ziet om de arbeidsrelatie te herstellen. Dit heeft grote gevolgen voor jou als werkgever. Je moet het loon dan immers met terugwerkende kracht betalen en je moet de werknemer gewoon weer tewerkstellen. Denk dus goed na voor je iemand op staande voet ontslaat. In sommige situaties is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst een interessantere optie.

Klik hier voor de uitspraak.

Zet jij vraagtekens bij de gedragingen van een werknemer? Heb je een werknemer op staande voet ontslagen, en ageert de werknemer daartegen? Neem dan contact op met mij per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…