Woning kopen via WhatsApp: kan dat?

In eerdere blogs schreven we al over rechtszaken waarin WhatsApp een rol speelde en over de rechtsgeldigheid van afspraken via WhatsApp. Een afspraak via WhatsApp is net zo rechtsgeldig als afspraken via andere schriftelijke overeenkomsten. Maar hoe zit dat bij de koop van een woning? Onze civielrechtjurist Daisy Kruijver legt uit.

Wat speelde er?
De rechtbank Limburg deed onlangs uitspraak over de koop van een woning via WhatsApp. In deze zaak stemde de verkoper van een woning via WhatsApp in met de verkoop van zijn woning.

De potentiële koper en verkoper bereikten mondeling overeenstemming over de koop en lieten een koopovereenkomst opstellen. De koper verzond de overeenkomst naar de verkoper en stuurde een dag later een WhatsAppbericht: “Hallo, hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie vragen? Groet, [….]” De verkoper appte terug: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening”.  In plaats van het opsturen van de koopovereenkomst, liet de verkoper twee dagen later weten aan de koper dat de woning toch niet werd verkocht.  De koper was het hier niet mee eens en vorderde in een procedure nakoming van de koopovereenkomst.

Wat vindt de rechter?
De koper stelde zich op het standpunt dat er een ‘perfecte overeenkomst’ tot stand kwam. Op grond van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek dient bij een woning de koopovereenkomst schriftelijk te worden aangegaan. Volgens de koper was met het betreffende WhatsAppbericht aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan.

Maar in deze kwestie gaat dit argument niet op. Bij de verkoop van een woning, waarbij de verkoper een particulier is, geldt een uitgebreider schriftelijkheidsvereiste. De kantonrechter in deze zaak merkt de schriftelijke overeenkomst  aan als een ‘onderhandse akte’. Voor een onderhandse akte geldt het vormvoorschrift van ondertekening. Zonder daadwerkelijke handtekening onder de koopovereenkomst, kan daarom geen koop van een woning worden gesloten. Volgens de rechter kan het WhatsAppbericht niet worden gezien als elektronische ondertekening, maar hoogstens als een toezegging dat de beoogde koper de conceptovereenkomst zou gaan tekenen.

Wat kun je hiervan leren?
Een toezegging via WhatsApp geldt niet als vervanging van een handtekening of als elektronische ondertekening. Er kwam in deze zaak geen geldige koopovereenkomst tot stand. De koop van een woning is dus uitzondering op de regel, omdat hierbij het vormvereiste van ondertekening geldt. Andere overeenkomsten hebben dit vormvereiste niet.

Vergeet dan ook niet dat een overeenkomst of een afspraak via een simpel appje rechtsgeldig kan zijn. Indien je een aanbod van een ander accepteert of een afspraak maakt via WhatsApp, dan zit je daar in principe aan vast. De andere partij kan dan afdwingen – desnoods via de rechter – dat je de gemaakte afspraak nakomt.

Heb jij te maken met een partij die zijn afspraak niet nakomt? Wil jij juist van een gemaakte afspraak af? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering hoe zit dat

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering: hoe zit dat?

Door Puk Birnie | augustus 3, 2018

Onlangs behandelden wij al de uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat een bank niet aansprakelijk is als een rekeninghouder geld naar een verkeerde rekening overboekt. Deze vorm van onverschuldigde betaling valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Op 18 juli 2018 deed de rechtbank Midden-Nederland wederom een uitspraak over de onverschuldigde betaling. Ditmaal met een iets andere…

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | juli 11, 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo.…

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…