Twee wodka leidt tot ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een zeer verstrekkende maatregel: de werknemer staat per direct op straat en kan geen uitkering krijgen.  Vanwege deze grote gevolgen is een ontslag op staande voet alleen op zijn plaats als er echt iets ernstigs aan de hand is. Er moet sprake zijn van een zogenaamde ‘dringende reden’. De oplettende lezer weet dit, nu wij al vaker hebben geschreven over deze maatregel. Toch legt onze arbeidsrechtjurist Jolien Mooij nog eens uit.

Bagateldelicten
Hoewel de toetsing van een ontslag op staande voet dus streng is, kennen we ook zaken waarin het stelen van één pen,  of het opeten van een al geopend zakje pinda’s, tot een ontslag op staande voet leidde en de rechter dit ook in stand liet. Het gaat dan om zogenaamde ’bagateldelicten’. Door de werknemer wordt dan iets meegenomen of toegeëigend wat niet van grote waarde is. Maar voor de werkgever is diefstal gewoon diefstal, waardoor deze overgaat tot ontslag op staande voet.

Vaak komt in dergelijke procedures naar voren dat uit de reglementen binnen het bedrijf duidelijk blijkt dat diefstal (in welke vorm dan ook)  tot ontslag op staande voet leidt. Ook blijkt vaak dat de werkgever een groot belang heeft bij het streng optreden in dergelijke gevallen , bijvoorbeeld omdat er sprake is van een hoog diefstalrisico en om precedenten te voorkomen.

Weggeven van drankjes
Onlangs boog de kantonrechter te Alkmaar zich over een soortgelijke zaak. Het ging hier om het ontslag op staande voet van een werknemer van het Van der Valk Hotel te Hoorn. Deze werknemer werkte op een besloten feest met een ‘open bar’.  Het betrof een feest van een collega. De open bar hield in dat voor een vast bedrag per gast onbeperkt drank werd geschonken. Alleen buitenlands gedistilleerd viel niet onder dit arrangement en mochten werknemers dus niet schenken. Tegen de regels in gaf de werknemer toch twee buitenlands gedistilleerde drankjes weg aan twee gasten van het besloten feest.

Van der Valk ging over tot ontslag op staande voet, omdat er volgens haar sprake was van diefstal. De werknemer vocht het ontslag aan, waarna de kantonrechter zich over de zaak boog.

Bedrijfsreglement
Van der Valk verwees onder meer naar haar bedrijfsreglement. Hierin stond dat het niet toegestaan was om gratis consumpties weg te geven of om korting te geven aan gasten zonder toestemming van de direct leidinggevende. Overtreding van deze regel  zou leiden tot het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een ontslag op staande voet. Daarnaast was opgenomen dat het zonder toestemming wegnemen van goederen uit het hotel  gold als diefstal. Dit gold ook voor overgebleven drank of eten. Verder stond er dat diefstal voor Van der Valk een reden voor ontslag op staande voet was.

Van der Valk stelde dat de werknemer zich schuldig maakte aan diefstal, waardoor zij terecht overging tot ontslag op staande voet. De werknemer voerde aan dat hij niet wist dat buitenlands gedistilleerd niet onder het open bar-arrangement viel , hij er daarom geen kwaad in zag en hij niet de opzet had om gratis drankjes weg te geven of om te stelen van Van der Valk.

Beoordeling
De kantonrechter oordeelde dat er geen sprake was van een dringende reden. Voor zover al vast zou komen te staan dat de werknemer wist dat hij de betreffende drankjes niet mocht schenken, was de werknemer volgens de kantonrechter niet zover over de schreef gegaan dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigde. De kantonrechter nam bij dit oordeel in aanmerking dat Van der Valk de gedraging van de werknemer kwalificeerde als diefstal, terwijl daarvan zowel in juridische zin als in het gewone spraakgebruik en volgens het bedrijfsreglement geen sprake was. De werknemer had immers geen goederen van Van der Valk meegenomen of zich toegeëigend. Ook speelde bij de beoordeling  een rol dat de werknemer altijd naar behoren functioneerde, niet eerder in de fout ging en ook niet eerder een waarschuwing ontving voor een vergelijkbaar incident.

Van der Valk kon volstaan met een minder ingrijpende maatregel. Kortom: het ontslag op staande voet hield geen stand.

Gevolg voor de werkgever
Door de vernietiging van het ontslag op staande voet had de werknemer recht op doorbetaling van het loon vanaf de datum van ontslag op staande voet. Maar de kantonrechter zag wel aanleiding om de loonvordering te matigen. De werknemer  had namelijk een kleine twee maanden na het ontslag alweer een nieuwe baan. Alsnog moest Van der Valk drie maandsalarissen, verhoogd met wettelijke rente en 20% wettelijke verhoging, aan de werknemer betalen.

Lees hier, hier en hier onze andere blogs over ontslag op staande voet. En klik hier voor de uitspraak.

Zet jij vraagtekens bij de gedragingen van een werknemer? Heb je een werknemer op staande voet ontslagen, en ageert de werknemer daartegen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail mooij@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Jolien Mooij

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…