De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed) opvolgt, kunnen deze kosten alleen maar hoger worden. Het UWV kan dan namelijk bepalen dat de werkgever het loon geen twee, maar drie jaar moet doorbetalen. Hoe kan jij voorkomen dat het UWV een zogeheten ‘loonsanctie’ oplegt?

Stap 1: melden zieke werknemer bij bedrijfsarts of arbodienst
Na de ziekmelding van de werknemer schakel je de bedrijfsarts of arbodienst (hierna: bedrijfsarts) zo snel mogelijk in, in ieder geval binnen zeven dagen. De bedrijfsarts neemt dan contact op met de werknemer. Soms is een werknemer snel weer opgeknapt. Maar als de werknemer bijna zes weken ziek is, beoordeelt de bedrijfsarts of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Ook bekijkt hij in hoeverre er mogelijkheden zijn voor werk/re-integratie. Dit heet de ‘probleemanalyse’. Deze analyse vormt de basis voor de afspraken die werkgever en werknemer maken over de re-integratie.

Stap 2: re-integratieverslag (week 6)
Alle afspraken die jij met je werknemer maakt over de re-integratie, moeten goed worden vastgelegd. Deze afspraken leg je daarom vast in een zogenaamd ‘re-integratieverslag’. Jouw werknemer moet van dit verslag – en alle onderdelen daarvan – ook een kopie ontvangen.

Stap 3: opstellen plan van aanpak (week 8)
Uiterlijk in de achtste ziekteweek van de werknemer moet je met de werknemer een ‘plan van aanpak’ opstellen. Dit plan van aanpak bestaat uit gemaakte afspraken tussen jou en de werknemer over de re-integratie, en stel je op aan de hand van de probleemanalyse van de bedrijfsarts.

Stap 4: de 42e-weekmelding (week 42)
Als de werknemer na circa driekwartjaar nog steeds ziek is, moet je als werkgever aan het UWV doorgeven dat er sprake is van langdurige ziekte. Concreet moet je deze melding doen als de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Verder verandert er niets en blijf je met je werknemer werken aan de re-integratie.

Stap 5: (eerstejaars)evaluatie (week 52)
Weer tien weken later, als de werknemer één jaar ziek is, stellen jij en je werknemer een (eerstejaars)evaluatie op. Jullie evalueren dan de re-integratie tot dat moment, en kijken samen vooruit naar het komende jaar. Ook evalueren jullie het plan van aanpak, en wordt dit eventueel bijgesteld. Is na het eerste jaar nog niet duidelijk hoe en wanneer je werknemer weer aan het werk kan binnen het bedrijf? En ben je nog niet begonnen met het zoeken van werk buiten het bedrijf? Dan moet je hier vanaf dit moment intensief naar zoeken. Ook als er misschien nog mogelijkheden binnen het bedrijf zijn.

Stap 6: eindevaluatie (week 91)
Indien de werknemer ongeveer anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo’n uitkering kan krijgen, heeft het UWV informatie nodig die je kunt doorgegeven met de ‘eindevaluatie’. In dit document geven werkgever en werknemer aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Ook moet je uiterlijk in de 91e ziekteweek een kopie van het volledige re-integratieverslag aan de werknemer verstrekken.

Stap 7: aanleveren re-integratieverslag (week 93)
Uiterlijk in week 93 van de ziekteperiode van de werknemer, moet je het re-integratieverslag bij het UWV inleveren. In ieder geval de volgende documenten zitten in het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts;
  • Eindevaluatie.

Het is raadzaam om voor het re-integratieverslag de documenten van het UWV te gebruiken. Deze formulieren vind je hier.

Na twee ziektejaren hoef je als werkgever in principe het loon van de werknemer niet meer te betalen. De werknemer komt dan namelijk mogelijk in aanmerking voor een uitkering. Maar mocht je je te weinig hebben ingespannen om de re-integratie van de werknemer te bereiken, kan dat betekenen dat het loon langer dan twee jaar betaald moet worden (maximaal een verlenging van één jaar, dus in totaal drie jaren). Dit kan ook gebeuren als het re-integratieverslag onvolledig of incompleet is. Maar geen zorgen: als je je aan bovenstaande zeven stappen houdt, wordt de kans dat dat gebeurt zeer klein!

Heb jij te maken met een zieke werknemer? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…