De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed) opvolgt, kunnen deze kosten alleen maar hoger worden. Het UWV kan dan namelijk bepalen dat de werkgever het loon geen twee, maar drie jaar moet doorbetalen. Hoe kan jij voorkomen dat het UWV een zogeheten ‘loonsanctie’ oplegt?

Stap 1: melden zieke werknemer bij bedrijfsarts of arbodienst
Na de ziekmelding van de werknemer schakel je de bedrijfsarts of arbodienst (hierna: bedrijfsarts) zo snel mogelijk in, in ieder geval binnen zeven dagen. De bedrijfsarts neemt dan contact op met de werknemer. Soms is een werknemer snel weer opgeknapt. Maar als de werknemer bijna zes weken ziek is, beoordeelt de bedrijfsarts of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Ook bekijkt hij in hoeverre er mogelijkheden zijn voor werk/re-integratie. Dit heet de ‘probleemanalyse’. Deze analyse vormt de basis voor de afspraken die werkgever en werknemer maken over de re-integratie.

Stap 2: re-integratieverslag (week 6)
Alle afspraken die jij met je werknemer maakt over de re-integratie, moeten goed worden vastgelegd. Deze afspraken leg je daarom vast in een zogenaamd ‘re-integratieverslag’. Jouw werknemer moet van dit verslag – en alle onderdelen daarvan – ook een kopie ontvangen.

Stap 3: opstellen plan van aanpak (week 8)
Uiterlijk in de achtste ziekteweek van de werknemer moet je met de werknemer een ‘plan van aanpak’ opstellen. Dit plan van aanpak bestaat uit gemaakte afspraken tussen jou en de werknemer over de re-integratie, en stel je op aan de hand van de probleemanalyse van de bedrijfsarts.

Stap 4: de 42e-weekmelding (week 42)
Als de werknemer na circa driekwartjaar nog steeds ziek is, moet je als werkgever aan het UWV doorgeven dat er sprake is van langdurige ziekte. Concreet moet je deze melding doen als de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Verder verandert er niets en blijf je met je werknemer werken aan de re-integratie.

Stap 5: (eerstejaars)evaluatie (week 52)
Weer tien weken later, als de werknemer één jaar ziek is, stellen jij en je werknemer een (eerstejaars)evaluatie op. Jullie evalueren dan de re-integratie tot dat moment, en kijken samen vooruit naar het komende jaar. Ook evalueren jullie het plan van aanpak, en wordt dit eventueel bijgesteld. Is na het eerste jaar nog niet duidelijk hoe en wanneer je werknemer weer aan het werk kan binnen het bedrijf? En ben je nog niet begonnen met het zoeken van werk buiten het bedrijf? Dan moet je hier vanaf dit moment intensief naar zoeken. Ook als er misschien nog mogelijkheden binnen het bedrijf zijn.

Stap 6: eindevaluatie (week 91)
Indien de werknemer ongeveer anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo’n uitkering kan krijgen, heeft het UWV informatie nodig die je kunt doorgegeven met de ‘eindevaluatie’. In dit document geven werkgever en werknemer aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Ook moet je uiterlijk in de 91e ziekteweek een kopie van het volledige re-integratieverslag aan de werknemer verstrekken.

Stap 7: aanleveren re-integratieverslag (week 93)
Uiterlijk in week 93 van de ziekteperiode van de werknemer, moet je het re-integratieverslag bij het UWV inleveren. In ieder geval de volgende documenten zitten in het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts;
  • Eindevaluatie.

Het is raadzaam om voor het re-integratieverslag de documenten van het UWV te gebruiken. Deze formulieren vind je hier.

Na twee ziektejaren hoef je als werkgever in principe het loon van de werknemer niet meer te betalen. De werknemer komt dan namelijk mogelijk in aanmerking voor een uitkering. Maar mocht je je te weinig hebben ingespannen om de re-integratie van de werknemer te bereiken, kan dat betekenen dat het loon langer dan twee jaar betaald moet worden (maximaal een verlenging van één jaar, dus in totaal drie jaren). Dit kan ook gebeuren als het re-integratieverslag onvolledig of incompleet is. Maar geen zorgen: als je je aan bovenstaande zeven stappen houdt, wordt de kans dat dat gebeurt zeer klein!

Heb jij te maken met een zieke werknemer? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…