Een (niet zo’n) schone zaak!

Als ondernemer heb jij misschien ook wel te maken met klanten die over de vloer komen. Denk jij in dat kader wel eens na over het nemen van veiligheidsmaatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen? Er kunnen namelijk vervelende situaties ontstaan. Zo stelde een klant van Albert Heijn dat ze hard viel door water en groenteresten op de vloer van de groenteafdeling. Zij gleed hierdoor uit, viel en brak haar pols. Onze civielrechtjurist Lizzy Jansen legt uit wat zich precies afspeelde.

Ontkenning valpartij
De klant stelde Albert Heijn op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de schade die zij leed door het vallen in de supermarkt. De kantonrechter te Noord-Holland (zittingsplaats Alkmaar) boog zich over deze kwestie.

Albert Heijn stelde in de eerste plaats dat de valpartij niet plaatsvond in Albert Heijn, maar dit argument veegde de rechter van tafel. De camerabeelden waarmee de supermarkt haar stelling onderbouwde, waren namelijk niet meer beschikbaar. Verder droeg Albert Heijn geen ander bewijs aan. De door de klant gestelde toedracht van het ongeval kwam dan ook vast te staan.

Ontkenning aansprakelijkheid
De volgende vraag die beantwoord moest worden, is of Albert Heijn verantwoordelijk kon worden gehouden voor de val van de klant. De klant stelde zich op het standpunt dat de supermarkt onrechtmatig jegens haar handelde, door de winkelvloer niet droog en schoon te houden. Hierdoor zou Albert Heijn een gevaarlijke situatie in het leven hebben geroepen. De klant wilde de prijs van de tomaten weten en lette niet op de vloer. Zij kon dan ook niet voorkomen dat zij uitgleed over het water en de groenteresten op de vloer, zo stelde de klant.

Albert Heijn stelde daarentegen dat zij niet aansprakelijk was voor het ongeval van de klant. Het is voor Albert Heijn van groot belang dat de supermarkt een schone en nette indruk maakt. Het schoonmaakprotocol van Albert Heijn schrijft voor dat de vloer van de afdeling AGF één keer per dag grondig wordt geveegd, medewerkers de vloer meerdere keren per dag controleren op verontreiniging én gevallen groenten en fruit worden opgeruimd. Bij groenten die los in de bakken liggen – zoals bijvoorbeeld sperziebonen – komt het voor dat enkele bonen op de grond vallen, die niet onmiddellijk worden opgeruimd door medewerkers. Dat is niet te voorkomen, aldus de supermarkt.

Volgens Albert Heijn kon niet worden verwacht dat medewerkers de vloer de gehele dag onafgebroken inspecteren, en direct vegen of dweilen. Elk risico van een val kan niet worden uitgesloten. Albert Heijn stelde dus dat er geen sprake was van een onrechtmatige gedraging.

Niet fijn voor Albert Heijn
De rechtbank was het eens met de supermarkt dat van haar niet kon worden verwacht dat elk risico van een val wordt uitgesloten. Maar van Albert Heijn mocht wél worden verwacht dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen nam om de val van de klant te voorkomen. In deze kwestie bleek niet dat Albert Heijn dat daadwerkelijk deed.

Albert Heijn verklaarde niet hoe het mogelijk was dat er in het gangpad bij de koeling water en groenteresten op de winkelvloer terechtkwamen zonder dat een van haar medewerkers dat opmerkte. Het door Albert Heijn gegeven voorbeeld van op de grond gevallen bonen was volgens de rechtbank niet gelijk te stellen aan deze situatie: de klant gleed uit in het gangpad bij de koeling als gevolg van een gladde vloer. Een gladde vloer levert een potentieel gevaarlijke situatie op, terwijl klanten van Albert Heijn hier niet steeds op bedacht zijn. De aandacht van winkelend publiek is ook niet in de eerste plaats gericht op de winkelvloer.

De vloer had ofwel meteen schoongemaakt en gedroogd moeten worden, ofwel de supermarkt had veiligheidsmaatregelen moeten treffen door bijvoorbeeld een waarschuwingsbord bij de natte plek te plaatsen. Albert Heijn deed dat niet. Albert Heijn pleegde dan ook een onrechtmatige daad richting de klant, en was aansprakelijk voor de gevolgen van haar val. De rechtbank wees de vordering van de klant toe.

Veiligheidsmaatregelen
Wat uit deze zaak kan worden afgeleid, is dat het van belang is dat je als ondernemer een (veiligheids)protocol hebt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Van belang is uiteraard ook dat de werknemers zich aan het protocol houden. Als ondernemer moet je veiligheidsmaatregelen treffen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Doe je dat niet en er vindt zo’n situatie als hierboven plaats, dan kun je voor hoge kosten komen te staan!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb je vragen over aansprakelijkheid? Wil je een (veiligheids)protocol laten opstellen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

#9, Vakblad Aannemer, Haviltex

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | januari 8, 2019

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…