Een (niet zo’n) schone zaak!

Als ondernemer heb jij misschien ook wel te maken met klanten die over de vloer komen. Denk jij in dat kader wel eens na over het nemen van veiligheidsmaatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen? Er kunnen namelijk vervelende situaties ontstaan. Zo stelde een klant van Albert Heijn dat ze hard viel door water en groenteresten op de vloer van de groenteafdeling. Zij gleed hierdoor uit, viel en brak haar pols. Onze civielrechtjurist Lizzy Jansen legt uit wat zich precies afspeelde.

Ontkenning valpartij
De klant stelde Albert Heijn op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de schade die zij leed door het vallen in de supermarkt. De kantonrechter te Noord-Holland (zittingsplaats Alkmaar) boog zich over deze kwestie.

Albert Heijn stelde in de eerste plaats dat de valpartij niet plaatsvond in Albert Heijn, maar dit argument veegde de rechter van tafel. De camerabeelden waarmee de supermarkt haar stelling onderbouwde, waren namelijk niet meer beschikbaar. Verder droeg Albert Heijn geen ander bewijs aan. De door de klant gestelde toedracht van het ongeval kwam dan ook vast te staan.

Ontkenning aansprakelijkheid
De volgende vraag die beantwoord moest worden, is of Albert Heijn verantwoordelijk kon worden gehouden voor de val van de klant. De klant stelde zich op het standpunt dat de supermarkt onrechtmatig jegens haar handelde, door de winkelvloer niet droog en schoon te houden. Hierdoor zou Albert Heijn een gevaarlijke situatie in het leven hebben geroepen. De klant wilde de prijs van de tomaten weten en lette niet op de vloer. Zij kon dan ook niet voorkomen dat zij uitgleed over het water en de groenteresten op de vloer, zo stelde de klant.

Albert Heijn stelde daarentegen dat zij niet aansprakelijk was voor het ongeval van de klant. Het is voor Albert Heijn van groot belang dat de supermarkt een schone en nette indruk maakt. Het schoonmaakprotocol van Albert Heijn schrijft voor dat de vloer van de afdeling AGF één keer per dag grondig wordt geveegd, medewerkers de vloer meerdere keren per dag controleren op verontreiniging én gevallen groenten en fruit worden opgeruimd. Bij groenten die los in de bakken liggen – zoals bijvoorbeeld sperziebonen – komt het voor dat enkele bonen op de grond vallen, die niet onmiddellijk worden opgeruimd door medewerkers. Dat is niet te voorkomen, aldus de supermarkt.

Volgens Albert Heijn kon niet worden verwacht dat medewerkers de vloer de gehele dag onafgebroken inspecteren, en direct vegen of dweilen. Elk risico van een val kan niet worden uitgesloten. Albert Heijn stelde dus dat er geen sprake was van een onrechtmatige gedraging.

Niet fijn voor Albert Heijn
De rechtbank was het eens met de supermarkt dat van haar niet kon worden verwacht dat elk risico van een val wordt uitgesloten. Maar van Albert Heijn mocht wél worden verwacht dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen nam om de val van de klant te voorkomen. In deze kwestie bleek niet dat Albert Heijn dat daadwerkelijk deed.

Albert Heijn verklaarde niet hoe het mogelijk was dat er in het gangpad bij de koeling water en groenteresten op de winkelvloer terechtkwamen zonder dat een van haar medewerkers dat opmerkte. Het door Albert Heijn gegeven voorbeeld van op de grond gevallen bonen was volgens de rechtbank niet gelijk te stellen aan deze situatie: de klant gleed uit in het gangpad bij de koeling als gevolg van een gladde vloer. Een gladde vloer levert een potentieel gevaarlijke situatie op, terwijl klanten van Albert Heijn hier niet steeds op bedacht zijn. De aandacht van winkelend publiek is ook niet in de eerste plaats gericht op de winkelvloer.

De vloer had ofwel meteen schoongemaakt en gedroogd moeten worden, ofwel de supermarkt had veiligheidsmaatregelen moeten treffen door bijvoorbeeld een waarschuwingsbord bij de natte plek te plaatsen. Albert Heijn deed dat niet. Albert Heijn pleegde dan ook een onrechtmatige daad richting de klant, en was aansprakelijk voor de gevolgen van haar val. De rechtbank wees de vordering van de klant toe.

Veiligheidsmaatregelen
Wat uit deze zaak kan worden afgeleid, is dat het van belang is dat je als ondernemer een (veiligheids)protocol hebt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Van belang is uiteraard ook dat de werknemers zich aan het protocol houden. Als ondernemer moet je veiligheidsmaatregelen treffen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Doe je dat niet en er vindt zo’n situatie als hierboven plaats, dan kun je voor hoge kosten komen te staan!

Klik hier voor de uitspraak.

Heb je vragen over aansprakelijkheid? Wil je een (veiligheids)protocol laten opstellen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Door Charlotte van Eeden | juni 6, 2018

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed)…

#5, Vakblad Aannemer, vervangende schadevergoeding.LegalMatters

Waar kan jouw opdrachtgever aanspraak op maken bij gebreken?

Door Charlotte van Eeden | juni 4, 2018

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als een opdrachtgever niet tevreden is over het door jou opgeleverde werk, kan hij in plaats van herstel ook schadevergoeding vorderen. Maar niet zomaar! Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen

Door Charlotte van Eeden | mei 9, 2018

  De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen Voor veel bedrijven zijn de zomermaanden komkommertijd. De meeste werknemers hebben hun vakantieaanvragen dan ook al ingediend. Maar hoe zit het nu ook alweer met de vakantieregels? De meest gestelde vragen èn antwoorden van ondernemers hebben we voor je op een rij gezet. 1. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers?…