Onduidelijke factuur leidt tot vervallen betaalplicht opdrachtgever!

Het is voor ondernemers soms een grote uitdaging om onbetaalde facturen te incasseren. Veel conflicten tussen aannemers en opdrachtgevers ontstaan dan ook door niet-betaalde facturen. Enerzijds heeft een opdrachtgever baat bij een overzichtelijke specificatie, zodat hij grip houdt op de kosten. Maar voor een aannemer is het niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk om alle kosten vooraf te specificeren en/of te begroten. Dat je in een rechtszaak met de juiste facturering vele malen sterker staat, blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Wat speelde zich af?

Niet duidelijk, niet betalen?
In deze zaak stond een aannemersbedrijf tegenover een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever weigerde de openstaande facturen te betalen. De reden was dat de aannemer deze facturen volgens de opdrachtgever onvoldoende specificeerde.

De bouwwerkzaamheden die de aannemer uitvoerde zagen op verschillende onderdelen van een gebouw, waarin verschillende huurders waren gevestigd. Partijen sloten de aannemingsovereenkomst op basis van regiewerk en de aannemer bracht de werkzaamheden per uur in rekening. Wel verzocht de opdrachtgever vanaf het begin van de samenwerking om de facturen onder andere per onderdeel uit te splitsen, zodat hij grip kon houden op de kosten. Zelfs na meerdere verzoeken van de opdrachtgever liet de aannemer na om de facturen op de juiste manier te specificeren.

In de procedure die volgde, waarin de aannemer betaling van de openstaande facturen vorderde, kon de aannemer niet uitleggen waar de facturen precies op zagen. Ook uit de stukken die hij liet zien werd dit niet voldoende duidelijk. De vordering van de aannemer werd daarom afgewezen door de rechter.

Wat dus blijkt, is dat als de gang naar de rechter moet worden gemaakt, niet alleen opdrachtgevers maar óók aannemers baat hebben bij een overzichtelijke en gespecificeerde facturering. Een rechter kan een vordering eventueel pas toewijzen als deze voldoende is onderbouwd. Zorg dan ook dat je het bestaan van een vordering en de omvang daarvan kunt aantonen.

Goede onderbouwing
Hoewel een overzichtelijke en gespecificeerde facturering kan bijdragen aan een succesvolle juridische procedure, is alleen een factuur niet voldoende om een vordering te bewijzen. Het komt voor dat incassoprocedures worden gestart, waarbij de vordering uitsluitend is onderbouwd met de verzonden facturen. Maar als de opdrachtgever de vordering betwist, is een factuur in veel gevallen onvoldoende bewijs. Een factuur is namelijk slechts een eenzijdige rechtshandeling waarmee het bestaan van een overeenkomst niet wordt bewezen.

Naast een factuur kan de vordering het beste worden onderbouwd met een schriftelijk contract, een ondertekende opdrachtbevestiging of met e-mailcorrespondentie waarin de opdracht is bevestigd.

Wat kun je hiervan leren? Voorkom discussie achteraf: maak vooraf goede afspraken, leg deze zorgvuldig vast, documenteer de werkzaamheden en specificeer deze op de factuur.

Klik hier voor de uitspraak.

Heb jij te maken met een opdrachtgever die niet betaalt? Heb je hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail kruijver@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Daisy Kruijver

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Contract taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen

Contract: taalkundige uitleg of toch de bedoeling van partijen?

Door Puk Birnie | september 26, 2018

Het zorgt bij gesloten contracten vaak voor veel problemen: de ene partij die op basis van de overeenkomst iets anders verwachtte dan de andere partij. In de juridische wereld is er daarom door de Hoge Raad al lang geleden een belangrijk toetsingskader in het leven geroepen, namelijk het ‘Haviltex-criterium’. Uit het Haviltex-arrest volgt dat bij…

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering hoe zit dat

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering: hoe zit dat?

Door Puk Birnie | augustus 3, 2018

Onlangs behandelden wij al de uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat een bank niet aansprakelijk is als een rekeninghouder geld naar een verkeerde rekening overboekt. Deze vorm van onverschuldigde betaling valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Op 18 juli 2018 deed de rechtbank Midden-Nederland wederom een uitspraak over de onverschuldigde betaling. Ditmaal met een iets andere…

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | juli 11, 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo.…