Een contract met een arbodienst: heb jij er al één?

Als werkgever heb jij nog tot 1 juli 2018 om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Sinds 1 juli 2017 is deze verplichting namelijk opgenomen in de Arbowet. Op 1 juli 2018 verloopt het geldende overgangsrecht. Dit geldt zowel voor grote als voor kleine bedrijven: er bestaat geen uitzondering. In de praktijk zien wij dat vooral kleinere werkgevers nog geen contract hebben. Wat riskeer je dan eigenlijk, en wat zijn de verplichte onderdelen van zo’n contract?

Het basiscontract
Het basiscontract stelt minimumeisen aan de overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers.

Een basiscontract moet onder andere voldoen aan de volgende vereisten:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
  Deskundige begeleiding bij ziekte. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek.
 • Toegang tot de bedrijfsarts
  Hoe heeft een werknemer toegang tot de bedrijfsarts? Niet alleen moet er geregeld zijn dat een werknemer naar een spreekuur kan in geval van ziekte, maar ook moet de werknemer de bedrijfsarts kunnen consulteren.
 • Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  De RI&E bevordert de gezondheid en veiligheid binnen een organisatie . De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die samenhangen met de gevaren in een bedrijf, en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak.
 • Overleg met OR en preventiemedewerker
  Op welke manier kan de bedrijfsarts overleggen met de preventiemedewerker en OR? Zij moeten nauw kunnen samenwerken.
 • Bezoek aan de werkplek
  De bedrijfsarts moet alle werkplekken in de onderneming kunnen bezoeken.
 • Second opinion
  Wanneer een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, moet de werkgever hem de mogelijkheid bieden om een second opinion te laten uitvoeren door een andere bedrijfsarts;
 • Klachtenprocedure
  Een werknemer moet de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen over de dienstverlening van de bedrijfsarts.
 • Melden beroepsziekten
  Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie
  De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Minimaal deze vereisten moeten zijn opgenomen in het basiscontract. Maar wat gebeurt er als dit niet het geval is?

Boete
Het is mogelijk dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers sancties oplegt wanneer zij niet beschikken over een basiscontract, of wanneer dit contract niet voldoet aan alle vereisten. Wanneer de inspectie voor de eerste keer constateert dat een werkgever geen basiscontract heeft, geldt een boete van maximaal € 1.500,-. Voldoet het basiscontract niet aan de vereisten, dan geldt een boete van maximaal € 750,-. Over het algemeen geeft de inspectie in dat geval wel eerst een waarschuwing. Constateert de inspectie later opnieuw dat de werkgever niet voldoet aan de regelgeving? Dan kan de boete – bij iedere keer dat de inspectie dit constateert – een veelvoud van dit bedrag omvangen.

Ook opletten als je al een contract hebt
Heb je al een basiscontract? Dan is het evengoed verstandig om daar eens in te duiken. Tot 1 juli 2018 geldt namelijk een overgangsrecht. Tot dan heb je de kans om het contract met je arbodienst aan te passen. Voldoet het basiscontract daarna niet, dan riskeer je alsnog (de) boete(s).

Heb jij nog geen basiscontract met een bedrijfsarts of arbodienst? Wil je je huidige contract laten checken? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact op met mij per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…