Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht?

De feiten op een rij
De werknemer werkte sinds 2011 als systeembeheerder bij de werkgever. In het personeelshandboek stonden regels over nevenwerkzaamheden, bedrijfseigendommen en het gebruik van internet. Zo mochten werknemers slechts gebruikmaken van internet als het noodzakelijk was voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Privé-gerelateerd internetgebruik was in principe niet toegestaan.

In zijn vrije tijd hield de werknemer zich bezig met het ‘minen van bitcoins’. In het voorjaar van 2017 installeerde hij een bitcoinmachine in een serverkast van de werkgever. Zo’n bitcoinmachine vergt heel veel stroom. Met de machine kon hij virtueel bitcoins delven via het wifi-netwerk van de werkgever.

Op enig moment ontdekte de werkgever de bitcoinmachine. De volgende dag stelde hij de werknemer op non-actief, en de dag erna ontsloeg hij de werknemer op staande voet. De reden hiervoor was dat de werknemer in strijd handelde met de regels, maar ook dat het bedrijf hierdoor was blootgesteld aan gevaren van buitenaf (virus, hacken en gijzeling). Ook stelde de werkgever dat de werknemer, door onnodig hoge kosten van energieverbruik, diefstal pleegde. Het vertrouwen in de werknemer was onherstelbaar geschaad, aldus de werkgever.

De werknemer was het niet eens met de werkgever, en spande een procedure aan bij de rechter. Hij verzocht niet om vernietiging van het gegeven ontslag, maar wel om toekenning van een aantal vergoedingen.

Het oordeel van de rechter
Feit is dat dat de werknemer een bitcoinmachine in een afgesloten kast in een serverruimte installeerde voor privédoeleinden, en dat zijn werkgever dit niet wist. Maar betekent dit ook dat er een grond is voor het ontslag op staande voet? De rechter bekijkt dit aan de hand van de vier redenen die de werkgever zelf vermeldde in zijn brief.

 1. De werknemer handelde in strijd met de regels.
  Dit vindt de rechter niet aannemelijk. Het nevenwerkzaamhedenbeding gold niet voor situaties als deze. Ook de regels met betrekking tot bedrijfseigendommen en internetgebruik zijn niet overtreden. De werknemer overtrad alleen het artikel waarin staat dat het gebruik van internet slechts is toegestaan als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Maar hierbij merkt de rechter op dat op basis van Europese jurisprudentie geldt dat de werkgever niet het recht heeft het om het privéleven van de werknemer op de werkplek tot nul te reduceren. Dit argument houdt dus geen stand.
 2. Het bedrijf was blootgesteld aan gevaren van buitenaf.
  De rechter oordeelt dat dit argument niet voldoende aannemelijk is gemaakt: “De werknemer heeft uitgelegd dat de bitcoinmachine los van het bedrijfsnetwerk stond en de bedrijfsvoering van [verweerster] niet kon schaden. Het apparaat was weliswaar op het wifinetwerk van [verweerster] aangesloten, maar dit netwerk is door de hardwarematige firewall niet gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk dat operationeel door [verweerster] wordt gebruikt. Het apparaat stond ook niet altijd aan. Dat er concrete gevaren waren zoals dat een bitcoinmachine doelwit zou zijn van hackers is gelet op deze betwisting onvoldoende onderbouwd.”.
 3. De werknemer pleegde diefstal door onnodig hoge energiekosten.
  Ook dit argument veegt de rechter van tafel. In de eerste plaats is niet duidelijk wat de energiekosten waren. De werkgever noemde in de ontslagbrief een ander bedrag dan in het verweerschrift, en de werknemer riep weer iets anders. De werkgever overlegde een overzicht, maar dit was een overzicht van nog geen jaar. Hierdoor was het te voorbarig om uit te gaan van een gemiddeld verbruik per maand dat overschreden zou zijn. Bovendien stond niet vast dat hogere energiekosten uitsluitend aan de bitcoinmachine toegerekend konden worden.
 4. Het vertrouwen in de werknemer was onherstelbaar beschadigd.
  De rechter is het eens met de werkgever dat de werknemer een grens heeft overschreden, met name omdat het installeren van de machine stiekem gebeurde. “Van een systeembeheerder moet je kunnen verwachten dat hij integer en betrouwbaar is en het plaatsen van een bitcoinmachine binnen een bedrijfsomgeving voor eigen gebruik valt daar niet onder”, aldus de rechter. Toch is dit niet voldoende om de werknemer op staande voet te ontslaan. De werknemer heeft altijd naar tevredenheid gefunctioneerd, en ook in deze situatie hebben zijn werkzaamheden er niet onder geleden. Omdat een ontslag op staande voet een ‘ultimum remedium’ moet zijn, acht de rechter dit in deze situatie niet passend.

De vergoedingen waar de werknemer om verzocht wijst de rechter toe.

Zonder de processtukken is het lastig te zeggen, maar het lijkt erop dat de werkgever zijn argumenten beter had kunnen onderbouwen. Zo was het internetprotocol niet aan de rechter voorgelegd en waren de energiekosten en gevaren van buitenaf onvoldoende onderbouwd. Anderzijds was de rechter wellicht anders alsnog van oordeel geweest dat deze situatie geen ontslag op staande voet rechtvaardigde. Dit blijft gissen!

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij een werknemer (op staande voet) ontslaan? Heb je je werknemer op staande voet ontslagen? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Duur parkeerplekje van € 4,20 naar € 300,-!

Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Door Puk Birnie | november 14, 2018

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel…

Jongetje van 9 raakt pink kwijt is school aansprakelijk

Jongetje van 9 raakt pink kwijt: is school aansprakelijk?

Door Puk Birnie | oktober 24, 2018

Op 10 juli 2018 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak tussen de ouders van een jongetje van 9 en een basisschool. Tijdens het buitenspelen verloor het jongetje zijn pink na een ongeluk met een dichtgevallen putdeksel. De ouders vinden dat de school verantwoordelijk is voor het verliezen van de pink van het jongetje.…