Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht?

De feiten op een rij
De werknemer werkte sinds 2011 als systeembeheerder bij de werkgever. In het personeelshandboek stonden regels over nevenwerkzaamheden, bedrijfseigendommen en het gebruik van internet. Zo mochten werknemers slechts gebruikmaken van internet als het noodzakelijk was voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Privé-gerelateerd internetgebruik was in principe niet toegestaan.

In zijn vrije tijd hield de werknemer zich bezig met het ‘minen van bitcoins’. In het voorjaar van 2017 installeerde hij een bitcoinmachine in een serverkast van de werkgever. Zo’n bitcoinmachine vergt heel veel stroom. Met de machine kon hij virtueel bitcoins delven via het wifi-netwerk van de werkgever.

Op enig moment ontdekte de werkgever de bitcoinmachine. De volgende dag stelde hij de werknemer op non-actief, en de dag erna ontsloeg hij de werknemer op staande voet. De reden hiervoor was dat de werknemer in strijd handelde met de regels, maar ook dat het bedrijf hierdoor was blootgesteld aan gevaren van buitenaf (virus, hacken en gijzeling). Ook stelde de werkgever dat de werknemer, door onnodig hoge kosten van energieverbruik, diefstal pleegde. Het vertrouwen in de werknemer was onherstelbaar geschaad, aldus de werkgever.

De werknemer was het niet eens met de werkgever, en spande een procedure aan bij de rechter. Hij verzocht niet om vernietiging van het gegeven ontslag, maar wel om toekenning van een aantal vergoedingen.

Het oordeel van de rechter
Feit is dat dat de werknemer een bitcoinmachine in een afgesloten kast in een serverruimte installeerde voor privédoeleinden, en dat zijn werkgever dit niet wist. Maar betekent dit ook dat er een grond is voor het ontslag op staande voet? De rechter bekijkt dit aan de hand van de vier redenen die de werkgever zelf vermeldde in zijn brief.

 1. De werknemer handelde in strijd met de regels.
  Dit vindt de rechter niet aannemelijk. Het nevenwerkzaamhedenbeding gold niet voor situaties als deze. Ook de regels met betrekking tot bedrijfseigendommen en internetgebruik zijn niet overtreden. De werknemer overtrad alleen het artikel waarin staat dat het gebruik van internet slechts is toegestaan als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Maar hierbij merkt de rechter op dat op basis van Europese jurisprudentie geldt dat de werkgever niet het recht heeft het om het privéleven van de werknemer op de werkplek tot nul te reduceren. Dit argument houdt dus geen stand.
 2. Het bedrijf was blootgesteld aan gevaren van buitenaf.
  De rechter oordeelt dat dit argument niet voldoende aannemelijk is gemaakt: “De werknemer heeft uitgelegd dat de bitcoinmachine los van het bedrijfsnetwerk stond en de bedrijfsvoering van [verweerster] niet kon schaden. Het apparaat was weliswaar op het wifinetwerk van [verweerster] aangesloten, maar dit netwerk is door de hardwarematige firewall niet gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk dat operationeel door [verweerster] wordt gebruikt. Het apparaat stond ook niet altijd aan. Dat er concrete gevaren waren zoals dat een bitcoinmachine doelwit zou zijn van hackers is gelet op deze betwisting onvoldoende onderbouwd.”.
 3. De werknemer pleegde diefstal door onnodig hoge energiekosten.
  Ook dit argument veegt de rechter van tafel. In de eerste plaats is niet duidelijk wat de energiekosten waren. De werkgever noemde in de ontslagbrief een ander bedrag dan in het verweerschrift, en de werknemer riep weer iets anders. De werkgever overlegde een overzicht, maar dit was een overzicht van nog geen jaar. Hierdoor was het te voorbarig om uit te gaan van een gemiddeld verbruik per maand dat overschreden zou zijn. Bovendien stond niet vast dat hogere energiekosten uitsluitend aan de bitcoinmachine toegerekend konden worden.
 4. Het vertrouwen in de werknemer was onherstelbaar beschadigd.
  De rechter is het eens met de werkgever dat de werknemer een grens heeft overschreden, met name omdat het installeren van de machine stiekem gebeurde. “Van een systeembeheerder moet je kunnen verwachten dat hij integer en betrouwbaar is en het plaatsen van een bitcoinmachine binnen een bedrijfsomgeving voor eigen gebruik valt daar niet onder”, aldus de rechter. Toch is dit niet voldoende om de werknemer op staande voet te ontslaan. De werknemer heeft altijd naar tevredenheid gefunctioneerd, en ook in deze situatie hebben zijn werkzaamheden er niet onder geleden. Omdat een ontslag op staande voet een ‘ultimum remedium’ moet zijn, acht de rechter dit in deze situatie niet passend.

De vergoedingen waar de werknemer om verzocht wijst de rechter toe.

Zonder de processtukken is het lastig te zeggen, maar het lijkt erop dat de werkgever zijn argumenten beter had kunnen onderbouwen. Zo was het internetprotocol niet aan de rechter voorgelegd en waren de energiekosten en gevaren van buitenaf onvoldoende onderbouwd. Anderzijds was de rechter wellicht anders alsnog van oordeel geweest dat deze situatie geen ontslag op staande voet rechtvaardigde. Dit blijft gissen!

Klik hier voor de uitspraak.

Wil jij een werknemer (op staande voet) ontslaan? Heb je je werknemer op staande voet ontslagen? Of heb je vragen over dit artikel, of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…