Investeren in bitcoins: niet alleen maar rozengeur en maneschijn

De waarde van de Bitcoin is op dit moment € 6.741, -. Het ‘minen’ van bitcoins – uitleg volgt nog – vergt veel computervermogen, maar degene die dit doet, de ‘miner’, wordt hiervoor dan ook beloond in bitcoins. Nu het minen zoveel computervermogen vergt is het voor particulieren haast onmogelijk om te minen. Koinz Trading B.V. dacht hier handig op in te spelen door de eerste ‘mining farm’ in Europa te beginnen voor particulieren. Onze civielrechtjurist Lennert Salomé legt uit wat er misging.

Blockchaintechnologie
De technologie achter de bitcoin wordt ‘blockchain’ genoemd. Deze technologie werkt als volgt. Indien persoon A een bitcoin verkoopt aan persoon B, moet hij de hash (uniek digitale vingerafdruk) van de vorige transactie en de public key van persoon B ondertekenen. De transactie wordt naar alle miners (ook wel ‘nodes’ genoemd) in het netwerk gestuurd. Elke miner verzamelt transacties in een block.

Op het block moet een tijdstempel worden gezet voordat de miner het block naar de andere miners stuurt ter controle. De miner dient hiervoor een ‘proof-of-work’ te vinden. Deze proof-of-work bestaat uit een ingewikkelde rekenpuzzel die veel vermogen (en dus ook stroom) van de computer vraagt. Maar indien de miner een proof-of -work vindt, wordt hij rijkelijk beloond met op dit moment 12,5 bitcoin. Dit bedraagt dus € 84.262,50.

Hoewel het misschien simpel klinkt lijkt dit eigenlijk meer op een loterij, nu álle miners op zoek zijn naar de oplossing van de rekenpuzzel. Hoe meer computers naar proof-of-work minen, hoe moeilijker het wordt om de puzzel op te lossen. De moeilijkheidsgraad gaat dan namelijk omhoog. Zodra een miner proof-of-work vindt stuurt hij het block naar de ander miners in het netwerk ter controle. Gaat de meerderheid van de miners akkoord, dan voegen zij het block aan hun blockchain (feitelijk dus het kasboek).

Koinz Trading B.V.
Terug naar Koinz Trading B.V. (hierna: Koinz Trading). Zij dacht hier dus handig op in te spelen. Ze verkocht mining computers aan particuliere investeerders voor € 6.100,- en beheerde deze voor € 23,- per maand op grond van een servicecontract voor 12 maanden.

Nadat de CEO van Koinz Trading in de Volkskrant een interview gaf stroomden de particuliere investeerders toe in de zomer van 2017. Koinz Trading vermeldt op haar website dat men bij het kopen van meerdere computers al 0,43 bitcoin per maand kan verdienen. Gelet op de toenmalige koers zou dit dus maandelijks € 167.700,- opleveren. De aanschaf van 2 computers zou binnen 7 maanden terug zijn verdiend. De investeerders zouden op 1 september 2017 hun eerste bitcoins ontvangen, wat met de alsmaar stijgende koers van de bitcoin natuurlijk zéér aantrekkelijk was.

Maar in november 2017 zagen de investeerders nog steeds geen bitcoin. Eerst kwam dit volgens Koinz Trading omdat een Chinese server de geminde bitcoins afwikkelde en China de handel in bitcoins verbood, waar mining dan niet onder zou vallen. Er moest eerst wel een controle plaatsvinden door China en deze controle liep vertraging op. Later berichtte Koinz Trading dat de uitkeringen van september en oktober niet plaatsvonden door fraude van één van de medewerkers van de poolserver. Uiteindelijk is er is nooit enige uitkering gedaan aan de investeerders. Koinz Trading is op 14 februari 2018 failliet verklaard.

Gouden bergen
De investeerders waren waarschijnlijk verblind door de gouden bergen die de CEO van Koinz Trading beloofde. Nu kunnen zij waarschijnlijk fluiten naar hun geld. Het is maar zeer de vraag of Koinz Trading ooit de mining computers aangeschafte, en of zij ook maar over enige activa beschikt(e). Waarschijnlijk verschaffen de eerste faillissementsverslagen hier meer duidelijkheid over.

Les 1 bij het aanschaffen van een product is altijd: weet wat je koopt en van wie je het koopt. De blockchaintechnologie had in de situatie van Koinz Trading waarschijnlijk veel problemen kunnen voorkomen, omdat een block met transacties pas wordt toegevoegd aan de blockchain als er overeenstemming is tussen een meerderheid van de miners.

Als de aan- en verkoop van mining computers in de blockchain was vastgelegd, zou uit de blockchain (het kasboek) onomstotelijk blijken of Koinz Trading beschikte over (voldoende) mining computers, en of zij beschikkingsbevoegd was om deze te verkopen of bijvoorbeeld alleen een licentie tot het gebruik te verstrekken.

Zo ver is het nog niet. Het is daarom altijd van belang om bepaalde zaken te controleren:

  1. Controleer de Kamer van Koophandel voor het uittreksel, maar ook eventuele jaarafrekeningen en concernrelaties. Zo kom je achter de feitelijke bestuurders van verkoper en/of de verkoper wel bevoegd is om te verkopen wat hij aanbiedt;
  2. Weet wat jij koopt en leg dit vast. Denk bijvoorbeeld aan het serienummer van de computer/hardware, zodat jouw eigendom identificeerbaar is;
  3. Leg alle voorwaarden duidelijk vast in een overeenkomst;
  4. Indien het geleverde wordt beheerd door verkoper op locatie, vraag om een inspectie en neem een recht op in de overeenkomst tot het houden van een jaarlijkse inspectie/audit;
  5. Win altijd juridisch advies in voor het aangaan van een overeenkomst.

Wil jij een goede overeenkomst laten opstellen? Heb je vragen over een bestaande overeenkomst? Of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail salome@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lennert Salome

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…