Niet trouwen, toch betalen: hoe zit dat?

Al vaker is in onze artikelen het belang van goede algemene voorwaarden benadrukt. Ook in deze zaak speelden de algemene voorwaarden weer een grote rol. Een bruidegom moest de feestlocatie voor zijn huwelijk afzeggen, omdat zijn aanstaande bruid niet meer met hem wilde trouwen. De feestlocatie wilde alsnog geld zien. Wie kreeg er gelijk?

De feiten
Het stel wilde hun bruiloft vieren bij M&M Plaza. M&M Plaza beschikte over verschillende zalen en kon ook de aankleding van de zaal, de drank, het eten, de bediening en de beveiliging verzorgen.

Op 15 april 2015 spraken partijen met elkaar af dat de bruiloft gevierd zou worden in een bepaalde zaal en dat ook de aankleding van de zaal, horecadiensten en beveiliging bij de prijs was inbegrepen. Het bruidspaar zou voor honderd personen in totaal een bedrag van € 5.250,- betalen.

De algemene voorwaarden van M&M Plaza waren op de overeenkomst van toepassing. Deze algemene voorwaarden bevatten een beding op grond waarvan een partij bij annulering alsnog verplicht was om 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. In ieder geval moest een waarborgsom van minstens € 2.500,00 worden betaald.

Ook was een beding opgenomen dat voorzag in de betaling van deze waarborgsom. De waarborgsom werd door M&M Plaza in rekening gebracht als ‘Een verplichte voorwaarde voor de acceptatie van een reservering en/of boeking, alsmede voorwaardelijk voor het aangaan van een overeenkomst voor de levering van producten en diensten door M&M Plaza.’. In tegenstelling tot wat was overeengekomen in de voorwaarden hoefde het bruidspaar in spe geen waarborgsom – of ander bedrag – aan M&M Plaza te betalen vóór het aangaan van de overeenkomst.

Helaas pindakaas
Op 20 april 2015 annuleerde de aspirant bruidegom de overeenkomst als volgt: ‘Tot mijn spijt moet ik de trouwerij van 8 augustus wat we hebben besproken op woensdag 16 april cancelen, want de vrouw heeft het op het laatste moment aangegeven dat ze niet met me wilde trouwen en dat ik niet de juiste persoon voor haar was door omstandigheden. Ik had graag de trouwerij bij jou willen houden, want de locatie was voor mij mooi, maar helaas voor mij. Ik hoop dat je hier begrip voor hebt.’.

M&M Plaza vorderde via de rechter een bedrag van € 2.625,- van het ex-bruidspaar: 50% van de overeengekomen prijs in de overeenkomst. De kantonrechter wees de vordering af. De rechtbank oordeelde dat de algemene voorwaarden ‘onredelijk bezwarend’ waren, zodat het beding over de kosten bij annulering buiten toepassing moest worden gelaten. In hoger beroep vorderde M&M Plaza dan ook alleen de daadwerkelijk door haar geleden schade, als gevolg van het annuleren van het feest door het ex-bruidspaar.

M&M Plaza stelde dat de daadwerkelijke schade gelijk was aan € 3.381,42: het bedrag van de waarborgsom in deze kwestie. Maar omdat partijen overeenkwamen dat het bruidspaar geen waarborgsom hoefde te voldoen, en de overeenkomst dus niet was aangegaan onder de voorwaarde van betaling van een waarborgsom, kon M&M Plaza de waarborgsom niet vorderen.

Als een partij haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, is zij in beginsel gehouden om de schade die de andere partij lijdt te vergoeden. Wat in deze kwestie wel duidelijk was, was dat het ex-bruidspaar de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakwam. Zij vierden hun bruidsfeest immers niet meer (bij M&M Plaza). Dit leidde ertoe dat zij de geleden schade van M&M Plaza moesten vergoeden. Maar wat was de omvang van de schade van M&M Plaza als gevolg van het ‘niet nakomen’ door het bruidspaar?

Wat was de schade?
M&M Plaza onderbouwde de schade met een beroep op het bedrag dat zij gewoonlijk aan anderen in rekening bracht voor het verhuren van de zaal: € 1.700,00. M&M Plaza onderbouwde dit met twee andere vergelijkbare overeenkomsten. Maar deze overeenkomsten waren voor driehonderd personen, terwijl de overeenkomst met het ex-bruidspaar slechts ging om honderd personen. De gederfde inkomsten van M&M Plaza werden in hoger beroep daarom vastgesteld op een derde van € 1.700,00: € 566,67. Het ex-bruidspaar moest daarom uiteindelijk een bedrag van € 566,67 aan M&M Plaza betalen.

Uit deze uitspraak blijkt dat M&M Plaza zichzelf in de vingers sneed door haar eigen algemene voorwaarden niet na te leven. Als zij dit namelijk wel had gedaan, had het bruidspaar (vóór het aangaan van de overeenkomst) een waarborgsom van € 3.381,42 betaald. Nu dit niet gebeurde, moest M&M Plaza haar vordering op een andere manier onderbouwen. Hierdoor heeft het ex-bruidspaar slechts een bedrag van € 566,67 moeten terugbetalen: iets meer dan een zesde van € 3.381,42.

Heb jij nog geen algemene voorwaarden? Of twijfel je over bepalingen in je algemene voorwaarden? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Door Charlotte van Eeden | juni 6, 2018

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed)…

#5, Vakblad Aannemer, vervangende schadevergoeding.LegalMatters

Waar kan jouw opdrachtgever aanspraak op maken bij gebreken?

Door Charlotte van Eeden | juni 4, 2018

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als een opdrachtgever niet tevreden is over het door jou opgeleverde werk, kan hij in plaats van herstel ook schadevergoeding vorderen. Maar niet zomaar! Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen

Door Charlotte van Eeden | mei 9, 2018

  De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen Voor veel bedrijven zijn de zomermaanden komkommertijd. De meeste werknemers hebben hun vakantieaanvragen dan ook al ingediend. Maar hoe zit het nu ook alweer met de vakantieregels? De meest gestelde vragen èn antwoorden van ondernemers hebben we voor je op een rij gezet. 1. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers?…