Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum kocht. Dit keer is het ontslag op staande voet niet terecht. Waarom is dit zo?
Werkneemster op staande voet ontslagen rechter legt ICI PARIS over de knie
Dit gebeurde er
Een jonge werkneemster was sinds 2014 in dienst bij ICI PARIS XL. Op 20 mei 2017 kocht haar broer een parfum bij haar in de winkel. Zij heeft hem naar aanleiding hiervan proefjes en gifts meegegeven. Volgens de werkgever vertegenwoordigden deze proefjes een waarde van € 70,00. Vijf dagen later, op 25 mei 2017, werd de werkneemster telefonisch op staande voet ontslagen. Weer vijf dagen later bevestigde ICI PARIS XL dit schriftelijk aan haar. Nadat de werkneemster schriftelijk protesteerde tegen dit ontslag op staande voet, spande zij een procedure aan bij de rechtbank. Zij eiste vernietiging van het ontslag op staande voet, doorbetaling van het (achterstallig) loon en wedertewerkstelling. Zij wilde dus weer gewoon aan de slag bij ICI PARIS XL.

Zijn de regels glashelder?
Net als in de ‘Kruidvatzaak’ keek de rechter bij het beoordelen van de zaak weer eerst naar wat in de bedrijfsregels staat. In het reglement van ICI PARIS XL staan verschillende regels over het weggeven van proefjes en gifts. Verder is opgenomen:

  • Aan het niet naleven van bovenstaande regels en bepalingen zullen passende disciplinaire maatregelen verbonden worden.’;
  • Het op persoonlijke titel verhandelen van testers of incentives is niet toegestaan. Het niet naleven van deze regel kan worden beschouwd als dringende reden voor ontslag op staande voet.’.

Ook stuurde de werkgever nog een WhatsAppbericht aan alle werknemers, met een nadere uitleg over de bedrijfsregels. De werkneemster ontving dit bericht slechts voor een deel.

Zorg voor duidelijkheid
De rechter oordeelde dat er enerzijds een reglement was waarin regels waren opgenomen, maar dat er anderzijds ook nog veel onduidelijkheid was over de regels. De werkgever stuurde immers niet voor niets nog ter verduidelijking een WhatsAppbericht aan de werknemers. De rechter vond daarom dat de werkgever de regels niet goed kenbaar had gemaakt. Ook bleek niet dat de werkgever de regels strikt handhaafde. Tot slot oordeelde de rechter dat dat de werkgever alleen bij ‘Het op persoonlijke titel verhandelen van testers of incentives’ aangaf dat niet-naleving hiervan kon leiden tot een ontslag op staande voet. Hiervan was geen sprake in deze zaak, waardoor een ontslag op staande voet volgens de rechter niet aan de orde kon zijn. Kortom: de rechter oordeelde dat de werkgever nog niet goed genoeg had verduidelijkt welk gedrag viel onder het ‘zero tolerance’-beleid, en welk gedrag niet. Dit leidde ertoe dat de rechter de vorderingen van de werkneemster toewees.

De tegeneis van ICI PARIS XL, die inhield dat het dienstverband met de werkneemster tóch moest worden beëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werkneemster, wees de rechter af. Dit kan alleen toegewezen worden als er sprake is van redelijke grond hiervoor, en als herplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort. Omdat de regels niet duidelijk genoeg waren, oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een redelijke grond voor ontbinding. Daarnaast kon de werkneemster herplaatst worden in een ander filiaal van ICI PARIS XL.

Wat kun je hier als werkgever van leren?
In de Kruidvatzaak is het ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven, en in deze zaak niet. Het grootste verschil tussen deze twee zaken is de duidelijkheid van de bedrijfsregels.

In de Kruidvatzaak was helder aangegeven dat het meenemen van gratis artikelen werd aangemerkt als diefstal, en dat diefstal een dringende reden voor ontslag op staande voet was. Bovendien beschikte de werkneemster over deze gedragsregels, of kon hier in ieder geval bekend mee zijn.

In de ICI PARIS XL-zaak daarentegen waren de bedrijfsregels niet duidelijk genoeg. Een WhatsAppbericht, waarin nog één en ander werd verduidelijkt, ontving de werkneemster maar voor een deel. Bovendien bleek niet uit de regels dat het weggeven van proefjes en gifts zou leiden tot een ontslag op staande voet.

Zo zie je maar hoe belangrijk het is om een compleet en duidelijk personeelshandboek te hebben, waaruit ondubbelzinnig blijkt wat voor gevolgen bepaalde handelingen hebben.

Klik hier voor de ICI PARIS XL-uitspraak.

Beschik jij nog niet over een personeelshandboek, of twijfel je over de inhoud van je bestaande personeelshandboek? Klik dan op de knop hieronder. Hier vind je meer informatie over het laten opstellen van een nieuw personeelshandboek, of over het reviewen van je huidige personeelshandboek.

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!