Géén schriftelijke bevestiging bij de aanzegverplichting: mag dat?

De aanzegverplichting: voor veel werkgevers een verschrikkelijke regeling. Niet alleen leidt het tot extra administratie, het kan ook nog eens zorgen voor een boete die aan de werknemer betaald moet worden wanneer je niet voldoet aan de wettelijke eisen. Maar let op: uit twee uitspraken uit 2017 blijkt dat die boete niet altijd verschuldigd is. Wat is er gebeurd?
Géén schriftelijke bevestiging bij de aanzegverplichting mag dat
De aanzegverplichting: wat zegt de wet?
De wet bepaalt dat een werkgever een werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet moet ook worden vermeld onder welke voorwaarden dit plaatsvindt.

Voldoe je hier niet aan, dan kan een werknemer aanspraak maken op de aanzegboete. Deze boete is gelijk aan het bedrag van één maandsalaris, of een bedrag naar rato daarvan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer twee weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst pas aan de aanzegverplichting is voldaan. De boete is zelfs verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst gewoon wordt verlengd, maar niet aan de verplichting is voldaan . Klik hier en hier voor onze eerdere blogs over de aanzegverplichting.

Niet voldaan aan de aanzegverplichting, toch geen boete
Zowel de rechtbank Noord-Holland als de rechtbank Zeeland-West-Brabant bogen zich onlangs over een situatie waarin de werkgever weliswaar had aangezegd, maar niet schriftelijk. Aan het wettelijke schriftelijkheidsvereiste was dus niet voldaan.

In de zaak die voorkwam bij de rechtbank Noord-Holland was mondeling aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet werd verlengd. Uit WhatsAppberichten bleek dat er wél over de afwikkeling van het dienstverband was gecorrespondeerd, en dat de werknemer wel degelijk op de hoogte was van het einde van het dienstverband.

Ook in de zaak die werd behandeld door de rechtbank Zeeland-West-Brabant ontkende de werknemer niet dat er ruim van tevoren was gesproken over de verlenging van de arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk was het de werknemer zelf die besloot dat hij de arbeidsrelatie niet wilde voortzetten, waarna hij de aanzegboete vorderde.

Duidelijkheid staat voorop
Beide rechters grijpen terug naar de wetsgeschiedenis.  Hieruit blijkt dat de wetgever de eis van de schriftelijke aanzegging stelt ter bescherming van de werknemer. De werknemer moet bij het niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst tijdig de mogelijkheid hebben om te zoeken naar ander werk. Het doel van de wettelijke bepaling is het verschaffen van duidelijkheid aan de werknemer.

In beide gevallen kon de betreffende werkgever aantonen dat hij de arbeidsovereenkomst mondeling had aangezegd, en dit werd ook niet ontkend door de werknemers. Met de wetsgeschiedenis in het achterhoofd kwamen de rechters tot de conclusie dat het, gegeven de omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om de werkgever te veroordelen tot het betalen van de gevorderde boete. Er was immers duidelijkheid verschaft aan de werknemers: zij wisten of hun arbeidsovereenkomst wel of niet werd verlengd. Dat dit niet formeel was bevestigd, achtte de rechter van ondergeschikt belang.

Conclusie
Het blijft belangrijk om alle regels rondom de aanzegverplichting te volgen. Samengevat moet een werkgever dus één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk bevestigen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Als dit wel het geval is moeten daarbij de voorwaarden worden vermeld. Ben je vergeten schriftelijk te bevestigen, lijkt er – gezien deze uitspraken – geen man overboord. In deze specifieke gevallen kon de werkgever immers teruggrijpen op de WhatsAppgeschiedenis en op het feit dat de werknemer zelf de arbeidsrelatie wilde beëindigen. Maar het risico dat je tóch de boete moet betalen blijft altijd bestaan.

Wil je weten of jij verplicht bent de aanzegboete te betalen? Of wil je dit voorkomen, en je laten adviseren over de aanzegverplichting?  Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Leonie Rodenburg

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…