Géén schriftelijke bevestiging bij de aanzegverplichting: mag dat?

De aanzegverplichting: voor veel werkgevers een verschrikkelijke regeling. Niet alleen leidt het tot extra administratie, het kan ook nog eens zorgen voor een boete die aan de werknemer betaald moet worden wanneer je niet voldoet aan de wettelijke eisen. Maar let op: uit twee uitspraken uit 2017 blijkt dat die boete niet altijd verschuldigd is. Wat is er gebeurd?
Géén schriftelijke bevestiging bij de aanzegverplichting mag dat
De aanzegverplichting: wat zegt de wet?
De wet bepaalt dat een werkgever een werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet moet ook worden vermeld onder welke voorwaarden dit plaatsvindt.

Voldoe je hier niet aan, dan kan een werknemer aanspraak maken op de aanzegboete. Deze boete is gelijk aan het bedrag van één maandsalaris, of een bedrag naar rato daarvan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer twee weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst pas aan de aanzegverplichting is voldaan. De boete is zelfs verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst gewoon wordt verlengd, maar niet aan de verplichting is voldaan . Klik hier en hier voor onze eerdere blogs over de aanzegverplichting.

Niet voldaan aan de aanzegverplichting, toch geen boete
Zowel de rechtbank Noord-Holland als de rechtbank Zeeland-West-Brabant bogen zich onlangs over een situatie waarin de werkgever weliswaar had aangezegd, maar niet schriftelijk. Aan het wettelijke schriftelijkheidsvereiste was dus niet voldaan.

In de zaak die voorkwam bij de rechtbank Noord-Holland was mondeling aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet werd verlengd. Uit WhatsAppberichten bleek dat er wél over de afwikkeling van het dienstverband was gecorrespondeerd, en dat de werknemer wel degelijk op de hoogte was van het einde van het dienstverband.

Ook in de zaak die werd behandeld door de rechtbank Zeeland-West-Brabant ontkende de werknemer niet dat er ruim van tevoren was gesproken over de verlenging van de arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk was het de werknemer zelf die besloot dat hij de arbeidsrelatie niet wilde voortzetten, waarna hij de aanzegboete vorderde.

Duidelijkheid staat voorop
Beide rechters grijpen terug naar de wetsgeschiedenis.  Hieruit blijkt dat de wetgever de eis van de schriftelijke aanzegging stelt ter bescherming van de werknemer. De werknemer moet bij het niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst tijdig de mogelijkheid hebben om te zoeken naar ander werk. Het doel van de wettelijke bepaling is het verschaffen van duidelijkheid aan de werknemer.

In beide gevallen kon de betreffende werkgever aantonen dat hij de arbeidsovereenkomst mondeling had aangezegd, en dit werd ook niet ontkend door de werknemers. Met de wetsgeschiedenis in het achterhoofd kwamen de rechters tot de conclusie dat het, gegeven de omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om de werkgever te veroordelen tot het betalen van de gevorderde boete. Er was immers duidelijkheid verschaft aan de werknemers: zij wisten of hun arbeidsovereenkomst wel of niet werd verlengd. Dat dit niet formeel was bevestigd, achtte de rechter van ondergeschikt belang.

Conclusie
Het blijft belangrijk om alle regels rondom de aanzegverplichting te volgen. Samengevat moet een werkgever dus één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk bevestigen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Als dit wel het geval is moeten daarbij de voorwaarden worden vermeld. Ben je vergeten schriftelijk te bevestigen, lijkt er – gezien deze uitspraken – geen man overboord. In deze specifieke gevallen kon de werkgever immers teruggrijpen op de WhatsAppgeschiedenis en op het feit dat de werknemer zelf de arbeidsrelatie wilde beëindigen. Maar het risico dat je tóch de boete moet betalen blijft altijd bestaan.

Wil je weten of jij verplicht bent de aanzegboete te betalen? Of wil je dit voorkomen, en je laten adviseren over de aanzegverplichting?  Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Leonie Rodenburg

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Door Charlotte van Eeden | juni 6, 2018

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed)…

#5, Vakblad Aannemer, vervangende schadevergoeding.LegalMatters

Waar kan jouw opdrachtgever aanspraak op maken bij gebreken?

Door Charlotte van Eeden | juni 4, 2018

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als een opdrachtgever niet tevreden is over het door jou opgeleverde werk, kan hij in plaats van herstel ook schadevergoeding vorderen. Maar niet zomaar! Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen

Door Charlotte van Eeden | mei 9, 2018

  De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen Voor veel bedrijven zijn de zomermaanden komkommertijd. De meeste werknemers hebben hun vakantieaanvragen dan ook al ingediend. Maar hoe zit het nu ook alweer met de vakantieregels? De meest gestelde vragen èn antwoorden van ondernemers hebben we voor je op een rij gezet. 1. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers?…