Géén schriftelijke bevestiging bij de aanzegverplichting: mag dat?

De aanzegverplichting: voor veel werkgevers een verschrikkelijke regeling. Niet alleen leidt het tot extra administratie, het kan ook nog eens zorgen voor een boete die aan de werknemer betaald moet worden wanneer je niet voldoet aan de wettelijke eisen. Maar let op: uit twee uitspraken uit 2017 blijkt dat die boete niet altijd verschuldigd is. Wat is er gebeurd?
Géén schriftelijke bevestiging bij de aanzegverplichting mag dat
De aanzegverplichting: wat zegt de wet?
De wet bepaalt dat een werkgever een werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet moet ook worden vermeld onder welke voorwaarden dit plaatsvindt.

Voldoe je hier niet aan, dan kan een werknemer aanspraak maken op de aanzegboete. Deze boete is gelijk aan het bedrag van één maandsalaris, of een bedrag naar rato daarvan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer twee weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst pas aan de aanzegverplichting is voldaan. De boete is zelfs verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst gewoon wordt verlengd, maar niet aan de verplichting is voldaan . Klik hier en hier voor onze eerdere blogs over de aanzegverplichting.

Niet voldaan aan de aanzegverplichting, toch geen boete
Zowel de rechtbank Noord-Holland als de rechtbank Zeeland-West-Brabant bogen zich onlangs over een situatie waarin de werkgever weliswaar had aangezegd, maar niet schriftelijk. Aan het wettelijke schriftelijkheidsvereiste was dus niet voldaan.

In de zaak die voorkwam bij de rechtbank Noord-Holland was mondeling aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet werd verlengd. Uit WhatsAppberichten bleek dat er wél over de afwikkeling van het dienstverband was gecorrespondeerd, en dat de werknemer wel degelijk op de hoogte was van het einde van het dienstverband.

Ook in de zaak die werd behandeld door de rechtbank Zeeland-West-Brabant ontkende de werknemer niet dat er ruim van tevoren was gesproken over de verlenging van de arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk was het de werknemer zelf die besloot dat hij de arbeidsrelatie niet wilde voortzetten, waarna hij de aanzegboete vorderde.

Duidelijkheid staat voorop
Beide rechters grijpen terug naar de wetsgeschiedenis.  Hieruit blijkt dat de wetgever de eis van de schriftelijke aanzegging stelt ter bescherming van de werknemer. De werknemer moet bij het niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst tijdig de mogelijkheid hebben om te zoeken naar ander werk. Het doel van de wettelijke bepaling is het verschaffen van duidelijkheid aan de werknemer.

In beide gevallen kon de betreffende werkgever aantonen dat hij de arbeidsovereenkomst mondeling had aangezegd, en dit werd ook niet ontkend door de werknemers. Met de wetsgeschiedenis in het achterhoofd kwamen de rechters tot de conclusie dat het, gegeven de omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om de werkgever te veroordelen tot het betalen van de gevorderde boete. Er was immers duidelijkheid verschaft aan de werknemers: zij wisten of hun arbeidsovereenkomst wel of niet werd verlengd. Dat dit niet formeel was bevestigd, achtte de rechter van ondergeschikt belang.

Conclusie
Het blijft belangrijk om alle regels rondom de aanzegverplichting te volgen. Samengevat moet een werkgever dus één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk bevestigen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Als dit wel het geval is moeten daarbij de voorwaarden worden vermeld. Ben je vergeten schriftelijk te bevestigen, lijkt er – gezien deze uitspraken – geen man overboord. In deze specifieke gevallen kon de werkgever immers teruggrijpen op de WhatsAppgeschiedenis en op het feit dat de werknemer zelf de arbeidsrelatie wilde beëindigen. Maar het risico dat je tóch de boete moet betalen blijft altijd bestaan.

Wil je weten of jij verplicht bent de aanzegboete te betalen? Of wil je dit voorkomen, en je laten adviseren over de aanzegverplichting?  Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…