Thuiswerken tijdens extreme weersomstandigheden: mag dat?

We hebben code oranje en zelfs code rood deze winter al een aantal keer voorbij zien komen.  Vorige week was er nog sprake van een hevige westerstorm. Slechte weersomstandigheden gaan bijna altijd gepaard met moeilijkheden op de weg en op het spoor. Als werkgever word je geconfronteerd met werknemers die niet of nauwelijks op het werk kunnen komen. Tijdens de sneeuwstorm in december 2017 riep Rijkswaterstaat op om niet de weg op te gaan en adviseerde de NS om zo vroeg mogelijk de trein naar huis te nemen. Wat betekenen deze adviezen voor jou als werkgever? Moet je als werkgever altijd toestaan dat een werknemer thuisblijft of eerder naar huis vertrekt?
Thuiswerken tijdens extreme weersomstandigheden mag dat
Geen wettelijke grond voor thuiswerken
In de praktijk werken werknemers vaak thuis als het voor hen onmogelijk is naar de werkplek af te reizen. Voor zowel werknemer als werkgever is dit in veel gevallen een goede oplossing, aangezien de werknemer de werkzaamheden dan toch kan verrichten. Zeker wanneer er met grote regelmaat binnen jouw onderneming thuis wordt gewerkt, leidt dit waarschijnlijk niet tot problemen.

Er bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken. Een werknemer kan niet zomaar zelf beslissen dat hij niet naar kantoor gaat of veel eerder naar huis gaat. Werkgever en werknemer moeten in een code oranje of rood-situatie dus met elkaar in overleg treden en afspreken dat er thuis wordt gewerkt. Als je deze afspraak niet maakt, kan een werknemer niet zomaar thuis werken.

Een werknemer heeft (op grond van de Wet Flexibel Werken) overigens wel het recht om een verzoek in te dienen bij de werkgever om zijn werkzaamheden (deels) thuis te verrichten. Als werkgever moet je dit verzoek serieus overwegen en hierover in overleg treden met je werknemer. Je mag het verzoek afwijzen, maar wel gemotiveerd.

Thuiswerken onmogelijk
Niet in ieder beroep en bedrijf is thuiswerken mogelijk of gebruikelijk. Denk aan leerkrachten, artsen of chauffeurs. Maar wat als deze werknemers, die niet thuis kunnen werken, geen werk verrichten omdat zij de werkplek niet kunnen bereiken? Hebben deze werknemers recht op loon?

Dat hangt ervan af. Het kan zijn dat in een cao of personeelsreglement regels zijn opgenomen voor dergelijke situaties. Als dat niet het geval is, dan moet gekeken worden naar de risicosfeer waarin de oorzaak voor het niet-werken ligt. Als een werknemer geen arbeid verricht om redenen die in zijn risicosfeer liggen, heeft hij geen recht op loon.

Dat de werknemer op zijn werk komt, is in beginsel zijn eigen verantwoordelijkheid. Mocht de werknemer door de weersomstandigheden niet in staat zijn de werkplek te bereiken en daarom het werk niet verrichten, kan gesteld worden dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dan is er dus geen recht op doorbetaling van loon.

Goed werkgeverschap
Maar: uit hoofde van het goed werkgeverschap wordt wel van de werkgever verwacht dat hij met de werknemer meedenkt en zoekt naar een oplossing. Misschien zijn er taken te bedenken die de werknemer wel vanuit huis kan doen of kan de werknemer de gemiste uren op een ander moment inhalen.

Je kunt de werknemer niet verplichten een vrije dag op te nemen. Zeker niet wanneer er duidelijk sprake is van overmacht en de werknemer er alles aan gedaan heeft om op het werk te verschijnen.

Overleg en duidelijke regels
Het is dus van groot belang om in overleg te treden met de werknemer en een duidelijk protocol te hanteren. Spreek bijvoorbeeld af dat de werknemer altijd direct contact opneemt met de leidinggevende als blijkt dat hij niet op het werk kan komen. Zo voorkom je dat de werknemer op eigen houtje beslist wat hij in dat geval doet en kun je vaststellen of de werknemer het nodig heeft gedaan om toch naar het werk te komen. Daarnaast is het aan te bevelen duidelijke afspraken te maken over thuiswerken. In geval van code rood, maar ook in het algemeen.

Wil je weten of jouw werknemer thuis mag werken? Of wil je gedoe voorkomen en een goed protocol laten opstellen?  Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail mooij@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Jolien Mooij

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Door Charlotte van Eeden | juni 6, 2018

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed)…

#5, Vakblad Aannemer, vervangende schadevergoeding.LegalMatters

Waar kan jouw opdrachtgever aanspraak op maken bij gebreken?

Door Charlotte van Eeden | juni 4, 2018

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als een opdrachtgever niet tevreden is over het door jou opgeleverde werk, kan hij in plaats van herstel ook schadevergoeding vorderen. Maar niet zomaar! Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen

Door Charlotte van Eeden | mei 9, 2018

  De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen Voor veel bedrijven zijn de zomermaanden komkommertijd. De meeste werknemers hebben hun vakantieaanvragen dan ook al ingediend. Maar hoe zit het nu ook alweer met de vakantieregels? De meest gestelde vragen èn antwoorden van ondernemers hebben we voor je op een rij gezet. 1. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers?…