Thuiswerken tijdens extreme weersomstandigheden: mag dat?

We hebben code oranje en zelfs code rood deze winter al een aantal keer voorbij zien komen.  Vorige week was er nog sprake van een hevige westerstorm. Slechte weersomstandigheden gaan bijna altijd gepaard met moeilijkheden op de weg en op het spoor. Als werkgever word je geconfronteerd met werknemers die niet of nauwelijks op het werk kunnen komen. Tijdens de sneeuwstorm in december 2017 riep Rijkswaterstaat op om niet de weg op te gaan en adviseerde de NS om zo vroeg mogelijk de trein naar huis te nemen. Wat betekenen deze adviezen voor jou als werkgever? Moet je als werkgever altijd toestaan dat een werknemer thuisblijft of eerder naar huis vertrekt?
Thuiswerken tijdens extreme weersomstandigheden mag dat
Geen wettelijke grond voor thuiswerken
In de praktijk werken werknemers vaak thuis als het voor hen onmogelijk is naar de werkplek af te reizen. Voor zowel werknemer als werkgever is dit in veel gevallen een goede oplossing, aangezien de werknemer de werkzaamheden dan toch kan verrichten. Zeker wanneer er met grote regelmaat binnen jouw onderneming thuis wordt gewerkt, leidt dit waarschijnlijk niet tot problemen.

Er bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken. Een werknemer kan niet zomaar zelf beslissen dat hij niet naar kantoor gaat of veel eerder naar huis gaat. Werkgever en werknemer moeten in een code oranje of rood-situatie dus met elkaar in overleg treden en afspreken dat er thuis wordt gewerkt. Als je deze afspraak niet maakt, kan een werknemer niet zomaar thuis werken.

Een werknemer heeft (op grond van de Wet Flexibel Werken) overigens wel het recht om een verzoek in te dienen bij de werkgever om zijn werkzaamheden (deels) thuis te verrichten. Als werkgever moet je dit verzoek serieus overwegen en hierover in overleg treden met je werknemer. Je mag het verzoek afwijzen, maar wel gemotiveerd.

Thuiswerken onmogelijk
Niet in ieder beroep en bedrijf is thuiswerken mogelijk of gebruikelijk. Denk aan leerkrachten, artsen of chauffeurs. Maar wat als deze werknemers, die niet thuis kunnen werken, geen werk verrichten omdat zij de werkplek niet kunnen bereiken? Hebben deze werknemers recht op loon?

Dat hangt ervan af. Het kan zijn dat in een cao of personeelsreglement regels zijn opgenomen voor dergelijke situaties. Als dat niet het geval is, dan moet gekeken worden naar de risicosfeer waarin de oorzaak voor het niet-werken ligt. Als een werknemer geen arbeid verricht om redenen die in zijn risicosfeer liggen, heeft hij geen recht op loon.

Dat de werknemer op zijn werk komt, is in beginsel zijn eigen verantwoordelijkheid. Mocht de werknemer door de weersomstandigheden niet in staat zijn de werkplek te bereiken en daarom het werk niet verrichten, kan gesteld worden dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dan is er dus geen recht op doorbetaling van loon.

Goed werkgeverschap
Maar: uit hoofde van het goed werkgeverschap wordt wel van de werkgever verwacht dat hij met de werknemer meedenkt en zoekt naar een oplossing. Misschien zijn er taken te bedenken die de werknemer wel vanuit huis kan doen of kan de werknemer de gemiste uren op een ander moment inhalen.

Je kunt de werknemer niet verplichten een vrije dag op te nemen. Zeker niet wanneer er duidelijk sprake is van overmacht en de werknemer er alles aan gedaan heeft om op het werk te verschijnen.

Overleg en duidelijke regels
Het is dus van groot belang om in overleg te treden met de werknemer en een duidelijk protocol te hanteren. Spreek bijvoorbeeld af dat de werknemer altijd direct contact opneemt met de leidinggevende als blijkt dat hij niet op het werk kan komen. Zo voorkom je dat de werknemer op eigen houtje beslist wat hij in dat geval doet en kun je vaststellen of de werknemer het nodig heeft gedaan om toch naar het werk te komen. Daarnaast is het aan te bevelen duidelijke afspraken te maken over thuiswerken. In geval van code rood, maar ook in het algemeen.

Wil je weten of jouw werknemer thuis mag werken? Of wil je gedoe voorkomen en een goed protocol laten opstellen?  Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail mooij@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Jolien Mooij

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…