Thuiswerken tijdens extreme weersomstandigheden: mag dat?

We hebben code oranje en zelfs code rood deze winter al een aantal keer voorbij zien komen.  Vorige week was er nog sprake van een hevige westerstorm. Slechte weersomstandigheden gaan bijna altijd gepaard met moeilijkheden op de weg en op het spoor. Als werkgever word je geconfronteerd met werknemers die niet of nauwelijks op het werk kunnen komen. Tijdens de sneeuwstorm in december 2017 riep Rijkswaterstaat op om niet de weg op te gaan en adviseerde de NS om zo vroeg mogelijk de trein naar huis te nemen. Wat betekenen deze adviezen voor jou als werkgever? Moet je als werkgever altijd toestaan dat een werknemer thuisblijft of eerder naar huis vertrekt?
Thuiswerken tijdens extreme weersomstandigheden mag dat
Geen wettelijke grond voor thuiswerken
In de praktijk werken werknemers vaak thuis als het voor hen onmogelijk is naar de werkplek af te reizen. Voor zowel werknemer als werkgever is dit in veel gevallen een goede oplossing, aangezien de werknemer de werkzaamheden dan toch kan verrichten. Zeker wanneer er met grote regelmaat binnen jouw onderneming thuis wordt gewerkt, leidt dit waarschijnlijk niet tot problemen.

Er bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken. Een werknemer kan niet zomaar zelf beslissen dat hij niet naar kantoor gaat of veel eerder naar huis gaat. Werkgever en werknemer moeten in een code oranje of rood-situatie dus met elkaar in overleg treden en afspreken dat er thuis wordt gewerkt. Als je deze afspraak niet maakt, kan een werknemer niet zomaar thuis werken.

Een werknemer heeft (op grond van de Wet Flexibel Werken) overigens wel het recht om een verzoek in te dienen bij de werkgever om zijn werkzaamheden (deels) thuis te verrichten. Als werkgever moet je dit verzoek serieus overwegen en hierover in overleg treden met je werknemer. Je mag het verzoek afwijzen, maar wel gemotiveerd.

Thuiswerken onmogelijk
Niet in ieder beroep en bedrijf is thuiswerken mogelijk of gebruikelijk. Denk aan leerkrachten, artsen of chauffeurs. Maar wat als deze werknemers, die niet thuis kunnen werken, geen werk verrichten omdat zij de werkplek niet kunnen bereiken? Hebben deze werknemers recht op loon?

Dat hangt ervan af. Het kan zijn dat in een cao of personeelsreglement regels zijn opgenomen voor dergelijke situaties. Als dat niet het geval is, dan moet gekeken worden naar de risicosfeer waarin de oorzaak voor het niet-werken ligt. Als een werknemer geen arbeid verricht om redenen die in zijn risicosfeer liggen, heeft hij geen recht op loon.

Dat de werknemer op zijn werk komt, is in beginsel zijn eigen verantwoordelijkheid. Mocht de werknemer door de weersomstandigheden niet in staat zijn de werkplek te bereiken en daarom het werk niet verrichten, kan gesteld worden dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dan is er dus geen recht op doorbetaling van loon.

Goed werkgeverschap
Maar: uit hoofde van het goed werkgeverschap wordt wel van de werkgever verwacht dat hij met de werknemer meedenkt en zoekt naar een oplossing. Misschien zijn er taken te bedenken die de werknemer wel vanuit huis kan doen of kan de werknemer de gemiste uren op een ander moment inhalen.

Je kunt de werknemer niet verplichten een vrije dag op te nemen. Zeker niet wanneer er duidelijk sprake is van overmacht en de werknemer er alles aan gedaan heeft om op het werk te verschijnen.

Overleg en duidelijke regels
Het is dus van groot belang om in overleg te treden met de werknemer en een duidelijk protocol te hanteren. Spreek bijvoorbeeld af dat de werknemer altijd direct contact opneemt met de leidinggevende als blijkt dat hij niet op het werk kan komen. Zo voorkom je dat de werknemer op eigen houtje beslist wat hij in dat geval doet en kun je vaststellen of de werknemer het nodig heeft gedaan om toch naar het werk te komen. Daarnaast is het aan te bevelen duidelijke afspraken te maken over thuiswerken. In geval van code rood, maar ook in het algemeen.

Wil je weten of jouw werknemer thuis mag werken? Of wil je gedoe voorkomen en een goed protocol laten opstellen?  Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail mooij@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in ,

Jolien Mooij

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…