Merk registreren? Pas op voor spookfacturen!

Als jij de perfecte merknaam hebt bedacht, wil je natuurlijk niet verward worden met een ander bedrijf. Start-ups doen er daarom verstandig aan om zo snel mogelijk hun woord- of beeldmerk te registreren. Op deze manier bescherm jij je woord- of beeldmerk en dus de identiteit van je bedrijf. Alleen tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat start-ups worden opgelicht nadat ze hun merk hebben geregistreerd. Hoe zit dit, en wat heeft dit voor gevolgen?
Merk registreren pas op voor spookfacturen
Registreren, hoe gaat dat?
Op  9 oktober 2013 heeft onze eigen founder Piet-Hein Boekel via LegalMatters.com het woordmerk ‘STARTUPRENEUR’ gedeponeerd in klasse 35, 36, 41 en 42 in de Benelux. Bij het indienen van een aanvraag voor een woord- of beeldmerk, moet je aangeven voor welke producten of diensten je je merk gaat gebruiken en wilt beschermen. Op deze manier worden producten en diensten ingedeeld in verschillende klassen, de zogenaamde ‘Nice-classificatie’. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de klasse ‘alcoholhoudende dranken’, ‘kledingstukken’ of ‘verzekeringen’. Je kunt een merk in 45 verschillende klassen deponeren.

Of een merk geregistreerd kan worden, wordt door het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom (BBIE) gecontroleerd. Het BBIE kan merkaanvragen onder meer in de volgende gevallen (voorlopig) weigeren:

  • Het merk bestaat bijvoorbeeld uit een benaming die kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst;
  • Het merk mist onderscheidend vermogen;
  • Het merk bestaat uit een benaming die in het normale taalgebruik gebruikelijk is geworden;
  • Het merk in strijd is met de goede zeden of openbare orde;
  • De waren- en dienstenklassenomschrijvingen zijn niet juist; en
  • De registratietaksen zijn niet voldaan.

Spookfactuur
Het merkdepot STARTUPRENEUR is op 1 januari 2014 gepubliceerd. Nadat een merk is gedeponeerd, kunnen derden die eerdere merkrechten hebben binnen twee maanden na publicatie ‘oppositie instellen’. Dit betekent dat de eerdere merkeigenaar bezwaar maakt tegen het depot, omdat het verwarringwekkend overeenstemt met het eerdere geregistreerde merk, en zou zijn aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Deze publicatie is openbaar.

Er zijn bedrijven die van deze openbaarheid misbruik maken. Zij sturen dan een zogenaamde ‘spookfactuur’ . Zo ontving Piet-Hein op 3 januari 2014 een spookfactuur van het in Polen gevestigde bedrijf ‘International Trademark and Patent Service’. Er werd verzocht om een bedrag van € 980,- te betalen voor de ‘trademark registration’ STARTUPRENEUR. In de praktijk blijkt dat er veel bedrijven zijn die dit bedrag gewoon overboeken.

Lees de kleine lettertjes
In de kleine, niet leesbare lettertjes, van de Poolse factuur stond het volgende:

Dear Customer,

Please notice, that this form is not an invoice. This is an offer for the annual registration of your Trademark in our internet database www.itps-portal.com. Please also notice that this offer will become a binding contract with the payment of the amount. The registration on our database has not any connection with an official government organization. There is no obligation of you to pay the amount and we have not any business relation yet. We point on our genereal terms and conditions on our website. If there are any mistakes or modifications relating to your dates, please inform us to correct or update them.”.

Door deze disclaimer heb je kort gezegd geen poot om op te staan als je het bedrag van € 980,- overmaakt.

18 maanden brommen
In Nederland is in 2017 een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over een bedrijf dat 385.000 brieven verstuurde met als opschrift ‘Bijdrage KvKhandelsregister.nl’. De kosten voor de vermelding op de website bedroegen volgens de brief € 149,-. De brieven vertoonden een sterke gelijkenis met de facturen van de Kamer van Koophandel.  Ruim 530 bedrijven zijn in de brief getrapt en hebben € 149,- overgemaakt. Totaal komt dit neer op een bedrag van bijna € 79.000,-. Dit bedrag is dus overgemaakt aan de oplichters. 1.255 bedrijven hadden ‘per ongeluk’ de €  149,- overgemaakt aan de echte Kamer van Koophandel.

De verdachten zijn hier uiteindelijk niet mee weggekomen, en zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens oplichting en schending van auteursrechten. Klik hier voor de gepubliceerde uitspraak. In een vergelijkbare zaak in de Verenigde Staten had een oplichter in minder dan 1 jaar tijd  ruim 1411 facturen verstuurd en daarmee $ 2,5 miljoen ontvangen. Kortom: een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Wil jij je woord- of beeldmerk laten registeren? Of twijfel jij over de betrouwbaarheid van een ontvangen factuur? Neem dan contact met mij op per e-mail boekel@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Piet-Hein Boekel

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…